POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 10 december 2009

Raad van State volgt Vlaams Belang

Er bestaan nog (heel wat) ernstige magistraten die op een meticuleuse en respectvolle wijze hun professionele activiteiten ontplooien. Zo blijkt de eerste auditeur van de Raad van State de jongste regularisatienota van de federale regering te willen schorsen en vernietigen wegens onwettigheid. Waarmee hij ingaat op de vraag van het Vlaams Belang. “De regering zal haar huiswerk moeten overdoen”, aldus de commentaar in Het Laatste Nieuws (08.12.2009).

U zal zich ongetwijfeld herinneren dat er na de eerste massale regularisatie van illegalen luidop geschermd werd met “Dit nooit meer! Eenmaal is voldoende”. Er volgde echter – wat wij, ‘onverdraagzamen’ van het Vlaams Belang – een aanzuigeffect, zodat enkele jaren een 2de massale regularisatie werd doorgevoerd. Ook nu weer gingen de burgerlijke partijen in Vlaanderen plat op hun buik, en slikten zij de oekazes van vooral Franstalige partijen. Opnieuw gingen zij in tegen de wil en de wens van hun eigen achterban.

Het dossier migratie en asiel zat nu opnieuw anderhalf jaar vast op federaal niveau. De Franstalige partijen drongen opnieuw aan op een massale regularisatie, Vlaamse partijen hielden – onder druk van het Vlaams Belang, wie zal het zeggen? – de boot in eerste instantie af. In juli was er plots een akkoord, in volle vakantieperiode, maar dat zal wel toeval geweest zijn…

Een akkoord over een ruime regularisatie, opnieuw, voor de 3de keer dus. Dit keer hield men zelfs de schijn niet meer hoog dat het parlement in deze het laatste woord zou hebben. Neen, de minister maakte zelf een instructienota op, met daarin de criteria voor regularisatie. En – werd eraan toegevoegd om vooral de Vlaamse partijen te paaien – het zou dit keer niet zo’n vaart lopen, hoogstens enkele tienduizenden zouden op deze regularisatiefaciliteit ingaan.

Nu is er dus het besluit van de eerste auditeur van de Raad van State, die zegt dat het niet aan de regering is om via een instructienota de regularisatie door te drukken, maar aan het parlement via een wetswijziging. Het wordt vooral boeiend als de kwestie binnenkort voor het parlement moet komen. Wat zal de reactie van de Open VLD zijn, wat van de CD&V? Het is nu al duidelijk dat de nieuwe regularisatie minstens voor het veelvoud van het ‘beloofde’ aantal goed is. Zullen de Vlaamse burgerlijke partijen opnieuw tegen de eigen achterban stemmen? Opnieuw de wasknijper op de neus, dames en heren? Kom dan achteraf niet zagen dat de Vlamingen een verzuurd volkje zijn!