POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 1 december 2009

Pak die drughandel toch harder aan

Nederland is het in elk geval beu. Zo meldt het landelijk parket van het Openbaar Minister (NRC Handelsblad, 30.11.2009) dat “de top van de georganiseerde misdaad achter de hennepteelt de komende jaren harder wordt aangepakt.” Naar schatting zou er in Nederland jaarlijks 2,5 tot 5 miljard euro omgaan in de hennepteelt (cannabis), die volgens het OM steeds meer verweven is geraakt met de handel in harddrugs, vuurwapens, fraude, mensenhandel en mensensmokkel. Men wil de hennephandelaars de schijn van onaantastbaarheid ontnemen.

Juist nu lezen we ook alarmerende berichten (in De Morgen, stel u voor…) over het risico op psychose dat “stijgt, omdat cannabis steeds zuiverder en dus krachtiger wordt”. Jongeren rollen hun eerste joint steeds vroeger, en de stuff wordt steeds straffer. Volgens experts “is cannabis niet zo onschuldig als de soixante-huitards wensten dat het was”.

“Naast genetische bepaaldheid worden immers ook de toenemende stresssituaties en drugsmisbruik steevast als triggers voor psychotische aanvallen geduid. Vooral het roken van cannabis heeft bijzonder nefaste gevolgen op jonge psychosepatiënten, zeggen steeds meer wetenschappers”, aldus het verslag in De Morgen, die als progressieve krant in het verleden nochtans zeer voor het gedoogbeleid was te vinden. Waait er een nieuwe wind bij links?

In mijn stad, Roeselare, blijkt dat zowat elke school met drugs te kampen heeft. Daarom heb ik opnieuw aangedrongen op lokale acties. Uit mijn schriftelijke vraag aan de heer politiecommissaris volgend uittreksel: “Hoe zit het met de drugscontrole aan en in de scholen? Wordt er aan de schoolpoort controle gedaan? Eventueel met drugshonden? Wordt dit overwogen? Wordt er controle binnen de schoolpoorten gedaan? Eventueel met drugshonden? Wordt dit overwogen? Is men zinnens ook met drugstesten op school te werken? Wordt dit punt voorgelegd aan de schooldirecties? Ik merk dat men bij het autorijden steeds vaker van plan is om drugstesten uit te voeren, waarom zou dit ook op school niet kunnen ingevoerd worden?”

Het probleem zit natuurlijk hoger, bij de federale overheid. Daar moet eindelijk het signaal komen dat het gedoogbeleid tot het verleden behoort en dat men er werkelijk iets wil aan doen. Blijft het wachten op Godot?