POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 17 december 2009

Een reden waarom ze het debat niet aandurven

Ondanks het feit dat heel wat progressieve intellectuelen in België proberen het debat rond de islam op gang te trekken – lees de bijdragen de jongste weken en maanden van Benno Barnard, Mia Doornaert, Vander Taelen, en anderen – lijkt het toch maar niet te lukken. Zou het kunnen dat heel wat progressieven doorhebben dat hun gedram over de ‘Westerse’ islam, over de ‘verdraagzame’ islam eerder voor gevolg heeft dat de burgers hun verzet tegen het doordringen van de islam in hun wijken opvoeren?

De opiniepeiling in Zwitserland heeft voor schokgolven gezorgd, zeker in progressieve kringen. De schokgolven dreigen nog groter te worden, nu blijkt dat ook in België een duidelijke meerderheid zich uitspreekt tegen de bouw van minaretten op de moskeeën. Hoe groot moet de meerderheid dan wel worden, vooraleer de lobby’ers het publiek debat aandurven?

Volgens het studiebureau IVOX, die hierover 1.050 personen heeft ondervraagd – een wat magere basis, als u het mij vraagt, maar goed, dit is een eerste ondervraging en ‘as such’ nog altijd beter dan niets – spreekt 59,3% van de Belgische inwoners zich uit voor een minarettenverbod (wat 2% méér voorstanders van het verbod uitmaakt dan in Zwitserland met de opiniepeiling). 67,5% van de burgers zijn absoluut niet geschokt door het resultaat van de Zwitserse opiniepeiling. 55,4% van de ondervraagden meent trouwens dat “de islamitische godsdienst niet goed geïntegreerd is in België”.

Het lijkt interessant om deze peiling op een veel bredere basis over te doen. Zoals het ook interessant lijkt om de vraag of een islamitisch, niet-Europees land als Turkije deel kan uitmaken van de EU, aan een breder publiek voor te leggen. Maar “ze” durven dit debat natuurlijk niet aan.