POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 31 mei 2013

Keert IJsland zich definitief af van de EU?

Zowat een maand geleden kozen de IJslanders een nieuw parlement. IJsland is voor veel mensen van mijn leeftijd en mijn gezindheid toch wel een speciale plaats. Hier vond het oudste Europese parlement – de Althing – haar oorsprong en haar bron, hier voegde de Noord-Europese tak van onze beschaving een belangrijke loot toe aan de ontwikkeling van de unieke besturingsvorm die we kennen als democratie.
In 2008 explodeerde de financiële bubbel ook in IJsland. Drie banken gingen overkop. Het Internationaal Monetair Fonds was bereid het land te redden, aldus een verslag in De Standaard, maar legde wel strenge besparingsmaatregelen op. De linkse regering voerde die uit, maar gaf hierbij wel voorrang aan buitenlandse schuldeisers, in het nadeel van de IJslanders zelf. Die pikten dit dus niet.
De conservatieve Onafhankelijkheidspartij en de conservatieve Vooruitgangspartij werden door de IJslanders verkozen boven de verderzetting van de linkse regering. Als de twee eurokritische partijen tot een coalitie kunnen komen, “staat het zo goed als vast dat de aanvraag om lid te worden van de Europese Unie in de ijskast terecht komt”. Beide partijen passen voor een volwaardig lidmaatschap, en vinden de voordelen van een vrijhandel met unie eigenlijk best voldoende.

Misschien er nog even op wijzen dat IJsland zeer goed op weg is om de crisis achter zich te laten. Het blijft natuurlijk wel moeilijk – in een globale economie beslis je nooit meer helemaal alleen over je lot – maar IJsland kan met bijzonder veel vertrouwen de toekomst tegemoet zien. 

woensdag 29 mei 2013

Voormalig Duits kanselier Helmut Schmidt en de islammigratie

In Der Spiegel, vertaald en afgedrukt in Knack (15 mei 2013) werden de twee voormalige Duitse politieke leiders – tevens sociaaldemocraten – aan het woord gelaten. De Duitse geschiedenis van de jongste 25, zelfs 50 jaar, passeert de revue, en de beide politieke leiders worden uitvoerig aan de tand gevoeld over verleden en toekomst van de Duitse en Europese arbeidersbeweging.
Helmut Schmidt is ook in het verleden al kritisch geweest over het progressieve dogma van de multiculturele verrijking. In het interview zegt hij letterlijk: “Ik heb twee Poolse verpleegsters. Immigratie uit Polen, uit de Tsjechische republiek, uit Estland, Letland en Litouwen – dat is zonder meer mogelijk. Die mensen acclimatiseren zich ten laatste in de tweede generatie. Een probleem zie ik bij de Turken, bij de mensen uit Libanon en de moslimstaten in het algemeen.  Veel immigranten leven in getto’s en het getto versterkte de endogene cultuur. Om die reden ben ik zeer sceptisch wat de immigratie uit moslimculturen betreft”.

Helmut Schmidt is ondertussen 90 jaar oud – of jong. Hij blijft  met een scherpe geest de realiteit in Duitsland en Europa ontleden, ook al zijn niet al zijn analyses de onze.  

dinsdag 28 mei 2013

Steun voor EU keldert

De steun voor het EU-project wordt de jongste maanden fel onderuit gehaald. D populariteit van de EU  en de steun voor verdere economische (én politieke) integratie is in 2012 fors afgenomen, aldus een verslag in Het Belang van Limburg (15 mei 2013) van een studie van het Amerikaanse enquêtebureau The Pew Organisation.
“Alleen in Duitsland is de meerderheid van de bevolking nog voorstander van het overdragen van (nog meer) bevoegdheden aan Brussel”. De steun daalde – door de band genomen en bij alle lidstaten van de EU – van 60% naar 45%: nog nooit was de steun zo laag.
Bepaalde cijfers zijn opmerkelijk: In Frankrijk bijvoorbeeld “heeft de Europese zwartgalligheid zwaar toegeslagen. Een jaar geleden was de bevolking met 60% voorstanders” nog EU-vriendelijk te noemen. Dit jaar is het cijfer met ongeveer 20% afgenomen.

Het wordt tijd dat ook politici de ogen openen en erkennen dat deze constructie niet meer voldoet en haar oorspronkelijke doelstelling – vrede tussen de Europese volkeren – ver en héél ver voorbij is geschoten. Het is tijd voor iets anders. Politici van de traditionele partijen kunnen het maar beter op tijd beseffen. 

maandag 27 mei 2013

Aandeel Vlaamse ondernemingen stijgt nog

De economische crisis slaat hard toe, in Vlaanderen net als in Franstalig België. Maar ondanks deze economische en financiële krapte blijft het aantal ondernemingen stijgen, en blijft het aandeel van de Vlaamse ondernemingen in het totaal van ondernemingen in België verder toenemen: dat althans blijkt uit cijfers die ik van de Minister van middenstand, KMO en zelfstandigen, mevrouw Sabine Laruelle, mocht ontvangen.
Zo blijkt het aantal btw-plichtige bedrijven in België tussen 2008 en vandaag met 7,5% gestegen: in 2008 bijvoorbeeld waren er 729.765 geregistreerde bedrijven, in 2012 waren dat er 783.972. Twee opmerkelijke vaststellingen. Eén: het aantal natuurlijke personen dat een zelfstandig beroep uitoefent, neemt bijna niet meer toe, maar blijft nagenoeg constant. Opmerkelijk is vooral de stijging van het aantal bedrijven mét een rechtspersoon: een stijging van 14,5% tussen 2008 en vandaag.
Twéé: Ondanks de zogenaamde herleving van de Waalse industrie dankzij (de uitgestelde werking van) het Marshallplan blijkt dat het aantal bedrijven slechts met 5,6% is gestegen, terwijl de stijging in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de 8-9% ligt. Het Vlaams Gewest ziet derhalve zijn gewicht in het totaal aantal Belgische bedrijven nog stijgt: in 2008 bedroeg het aandeel 61,3, terwijl het in 2012 reeds 61,6% bedraagt.

Laatste opmerkelijk resultaat is dat van de zogenaamde startersvennootschap, de s-bvba. Door de minister opgericht om het ondernemingsleven nog meer te promoten, had deze vennootschapsvorm het belangrijkste voordeel dat er géén minimumdrempel voor kapitaal werd vastgelegd. Waarvoor wij van het Vlaams Belang steeds hebben gewaarschuwd. Welke bank zal gemakkelijk krediet toestaan als de bedrijfsleider zélf geen of weinig engagement in zijn bedrijf neemt. Ondanks een promotiecampagne kan de overheid onmogelijk van een groot succes spreken. Tussen 2010 en februari 2013 werden maar 1.971 starters-bvba’s opgericht. Daarvan slechts 36% in het Vlaams Gewest! En de tendens in het Vlaams Gewest is dalend, terwijl er een lichte stijging in het Waals Gewest is waar te nemen. Een dringende en grondige evaluatie van de starters-bvba dringt zich op, en het eventueel afschaffen ervan. 

donderdag 23 mei 2013

Pedofilie en de tijdsgeest


Ik herinner mij nog goed dat wij het als jonge, Vlaamse studentjes waagden op te komen tegen een besluit van de Gentse rector, die vond dat gemeenschapsruimten van de Gentse universiteit ter beschikking mochten worden gesteld van een pedoseksuele vereniging (het toneelstuk ‘Snoepjes’ – wie herinnert zich dat nog?).
Ik herinner mij nog heel goed dat wij – Voorpost, NSV en enkele Vlaams Blokkers – veel bekijks hadden, veel sympathie kregen van de ‘Gentsche flikken’, maar dat voor de rest de tijdsgeest tegen ons was, en voor pedoseksualiteit. Therapeut Jürgen Lemke heeft het in de Duitse krant Die Zeit over deze eigenaardige paradigmawissel.  De groene Europese jongen Daniël Cohn-Bendit – medestander van Guy Verhofstadt – heeft het in zijn boek Der grosse Basar (1975) bijvoorbeeld ongegeneerd over seksuele handelingen met kinderen.
Ouderen zullen zich de seksuele revolutie herinneren, een tijdsgewricht waarin alle seksuele taboes moesten sneuvelen,  en de tijd van de Grote Bevrijding was aangebroken. Van die tijdsgeest heeft de pedoseksueel natuurlijk enorm geprofiteerd, aldus Lemke.  “Bij de (Duitse) Groenen waren er groepen die enorme inspanningen deden om seksuele betrekkingen tussen volwassenen en kinderen mogelijk te maken (…) In meerdere steden waren er communes, waar pedoseksuelen met kinderen samenleefden.”
De tijdsgeest was dat “kinderen het recht moesten hebben op seksuele betrekkingen met volwassenen. Vooral goed opgeleide mensen uit het links alternatief milieu vonden dat kinderen op die manier uit een moeilijke thuisomgeving konden worden gehaald en betere kansen konden krijgen”.
Het doorbreken van maatschappelijke, cultureel gerelateerde en eeuwenoude taboes heeft mijn goede vriend Karlheinz Weissmann ooit eens vergeleken met het openen van de doos van Pandora. Het is duidelijk dat de tijdsgeest van mei 68 enorm veel kapot heeft gemaakt. En misschien moet dat taboe, het verband tussen links en allerlei maatschappelijk ontwrichtende fenomenen, wel eens worden doorbroken?  

woensdag 22 mei 2013

In Nederland discussie over strafbaarheid illegaliteit


Als Vlaams Belang hebben wij inzake illegaliteit altijd een vrij consequent (voor sommigen: hard) standpunt aangehouden: illegalen moeten terug naar hun land van herkomst. De illegaliteit is met naam een toestand die moet ophouden. De oorzaak van de illegaliteit ligt in het feit dat bepaalde nieuwkomers zich niet houden aan onze regels, en dat moet dus ophouden. Illegaliteit moet inderdaad strafbaar worden gesteld: alleen op die manier kan men de miljoenen mensenstromen die nu aan de gang zijn, proberen in te dammen en te doen verminderen.
In België moet hierover nog een discussie starten, want het zullen niet de aarzelende stapjes van staatssecretaris Maggie De Block – hoe sympathiek de dame ook is – die het verschil zullen maken. Die stapjes zijn te klein, maar het zijn de grootst mogelijke stappen blijkbaar voor een partij als de PS. Inderdaad, een efficiënt en krachtdadig beleid voeren in België: onmogelijk! Ook dat zeggen wij al jaren.
In Nederland, waar men ons meestal met enkele jaren afstand voor gaat, is de discussie over de strafbaarheid van de illegaliteit wel in volle hevigheid losgebarsten. Van alle Nederlanders zegt ongeveer 60% dat illegaliteit strafbaar moet worden gesteld. En het strafbaar stellen is ook in het regeerakkoord opgenomen. In die regering zit de PvdA, en die hield enkele weken geleden haar congres: een nipte meerderheid stemde tegen het strafbaar stellen, maar de PvdA-leider stelt zich nu achter het regeerakkoord. Hommeles in Nederland dus, maar dat de strafbaarstelling van illegaliteit er zeker komt: daar is iedereen ondertussen van overtuigd. 

dinsdag 21 mei 2013

Gearrangeerde huwelijken in Afghanistan


Volgens een Engelstalig bericht zou een rapport van de “Aghanistan Independent Human Rights Commission” aangeven dat tussen 60 en 80% van alle huwelijken in Afghanistan gedwongen huwelijken zijn, gearrangeerd dus tussen families. Bij ongeveer 50% van de gevallen zou het gaan om vrouwen met een leeftijd onder de 18 jaar, en in 15% zelfs om jonge meisjes met een leeftijd onder de 16 jaar.
Veel jonge vrouwen zien zelfmoord als enige uitweg, een laatste mogelijkheid om een keuze, waar men als vrouw niet achter staat, tegen te gaan. Het aantal zelfmoorden bij jonge vrouwen in de provincie Herat, tegen de grens aan met Iran, zou in 2009 met 50% gestegen zijn. Een voormalige Afghaanse minister voor volksgezondheid zou verklaard hebben dat 5 op 100.000 Afghaanse vrouwen zelfmoord plegen. En ongeveer 1,8 miljoen vrouwen zou er in een depressie zitten, volgens andere cijfers.
Waarschijnlijk liggen de echte cijfers nog een stuk hoger, omdat veel zelfmoorden bijvoorbeeld niet worden aangegeven en veel families deze gevallen ook liever binnen de familie houden.
Ik heb ondertussen cijfers opgevraagd bij onze ministers, want ik ben ervan overtuigd dat met het binnenlaten in België van honderden nationaliteiten, ook deze fenomenen hun intrede in België doen. Men kan dus maar beter registreren en meten en op basis daarvan een beleid opzetten. Maar ik heb nog geen cijfergegevens binnen…

vrijdag 17 mei 2013

Forse stijging criminele daden illegalen


Uit cijfers die ik van de staatssecretaris, mevrouw Maggie De Block (Open VLD), ontving, blijkt dat het aantal criminele daden (of pogingen daartoe) van illegalen tussen 2008 en 2012 met ruim 50% is gestegen. In 2008 werden er 4.797 intercepties door de politie gedaan om redenen van inbreuk tegen de openbare orde, in 2012 waren dat er al 7.232. Het absolute recordjaar was 2011 met een registratie van 7.959 gevallen door illegalen.
Ik wou vooral te weten komen hoeveel illegaal in België verblijvende vreemdelingen die inbreuken hadden gepleegd, in die periode een bevel hadden gekregen om het grondgebied te verlaten. Ondanks het feit dat er verhoudingsgewijs meer criminele illegalen het bevel krijgen het grondgebied te verlaten (64% in 2012, slechts 50% in 2008), stijgt ook het aantal illegalen met criminele feiten op de kerfstok in België, waartegen helemaal niéts wordt tegen ondernomen. Totaal onaanvaardbaar, aldus de volksvertegenwoordiger die de Staatssecretaris hierover zal ondervragen.
Bepaald verontrustend vindt het Vlaams Belang tot slot de mededeling van de Staatssecretaris dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkel cijfergegeven ter beschikking kan stellen, waaruit zou kunnen blijken hoeveel onregelmatig verblijvende vreemdelingen, na inbreuken op de openbare orde en na een bevel om het grondgebied te verlaten, opnieuw in België werden aangetroffen. 

donderdag 16 mei 2013

China lost greep niet in Oejgoerse provincie Xinjiang


Eén van die zaken waar het in de toekomst in de internationale politiek steeds vaker over zal gaan, is de energievoorziening en de bescherming van de eigen grondstoffen. China is op dat vlak, en zeker op het vlak van de grondstoffen, al jaren zéér actief. Vooral in de provincie Xinjiang, waar de Turkssprekende Oejgoeren leven, leidt de Chinese politiek vaak tot zeer ernstige conflicten, zoals we onlangs ook in De Tijd mochten vernemen.
“Xinjiang is wel vaker het toneel van etnisch geweld. De Oejgoeren, een islamitische minderheid, protesteert tegen de dominantie van de Chinezen. Als de oorspronkelijke inwoners van Xinjiang hebben de Oejgoeren af te rekenen met de immigratie van Han-Chinezen, die door het communistische bewind naar de regio worden gestuurd. In 2009 vielen bijna 200 doden bij bloedige onlusten die dagenlang aansleepten in de hoofdplaats Irumqi” (25.04.2013).
De streek is rijk aan grondstoffen en mineralen, en is dus van strategisch belang voor de Chinese industrie. Tel daarbij de enorme voorraad aardolie, en het feit dat Xinjiang is uitgegroeid tot een belangrijks gasproducent. Geopolitiek telt verder zeker het feit dat de separatistische Oejgoerse rebellen de steun zouden hebben van islamitische radicalen uit Pakistan bijvoorbeeld en dat China Xinjiang als ideale uitvalsbasis beschouwt voor het energierijke Centraal-Azië: het plaatje is dus volledig. We zullen de komende jaren nog veel horen uit Xinjiang.  

woensdag 15 mei 2013

De EU kan uw gezondheid schaden….


Vlaanderen en de Vlaamse Beweging hebben tientallen jaren hard moeten vechten – men mag het gerust bijna letterlijk nemen – om hun taal, om de taal van de meerderheid van dit land, te doen respecteren. Het Frans was immers bijna genetisch voorbeschikt was om de taal van de heersers te zijn, herinnert u de historische woorden van kardinaal Mercier.
En nu komt de EU zich met alles en nog wat moeien. Even de feiten op een rijtje: een arbeidsrechtbank wendde zich tot het Europees Hof van Justitie. In een arrest stelt dit Hof dat het Vlaams Taaldecreet “in een grensoverschrijdende context” onverenigbaar is met het vrij verkeer van werknemers.
Professor arbeidsrecht en ondertussen emeritus Roger Blanpain heeft nog een aantal bijkomende en nog meer verontrustende vragen uit dit arrest: “Het Hof deed alleen uitspraak over een arbeidsovereenkomst, maar wat met alle andere sociale documenten? Moet een onderneming dan in 20 talen of meer werken? Hoe moet de sociale inspectie dat controleren?” (De Tijd, 17 april 2013)
Sommige politieke partijen mogen dan nog wel het heilig EU-vuur voelen branden, het mijne is ongeveer gedoofd. Onze taalwetgeving is (misschien) strijdig met het vrije verkeer van goederen en personen, en zoals geweten mag aan dit heilig liberaal axioma van het vrije verkeer niet worden getornd, ook niet als de eigen cultuurgemeenschap er stilaan door wordt gewurgd. Voor een nationalist is het vrije verkeer van goederen, personen en kapitaal ondergeschikt aan eigen taalwetgeving en andere beschermende maatregelen voor cultuur en identiteit. Ik hoop dat N-VA haar EU-positie nog eens goed overdenkt…

dinsdag 14 mei 2013

Horeca zucht onder crisis en rookverbod


De regering wil het zwartwerk in de horecasector aanpakken met belastingverlagingen. Cafébazen en restauranthouders zullen minder belastingen moeten betalen als ze personeel officieel in dienst nemen in plaats van in het zwart. Veel horecabazen hebben al gewaarschuwd dat ze failliet gaan als alles in het "wit" moet gebeuren.
Dat de horeca het bijzonder moeilijk heeft, en zucht onder de aanhoudende crisis en het rookverbod dat vanaf 1 juli 2011 werd uitgebreid naar alle cafés. Uit cijfers die de minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen, mevrouw  Sabine Laruelle (MR) op een schriftelijke vraag bekend maakte, blijkt dat het aantal faillissementen in de horeca tussen 2008 en 2012 met 28% steeg: van 1.518 faillissementen naar 1.945. De eerste twee maanden van 2013 beloven trouwens niet veel beterschap: in januari waren er 181 en in februari 178 faillissementen.
Ook de stijging van het aantal faillissementen bij restaurants zit in een stijgende lijn: tussen 2008 en 2012 noteert de minister een stijging van 20% (957 in 2008, 1.141 in 2012). In januari 2013 waren er 100 faillissementen, in februari zelfs 115. 

maandag 13 mei 2013

Clichébevestigend bericht


Zigeuners hebben een slechte naam in onze maatschappij, hun perceptie zit niet goed. En hoeveel het politiek correcte bovenlaagje, de politiek correcte elite ook probeert het beeld bij te spijkeren – want “criminaliteit met etniciteit verbinden, dat mag je niet” – het lijkt maar niet te lukken. Zeker niet als ook nog eens de feiten de perceptie komen versterken.
In Wallonië viel onlangs een behoorlijke politiemacht een zigeunerkamp binnen om er onder andere wapens te onderscheppen. Al meer dan 30 jaar wonen er zigeuners en er was al langer sprake van overlast, vechtpartijen, schietpartijen en dergelijke.
Het terrein, aldus Het Laatste Nieuws, werd grondig doorzocht. Meer dan 50 messen, 10 karabijnen, 10 boksbeugels, 10 kapmessen, 2 valse granaten, traangas, harpoenen, een katana-zwaard en munitie werd er in beslag genomen.
Een clichébevestigend bericht? Inderdaad, ja. 

vrijdag 10 mei 2013

Forse stijging diefstallen op openbaar vervoer


Het totaal aantal feiten van diefstal en poging tot diefstal op het openbaar vervoer nam in de jaren 2008-2011 met ongeveer 24% toe, zo blijkt uit cijfers van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) in antwoord op mijn schriftelijke vraag. Registreerde men in 2008 dagelijks ongeveer 56 diefstallen op het openbaar vervoer, dan is dat aantal eind 2011 opgelopen tot 69 gevallen per dag.
Opmerkelijk is zeker ook de relatieve stijging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar steeg het aandeel van 52% in het totaal aantal gepleegde diefstallen en pogingen in 2008 tot 56% in 2012. Terwijl het diefstalcijfer in tram en tramhalte bijvoorbeeld lichtjes afneemt, stijgt het aantal geregistreerde diefstallen en pogingen wel zeer snel in treinstations en op treinen: het aandeel van treinen en treinstations in het totaal aantal gepleegde feiten steeg van 50% in 2008 tot 54% in 2011.
In 2011 werden 11.625 identiteitskaarten gestolen, 10.258 bankkaarten, 10.016 portefeuilles, 7.861 SIS-kaarten, 6.260 rijbewijzen, 3.942 GSM-toestellen, 3.161 computers en 1.521 multimediatoestellen. Het is duidelijk dat de diefstallenplaag zich verder uitbreidt als men de cijfers ziet voor het eerste semester van 2012: verbetering, ondanks beloofde maatregelen door de minister, is nog niet onmiddellijk in zicht. 

woensdag 8 mei 2013

Stijgende achterstallen bij kredieten


De armoede neemt toe, ook in Vlaanderen, en dat merken we dag na dag. Volgens zeer recente cijfers zouden 10% van de gezinnen in Vlaanderen zich in armoede bevinden, een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.
Een fenomeen dat daarmee samenhangt, is dat van de achterstallen bij af te lossen kredieten. Ik kreeg van minister van Economie, de heer Vande Lanotte (sp.a) cijfergegevens waaruit blijkt dat het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand eind 2012 met 3,5% is toegenomen tot 330.129 eenheden (op het ganse Belgische grondgebied).  In 2012 hebben 147.375 personen een nieuwe betalingsachterstand opgelopen, wat een stijging met 27,6% betekent ten opzichte van 2011. Wel is er een daling van de achterstallen voor de hypothecaire kredieten (aankoop van onroerend of verbouwingen).
Regionaal zijn er forse verschillen: 43,8% van mensen met een wanbetaling zijn gedomicilieerd in Wallonië, 38,7% in Vlaanderen en 13,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afgezet tegen de bevolkingsgrootte betekent dit in Wallonië 5,1%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,9% en in het Vlaams Gewest 2,5%. Wat consumentenkrediet betreft zijn de cijfers als volgt: in Vlaanderen heeft 3,8% van de bevolking met een consumentenkrediet een betalingsachterstand, in Wallonië 7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,5%. 

dinsdag 7 mei 2013

Scherpe stijging aantal woninginbraken


De overheid krijgt de zogenaamde kleine criminaliteit steeds moeilijker onder controle, zo lijkt het wel. Uit cijfers die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), ontving, blijkt in elk geval een scherpe stijging van het aantal geregistreerde woninginbraken in België.
Op vier jaar tijd, van 2008 tot en met 2011, steeg het aantal geregistreerde inbraken met 20%: van 58.506 in 2008 tot 69.946 in 2011. Voor 2012 zijn er alleen cijfers bekend voor het eerste semester, maar geëxtrapolleerd komen we, 2012 inbegrepen, op een stijging van 25%. Dagelijks werden in 2008 160 inbraken geregistreerd, in 2011 is dat aantal ondertussen opgelopen tot 192.
Wat het tijdstip van inbraak betreft, zijn weinig veranderingen vast te stellen. 35% van de inbraken gebeuren ’s avonds of ’s nachts, in 2011 en 2012 blijft dat ongewijzigd liggen op 35%. Sinds 2011 valt echter wel op dat het aandeel van woninginbraken in grootsteden afneemt ten opzichte van het aantal woninginbraken buiten de grootsteden, aldus minister Milquet.  Op de vraag of ze de stijging ernstig neemt, antwoordde de minister dat het in elk geval gaat om “een scherpe stijging”.
Regionaal bekeken valt vooral de stijging op van het aantal geregistreerde woninginbraken in het Vlaams Gewest: een stijging van 25% van 2008 tot en met 2011. In het Waals Gewest is er een stijging van 18% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lichte daling. Maar al bij al een verontrustende evolutie, geeft ook de minister van Binnenlandse Zaken toe.  

maandag 6 mei 2013

Armoede bij ons eigen volk


Veel verdoken armoede bij ons eigen volk: dat is een vaststelling die ik keer op keer maak als ik huisbezoeken afleg. Vaststellen op welke pijnlijke manier mensen de eindjes aan elkaar moeten knopen. Vaststellen dat mensen te fier zijn om bij de bevoegde instanties aan te kloppen, terwijl nieuwkomers als het ware bij de hand worden geleid. Vaststellen dat veel mensen van ons eigen volk aan hun lot worden overgelaten, dat geen mens er zich om bekommert.
Het Vlaams Parlement trok onlangs aan de alarmbel: “De kinderarmoede in Vlaanderen is de voorbije tien jaar bijna verdubbeld. Bijna 1 op 10 kinderen wordt in een kansarm gezin geboren”, aldus een verslag in Het Nieuwsblad (17.04.2013). Ongeveer 270.000 kinderen kunnen nooit met vakantie.
In oude industriële gebieden en in de grootsteden is de toestand – door de instroom van zovele nieuwkomers, de multiculturele verrijking zeg maar – nog alarmerender en geven statistieken aan dat er tot 1 op 4 gezinnen in armoedige omstandigheden leeft. 

vrijdag 3 mei 2013

Aandacht voor armoede onder het eigen volk


Als sociale Vlaams-nationale volkspartij hebben wij aandacht – al jaren – voor de groeiende armoede onder het eigen volk. Vooral de kwetsbare groepen, de ouderen, de jongeren, en de eenoudergezinnen, verdienen onze aandacht. Momenteel wordt op heel wat niveaus binnen het Vlaams Belang gewerkt aan een vernieuwd sociaaleconomisch programma.
Op Europees vlak heeft het beleid het over armoede als 3 indicatoren samenvallen:  1) armoederisico op basis van inkomen, 2) ernstige materiële deprivatie en 3) huishoudens met een zeer lage werkintensiteit.  Feit is dat het armoederisicopercentage in de ganse EU-zone toeneemt: in 2011 (op basis van het inkomen van 2010) ten opzichte van 2010 (inkomen 2009) een stijging van 16,4% naar 16,9%.  De stijging op het Belgisch grondgebied was groter: van 14,6 naar 15,3%.
In 2004 – en zo kom ik op de regionaal opgesplitste cijfers – was het algemeen risicopercentage 14,3 federaal. In het Vlaams gewest 10,8%, in het Waals Gewest 17% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 27%. De laatste metingen, die van 2011, geven een federaal cijfer van 15,3, in het Vlaams Gewest een cijfer van 9,8, en in het Waals Gewest 19,2%. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden er al jaren geen betrouwbare statistieken meer bijgehouden….Bang van het resultaat, kameraden? 

donderdag 2 mei 2013

No-go-zones door Marokkaans geweld in Nederland?


Uit de webstek van “De Nederlandse Standaard.nl” volgend toch wel verontrustend bericht: Gang gerelateerd geweld dat niet keihard van het begin af aan wordt aangepakt, grijpt steeds meer om zich heen, tot er, zoals in Mexico, een toestand van algehele angst en wreedheid ontstaat, waar de politie is uitgeschakeld en de pers zijn werk niet meer kan doen. Op dat moment heersen de drugsgroepen en is de rechtstaat uitgeschakeld.

Zo ver is het nog niet in Amsterdam. Of in Rotterdam, alhoewel je uit de getuigeverklaring van een bewoner van Rotterdam-Zuid bij deze schietpartij die hier gisteravond plaats vond de indruk krijgt dat het wel steeds meer ervaren wordt: Een aaneenschakeling van openlijk geweld op straat, waarbij kennelijk geen enkel ontzag meer bestaat voor de politie.

Nu in Amsterdam Marokkanen van het kleine straatgeweld overgaan op de georganiseerde criminaliteit, waarbij het draait om grote hoeveelheden harddrugs, zoals gisteren uiteen werd gezet in dit beklemmende verhaal in Het Parool, gaat niet alleen het Marokkanengeweld een nieuwe fase in, waarbij ook de politie zonder enige terughouding beschoten wordt, maar naderen we ook steeds meer de fase waarbij de angst regeert.

Eergisteren vond er weer zomaar een omvangrijke schietpartij plaats in Amsterdam West. Zoals we gewend zijn bij de gevestigde media, werd daarbij niet melding gemaakt van het feit dat het om Marokkanen gaat. Aangezien we officieel geen Marokkanenprobleem hebben, moet deze fictie kennelijk ook door de media koste wat het kost in stand worden gehouden.

Er ontstaat daarom steeds meer een raar schisma. In achtergrondverhalen en commentaren wordt er gesproken over een Marokkanenprobleem, en over de wenselijkheid om het daarover te hebben. Maar in de actuele berichtgeving wordt er telkens krampachtig gezwegen als er Marokkaanse daders zijn. Dat was zo met het 'grensrechterprobleem', maar dat is eigenlijk altijd zo.

Je moet dus op zoek naar het aanvullende bewijs, dat tussen neus en lippen naar buiten druppelt.