POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 31 januari 2013

Meer Chinese investeringen in het buitenland


Toch wel cijfers die je even met de ogen doen knipperen, vind ik, en daarom geef ik ze graag mee: Terwijl de investeringen door buitenlandse bedrijven in China in 2012 met 3,7% daalden tot een totaal van 112 miljard dollar, stegen de Chinese investeringen in het buitenland met 28,6% tot een bedrag van 77 miljard dollar, aldus de Chinese minister van Handel (verslag in Franstalige editie van Metro, 17.01.2013).
De Chinezen, aldus het rapport verder, investeerden in 2012 in meer dan 4.400 bedrijven in het buitenland, verdeeld over 141 landen. Waarmee China binnenkort dus misschien meer investeringen exporteert dan het er aantrekt. Een evolutie om goed op te volgen.  

woensdag 30 januari 2013

267 gedetineerden ontsnapt


Op 4 jaar tijd zijn in België 267 gedetineerden uit de verschillende gevangenissen ontsnapt. Dit maakte de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), bekend in antwoord op een schriftelijke vraag. De minister verstrekte hierbij cijfers zowel over gesloten als halfopen instellingen als ook over de manier van ontsnappen, en moest toegeven dat het cijfer van ontsnappingen vrij constant blijft hangen tussen 65 en 70 op jaarbasis.
Opvallend is dat de halfopen instelling van Saint-Hubert goed is voor 106 van alle ontsnappingen. Wat de gesloten instellingen betreft, vallen vooral de cijfers van Brugge op (1 in 2008 en 4 in 2009), die van Merksplas (4 in 2009, 4 in 2011), en de ontsnappingen uit de gevangenissen Vorst en Lantin.
Wat de omstandigheden betreft, valt op dat nogal wat ontsnappingen gebeuren naar aanleiding van het bijwonen van cursussen in bijgebouwen van de gevangenis. In 2009 gebeurden 9 ontsnappingen van de 73 door gijzeling van personeel, en in 2011 was er al sprake van 11 ontsnappingen door gijzeling.  Ik betreur dat geen gegevens betreffende geweldpleging worden bijgehouden en dat het mij ook onmogelijk was van de minister te vernemen hoeveel van de ontsnapten opnieuw konden worden gevat. 

dinsdag 29 januari 2013

14% kent internet niet


Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van Economie en Consumenten, Johan Vande Lanotte (sp.a), blijkt dat het aantal burgers dat internet niet kent of gebruikt, jaar na jaar afneemt.  In 2008 verklaarde 26% van de mensen tussen 16 en 74 jaar internet niet te kennen, in 2009 was dat nog 20%, in 2011 is dat cijfer gezakt tot 14%.
Het feit of men internet kent of ooit heeft gebruikt, hangt voornamelijk af van de leeftijd van de persoon en ook van de opleidingsgraad van de ondervraagde. Van de 16- tot 24-jarigen bijvoorbeeld kende in 2008 nog 6% internet niet, in 2011 is dat gezakt tot 1%. En er zijn duidelijk verschillen tussen huishoudens mét en huishoudens zonder kinderen. In 2011 gaven 19% van de huishoudens aan nog nooit met internet te hebben gewerkt, terwijl dat in huishoudens mét kinderen slechts 6% is.
Tenslotte cijfers over de opleidingsgraad. 49% van de mensen met een lagere opleidingsgraad hadden in 2008 (volgens de ICT-enquête van Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) nog nooit van internet gehoord, een cijfer dat in 2011 is teruggelopen tot 31%. Cijfers over de culturele achtergrond, die ik ook had opgevraagd, kon de minister niet bezorgen. 

maandag 28 januari 2013

Ierland slaat zich door de crisis


In De Standaard (14.01.2013) een interessant artikel gelezen. De Ierse economie doet het blijkbaar weer beter dan vroeger en geraakt stilaan uit de crisis. Waaraan dit mooie herstel te wijten is? “In de eerste plaats aan kapitaal uit het buitenland, voornamelijk Amerikaanse multinationals” (zoals geweten woont er in de VS een zeer uitgebreide groep Ieren). Die multinationals zijn geïnteresseerd in Ierland omdat het “veel hoogopgeleide jonge mensen heeft. Door de crisis zijn die nog flink goedkoper geworden. En bovendien heeft de regering niet geraakt aan de lage vennootschapsbelasting van 12,5%”.
Het sociale klimaat is ook een doorslaggevende factor: “De nieuwe regering van premier Enda Kenny sloot in 2011 een pact met de vakbonden waardoor er geen nationale stakingen uitbraken”. Ieren staken dus niet.
De Ieren hernieuwden vooral hun landbouwbeleid: “Dit is een groen en nat land, uitstekend geschikt voor veeteelt en voedselproductie. Dat zijn we ook opnieuw gaan doen. We focussen daarbij op kwaliteit en dat werpt zijn vruchten af. In 2012 boekten we een recordexport van vlees en graan. En omdat de vraag naar deze producten blijft stijgen, is het ook een industrie met toekomst”.
Alles rozengeur en maneschijn? Niet alles natuurlijk. De jeugdwerkloosheid blijft hoog en het blijft moeilijk om onroerende goederen aan te kopen. Maar Ierland geraakt uit het diepe dal, zoveel is zeker.  

vrijdag 25 januari 2013

Stelende eksters van Laken


Ik dacht dat het vroegere Vlaams Blokvoorzitter Frank Vanhecke was die het ganse koningshuis ooit eens de stelende eksters van Laken noemde. Ik moest er aan denken toen de erfeniskwestie rond koningin Fabiola losbarstte. De stichting van Fabiola mag dan wel perfect wettelijk zijn, het sfeertje errond is dat véél minder, en de voorbeeldfunctie van monarchen wordt hier al helemaal onderuit gehaald. Voor het koningshuis van Saksen-Coburg-Gotha al ooit een voorbeeldfunctie heeft gespeeld.
Fabiola heeft dus een Fonds Pereos in het leven geroepen, waardoor ze een ‘fiscaalvriendelijke’ regeling heeft uitgewerkt voor de successie, voor de erfenis. Sinds de dood van haar man kreeg de koningin ongeveer 27 miljoen aan dotaties (‘Giften van het Belgisch volk’ zeg maar). Ze erfde ook miljoenen van haar man en heeft tal van bezittingen. Een vermogen opgebouwd met dotaties, met belastinggeld. En ze wil dit nu allemaal wegschenken – aan neven en nichten wel te verstaan – zonder een eurocent belasting op te betalen.
Ik moest ook aan collega Barbara Pas denken, die in de plenaire zitting van 10 januari deze koningin een perfect voorbeeld van integratie noemde: goed geïntegreerd (ze spreekt perfect Nederlands zoals we allemaal weten), men pakt poen bij de vleet, en op het einde zorgen we ervoor dat de belastingbetalers, die het allemaal bijeen hebben geschraapt, er ook zo weinig mogelijk van terugzien.
Komt er nu snel een wijziging? Allicht wel, al zal het wellicht bij enkele kosmetische ingrepen blijven. PS-coryfee Paul Magnette noemt het koningshuis in een interview met De Standaard niet voor niets een fundament van België. De politiek georganiseerde francofonie en het koningshuis zullen zichzelf niet fundamenteel laten verzwakken. Het blijft dus – vrees ik – bij wat kleine ingrepen.  

donderdag 24 januari 2013

OCMW’s op hun tandvlees


Men hoort het wel eens zeggen: de economische crisis zorgt ervoor dat de mensen de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen. Dit mag dan al min of meer duidelijk blijken in het straatbeeld – al bij al valt dat eigenlijk nog mee, als men abstractie maakt van de open armoede in veel grootsteden.  Maar er is natuurlijk veel verdoken armoede, en wie daar een bijzonder goed zicht op heeft, zijn onze Vlaamse OCMW’s  natuurlijk.
Zo was het mij – en mijn collega’s in de OCMW-raad en in de gemeenteraad – al opgevallen welke sterke stijging van de omzet zich binnen het OCMW had voorgedaan op een periode van ongeveer 4-5 jaar: een stijging van minstens 50%, van iets meer dan 7 miljoen euro naar ruim boven 12 miljoen euro.
Ook het OCMW-Kortrijk slaat nu alarm en laat weten dat het aantal behoeftigen in de stad op enkele jaren tijd verdubbeld is. Verdubbeld!  Hetzelfde geluid hoort men in zowat alle grotere Vlaamse gemeenten en steden: “Wij krijgen duidelijk meer cliënten over de vloer. De eerste slachtoffers zijn de mensen die hun job verliezen of de energiekosten niet meer kunnen betalen. En later komen de niet-traditionele cliënten: studenten en eenoudergezinnen”.
Vooral de stijging van het aantal dossiers rond schulden en energiearmoede is alarmerend. Dit is een maatschappij onder druk. Waar moet dit naartoe? Hoelang kunnen we onze eigen mensen nog afdoende helpen? En ondertussen slokt migratie en asiel als sector méér dan 1 miljard euro op! 

woensdag 23 januari 2013

Een gruwelijke roofmoord in Ardooie


De criminaliteit in onze maatschappij neemt toe, men kan dat spijtig vinden, men kan er onverschillig tegenover staan, maar het is een feit. En de cijfergegevens die we onder ogen krijgen, bevestigen spijtig genoeg die trend. Ook de daders worden steeds jonger, en soms lijkt het wel alsof alle morele en biologische drempels aan het wegvallen zijn.
In Ardooie werd een 84-jarige weduwe in haar woning met tientallen messteken om het leven gebracht door een minderjarige man uit Roeselare. De jeugdrechter vond het nuttig om deze moordenaar “voor observatie” onder te brengen in een gesloten jeugdcentrum, een voor mij totaal onbegrijpelijke maatregel. Het Vlaams Belang verzond volgende persmededeling naar de kranten:
“Het Vlaams Belang reageert ontzet op de beslissing van de jeugdrechter om de dader in een gesloten gemeenschapsinstelling te plaatsen, “voor observatie”. Het Vlaams Belang vindt dat mensen die in staat zijn tot dergelijke gruwelijke moorden, een strenge bestraffing verdienen. Het Vlaams Belang vindt dat minderjarigen, die tot zo’n gruwelijke daden in staat zijn, aan de gewone, volwassen rechtspraak moeten worden onderworpen en dus een straf moeten krijgen als volwassenen.
Dit geval doet ons terugdenken aan de zaak Joe Van Holsbeeck, die 5 jaar geleden in Brussel door twee jeugdige daders werd doodgestoken voor zijn mp3 speler. De minderjarige moordenaar, Mariusz O, bracht enkele maanden door in de gesloten jeugdinstelling van Kasteelbrakel, maar hij is al lang weer vrij. Hij keerde terug naar Polen “om er werk te zoeken om de ouders van Joe te vergoeden”. Dat lukt blijkbaar niet zo goed, want hij is daar alweer opgepakt voor enkele diefstallen.
Onze wetgeving blijft ervan uitgaan dat jongeren geen misdrijven kunnen plegen. Dus kunnen ze ook niet worden gestraft, hoogstens worden opgenomen. Maar in Vlaanderen vindt een overgrote meerderheid al langer dan vandaag dat minderjarige jongeren, die tot dergelijke zware criminele feiten in staat zijn, best  wél worden gestraft, net als volwassenen. Het Vlaams Belang eist dan ook al jaren dat er een echt jeugdsanctierecht komt naar het voorbeeld van al onze buurlanden. Zeker jongeren die zware misdrijven plegen, moeten weten dat er een ernstige sanctie wacht. 
In het dossier van Ardooie eist het Vlaams Belang dat alles in het werk wordt gesteld dat het dossier uit handen wordt gegeven, zodat de jonge roofmoordenaar voor het Hof van Assisen kan verschijnen.
Volksvertegenwoordiger Peter Logghe zal er bij de minister van Justitie aandringen dat desnoods gebruik maakt van haar positief injunctierecht om via het parket de uithandengeving te eisen”. 

dinsdag 22 januari 2013

Uit een opmerkelijk interview: er moeten méér controles komen


Enkele dagen geleden verscheen in De Standaard een opmerkelijk interview met Herman Dams, Antwerps procureur, die met zijn Operatie Patser een ander beleid wil uittekenen. Een opmerkelijk interview, omdat er blijkbaar nog mensen op deze aardkloot rondlopen, die de vinger op de zere plek durven leggen.  Herman Dams dus.
Waarom Operatie Patser? “De ergernis over jongeren in opvallend dure wagens leeft al lang. De eerste reactie van elke Belg is: Dat zullen ze wel niet eerlijk hebben gekocht. Gevolgd door: Waarom doet de politie daar niets aan? Nu komt die vraag terug vanuit het OCMW. De assistentes moeten daar discussiëren met mensen over een verminderd leefloon, waarna ze diezelfde mensen in hun opvallende BMW zien wegrijden” (De Standaard, 12.01.2013).
 Op de vraag of het allemaal niet naar discriminatie ruikt? “Wij viseren geen groepen van mensen, wij viseren normafwijkend gedrag. En dat gedrag doet zich nu eenmaal voor in die wijken. Toeval of niet, het zijn nu eenmaal vooral allochtone jongeren die de zucht voelen naar zulke auto’s (…). Het kan niet meer zijn dat politie en parket niet meer mogen optreden omdat ze daarbij mogelijk tegen de schenen kunnen stampen van een of andere minderheidsgroep”.
Volgens sommige advocaten zou de politie daarmee de zware criminelen vrije hand geven? “Kleine criminaliteit is minstens even maatschappijontwrichtend. Als je de bevolking bevraagt over wat hen het meeste stoort, schrijft niemand boven aan de lijst witteboordcriminaliteit of de drugstrafiek (…) Een winkeldiefstal, druggebruik, een vechtpartij  - “Ach, dat moet kunnen, want die kleine crimineeltjes zijn zelf slachtoffer van de maatschappij”. Maar het is net dat normafwijkend gedrag dat een zware tol eist. Daar moet justitie, daar moeten wij met zijn allen meer in investeren. Zo geef je de mensen het gevoel weer in een leefbare maatschappij te wonen”.
Ik wens hem bij deze uitdrukkelijk véél succes toe met zijn nieuwe beleid. 

maandag 21 januari 2013

Steeds meer buitenlandse startende ondernemingen


Uit cijfergegevens, die ik van de Minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal buitenlandse zelfstandigen in België steeds toeneemt. In 2008 werden 14.456 ondernemingen opgezet door starters die niet de Belgische nationaliteit hadden, in 2011 was dat aantal starters opgelopen tot 19.788, een stijging van 37%.
Het aandeel van de startende ondernemingen door mensen met een vreemde nationaliteit in het totaal aantal startende ondernemingen neemt vrij fors toe: op een totaal van 79.749 starters in 2008 waren er 18% door mensen met een vreemde nationaliteit, in 2011 was dat aandeel opgelopen tot 22% (19.788 op een totaal van 89.722 nieuwe ondernemingen).
Terwijl het aantal Polen dat hier met een zaak begint, stilaan terugloopt (van 2.094 in 2008 naar 1.801 in 2011), valt het op dat de jongste jaren vooral Bulgaren hier een zaakje opzetten (van 1.540 in 2008 naar 2.537 in 2011). Bij Roemenen is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal: van 2.348 in 2008 naar 5.158 in 2011. Ik dring al langer dan vandaag aan op grotere waakzaamheid en veel meer controles op deze zogenaamde zelfstandigen. 

vrijdag 18 januari 2013

Om even over na te denken


Rechts is racistisch, is nationalistisch en bekrompen.  Links kijkt met een open geest naar de wereld, is universeler van geest dus, is totaal niet bekrompen en bestrijdt het racisme. Goede mensen vind je aan de linkerkant, de rechtse mensen moet je bestrijden. Iedereen ziet hierin duidelijk – hoop ik toch – de clichés die vandaag door bepaalde media worden verspreid, onbewust soms, maar wel constant.
Het is daarom goed allochtonen zelf bij gelegenheid aan het woord te laten. In Roeselare werd ik tijdens de jongste gemeenteraadverkiezingen aangesproken door verschillende allochtone mensen, die mij beloofden voor het Vlaams Belang te zullen stemmen. Want “er komen er veel te veel binnen, en ze profiteren van jullie sociale zekerheid”.
In De Morgen van 29.12.2012 laat men Nadia Fadil aan het woord, dochter van Marokkaanse ouders, en sinds enkele maanden docente antropologie aan de KULeuven: “Op een merkwaardige manier is rechts soms minder kleurenblind dan links. Dat heeft, vermoed ik, iets met rechtse, conservatieve waarden te maken. Als je de familiewaarden deelt, en bijvoorbeeld ook de mythe onderschrijft dat iedereen die hard werkt, er wel kan geraken, is je afkomst niet meer zo belangrijk”, aldus een toch wel àndere kijk op links en rechts.
De Morgen vraagt: “Zegt u nu dat links meer discrimineert dan rechts?”, waarop mevrouw Nadil antwoordt: “Racisme bestaat zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. Het verschil zit in de manier waarop het wordt beleden. Links is, in zijn omgang met diversiteit, paternalistischer dan rechts. Als ‘ze’ de idealen van het humanisme omarmen, zullen ‘wij’ ze accepteren. Rechtse discriminatie is, hoe zal ik het zeggen, wat meer no-nonsens. ‘Ze’ mogen meedoen, op voorwaarde dat ze hard werken”.
Links zal het niet graag horen! Links is leugenachtig, terwijl rechts het eigenlijk liefst zo vrank en vrij houdt: werk je, pas je jezelf goed aan, dan moet individuele inpassing zeker kunnen. 

donderdag 17 januari 2013

Jaarlijks 50 open deuren


Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) wilde van de minister van Overheidsbedrijven, Paul Magnette (PS), weten hoeveel incidenten er zich jaarlijks voordoen met treinen die met open deuren vertrekken.  Minister Magnette verduidelijkte in de eerste plaats dat de oorzaken uiteen lopen en in het algemeen te wijten zijn aan technische incidenten, aan foute handelingen van het personeel, aan ontijdige interventies van reizigers, vandalisme of een combinatie.
Jaarlijks vertrekken sinds 2009 ongeveer 50 treinen met minstens één open deur. In 2008 bedroeg het aantal slechts 17, maar in 2009 liep het aantal op tot 51, in 2010 waren er 53 en in 2011 47. Van de huidige treinen is er geen enkele die automatisch tot stilstand gebracht wordt indien er een deur blijft open staan. Minister Magnette benadrukte tenslotte dat “de deuren van het modern materieel automatisch zullen sluiten bij een snelheid boven 5 km/uur”. 

woensdag 16 januari 2013

Naar een Belgisch-islamitische partij?


Er zijn in het verleden al verschillende pogingen ondernomen om een islamitische partij in het leven te roepen, zowel in het buitenland (zoals bijvoorbeeld Duitsland) als op Belgisch grondgebied. Alle tot hier toe met weinig of geen succes. Op 14 oktober 2012 lukte het in twee Brusselse gemeenten wel:  Partij Islam haalde telkens één gemeenteraadszetel binnen.
Iets om ons druk in te maken? Misschien niet onmiddellijk, omdat er blijkbaar weinig steun komt vanuit allochtone middens zelf. Maar misschien toch wel, als je het programma bekijkt, want de gelijkheid tussen man en vrouw – toch een basisbeginsel van de Europese beschaving – wordt er onmiddellijk verworpen. Er zou een ruimtelijke scheiding van de geslachten moeten komen in openbare instellingen zoals sporthalen, bussen en treinen. Kinderen zouden aan het einde van de vastenmaand vrij moeten krijgen van school. En het hoofddoekenverbod, unaniem goedgekeurd in het Parlement, moet verdwijnen. 
Wil Partij Islam de sharia invoeren? Men doet daar vaag over, maar in een vraaggesprek laat de voorzitter uiteindelijk wel het achterste van zijn tong zien: de invoering moet in elk geval bespreekbaar zijn.
“Op termijn willen we de grootste partij van Brussel worden”, aldus een ambitieuze Ahrouch in La Capitale. Verder beweert hij dat verkozen moslims van de PS de overstap naar zijn partij willen maken. Er wordt aan gewerkt om ook aan de “moeder aller verkiezingen”, die van 2014, met lijsten op te komen. De petitie “stop Partij Islam” heeft inmiddels 6.000 handtekeningen.
Blijft dit de zoveelste poging of blijkt het meer te zijn dan een strovuur? 

dinsdag 15 januari 2013

Veel ongunstig hygiëneadvies in pitazaken


Uit het antwoord dat ik kreeg op een schriftelijke vraag aan de Minister van Middenstand en KMO’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR), blijkt dat gemiddeld 70% van de gecontroleerde pitazaken in België een ongunstig advies krijgen afgeleverd. Een cijfer dat gedurende de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd: in 2008 waren er 69% ongunstige adviezen na een hygiënecontrole, in 2011 72,4%. De cijfers in 2012 geven een lichte daling aan, maar spreken maar tot juni 2012.
De vastgestelde inbreuken, aldus de Minister, blijven ook dezelfde in de betrokken jaren:  het ontdooien gebeurt niet in de juiste omstandigheden, de temperaturen van gekoelde levensmiddelen worden niet gerespecteerd, en de oppervlakten in contact met levensmiddelen zijn niet proper.
Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de gewesten. Het Vlaamse Gewest neemt het gros van de controles op zich: meer dan 65% van alle controles gebeuren in het Vlaamse Gewest. In 2008 66 controles op de 100, in 2012 bijvoorbeeld 116 controles van de in totaal 178 uitgevoerde controles. Ook wat betreft het aantal opgestelde pv’s spant het Vlaamse Gewest de kroon met gemiddeld 16 pv’s per jaar tegen pitazaken, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden slechts 2 pv’s na een ongunstig advies tegen pitazaken uitgeschreven, en in het Waals Gewest zijn dat er gemiddeld 9.
Gemiddeld worden op basis van de ongunstige adviezen door het FAVV bij pitazaken gemiddeld 82 boetes per jaar opgelegd.  In 2011 werden er slechts 18 boetes betaald, en in 2012 zelfs maar 2 boetes: dat heeft te maken met een nieuwe maatregel, waarbij pitazaken de boete kunnen ontlopen als ze zich inschrijven voor een horeca-opleiding. 

maandag 14 januari 2013

Elk jaar 340 incidenten in asielcentra


In de Commissie Binnenlandse Zaken maakte de Staatssecretaris voor migratie en asiel, mevrouw Maggie De Block (Open VLD) op mijn vraag cijfergegevens bekend  betreffende het aantal geregistreerde incidenten met asielzoekers in opvangcentra. Zij betreurde dat het aantal jaarlijks stabiel bleef: in 2010 waren er 339, net als in 2011. Tot einde oktober 2012 werden er 291 incidenten geregistreerd (een lichte stijging dus, op jaarbasis bekeken).  Elke dag een incident dus.
Bij één derde van de incidenten is er sprake van agressie tegen het personeel van de opvangcentra, zij het dat het meestal om verbale agressie gaat. Op mijn vraag waarom het asieldossier dan niet met een negatief advies wordt afgesloten, betreurde de Staatssecretaris dat er geen zwaardere sancties mogelijk waren, maar dat zij in haar mogelijkheden beperkt wordt door de artikels van de opvangwet van 2007. Daartoe behoort onder andere haar injunctierecht. Namens het Vlaams Belang beloofde ik deze wet scherp tegen het licht te zullen houden, en een aantal voorstellen te zullen formuleren. 

vrijdag 11 januari 2013

Toenemende achterstallige betalingen


In antwoord op mijn mondelinge vraag  verstrekte minister van Economie, Johan Vande Lanotte (SP.A),  cijfergegevens betreffende de achterstallen bij afbetaling van leningen. Het aantal achterstallen bij terugbetalingen van gewoon consumentenkrediet, de zogenaamde loa’s (lening op afbetaling), bleef ten opzichte van dezelfde periode in 2011 in de drie gewesten nagenoeg stabiel, zij het dat vooral de meest recente maanden sprake is van een toename van het aantal. De uitstaande achterstallige bedragen namen in geringe mate toe: in het Vlaams Gewest met 1,3%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de stijging 2,5% en in het Waals Gewest 4%.

Meer leningen op afbetaling in Franstalig België

Opvallend is verder dat de achterstallen in het Waalse Gewest groter zijn in absolute bedragen dan in het Vlaams Gewest: in het Waals Gewest bedragen de achterstallen 520 miljoen euro, in het Vlaams Gewest 512 miljoen euro.  In het Vlaams Gewest heeft elke inwoner gemiddeld 81,2 euro achterstallen op een persoonlijke lening, in het Brussels Hoofdstedelijk gewest gemiddeld 133,6 euro, en in het Waals Gewest 147,72 euro.
Tot slot valt ook op dat in het Waalse Gewest veel meer leningen op afbetaling per inwoner  achterstallig zijn dan in het Vlaams Gewest. In het Vlaams Gewest  worden gemiddeld 1,2 leningen op afbetaling achterstallig per 100 inwoners, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 2 leningen -en in het Waalse Gewest 2,3 (meer dan het dubbele dan in het Vlaams Gewest).  

Vooral stijging van kredietopeningen is alarmerend.
Verontrustend vond de minister in elk geval de stijging van het aantal achterstallen bij kredietopening.  Het aantal achterstallen kredietopening steeg bijvoorbeeld tussen 2011 en 2012 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 18%, in het Vlaams Gewest met 22% en in het Waals Gewest met 15,3%. De achterstallige bedragen bij kredietopening stegen in alle gewesten ongeveer met 10%.
Ook het gemiddelde bedrag achterstallige betaling van een kredietopening vertoont een communautaire kloof. Per inwoner bedraagt  het Vlaams Gewest is het bedrag achterstallen bij kredietopening 27 euro, in het Waals Gewest is dat 54 euro (juist het dubbele) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt die achterstal gemiddeld 60 euro. 

donderdag 10 januari 2013

Mens sana in corpore sano


Toen ik jong was – toen de dieren nog spraken met andere woorden – werd ons geleerd dat een gezonde mens maar kon bestaan in een gezonde omgeving. Natuurlijk moet je zelf zo gezond mogelijk leven, maar ook een aangename, groene omgeving is een absolute voorwaarde om gezond door het leven te gaan. Een conservatieve levenshouding kan niet anders zijn dan een ecologisch verantwoorde houding, wij zijn niet de eersten – en wij zullen niet de laatsten zijn – om dat te stellen.

Daarom is het intriest te moeten vernemen dat het niet goed gaat met de Vlaamse bossen en dat de ontbossing van ons land – waar we al niet bijzonder veel natuur hebben – verder aanhoudt. “Vorig jaar verdween er netto 59 hectare bos, terwijl er eind dit jaar 10.000 hectare had moeten bijkomen”, aldus een verslag in De Standaard van de resultaten van de Bosbarometer.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd er afgesproken tegen 2007 niet minder dan 10.000 hectare extra ruimte voor bos te voorzien, waarvan er amper 2.000 werd gerealiseerd. En voor de komende jaren is er niet veel beterschap op komst: “In 2011 nam de netto bosoppervlakte in Vlaanderen met 59 hectare af, terwijl er meer dan 1.000 per jaar zouden moeten bijkomen om de doelstellingen te halen”.
Veel reden voor Vlaamse zelfgenoegzaamheid is er dus niet. En een gezonde omgeving is nochtans meer dan broodnodig. 

woensdag 9 januari 2013

Naar een Belgisch-islamitische partij?


Er zijn in het verleden al verschillende pogingen ondernomen om een islamitische partij in het leven te roepen, zowel in het buitenland (zoals bijvoorbeeld Duitsland) als op Belgisch grondgebied. Alle tot hier toe met weinig of geen succes. Op 14 oktober 2012 lukte het in twee Brusselse gemeenten wel:  Partij Islam haalde telkens één gemeenteraadszetel binnen.
Iets om ons druk in te maken? Misschien niet onmiddellijk, omdat er blijkbaar weinig steun komt vanuit allochtone middens zelf. Maar misschien toch wel, als je het programma bekijkt, want de gelijkheid tussen man en vrouw – toch een basisbeginsel van de Europese beschaving – wordt er onmiddellijk verworpen. Er zou een ruimtelijke scheiding van de geslachten moeten komen in openbare instellingen zoals sporthalen, bussen en treinen. Kinderen zouden aan het einde van de vastenmaand vrij moeten krijgen van school. En het hoofddoekenverbod, unaniem goedgekeurd in het Parlement, moet verdwijnen. 
Wil Partij Islam de sharia invoeren? Men doet daar vaag over, maar in een vraaggesprek laat de voorzitter uiteindelijk wel het achterste van zijn tong zien: de invoering moet in elk geval bespreekbaar zijn.
“Op termijn willen we de grootste partij van Brussel worden”, aldus een ambitieuze Ahrouch in La Capitale. Verder beweert hij dat verkozen moslims van de PS de overstap naar zijn partij willen maken. Er wordt aan gewerkt om ook aan de “moeder aller verkiezingen”, die van 2014, met lijsten op te komen. De petitie “stop Partij Islam” heeft inmiddels 6.000 handtekeningen.
Blijft dit de zoveelste poging of blijkt het meer te zijn dan een strovuur? 

dinsdag 8 januari 2013

Veel ongunstig hygiëneadvies in pittazaken


Uit het antwoord dat ik op een schriftelijke vraag aan de Minister van Middenstand en KMO’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR), blijkt dat gemiddeld 70% van de gecontroleerde pittazaken in België een ongunstig advies krijgen afgeleverd. Een cijfer dat gedurende de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd: in 2008 waren er 69% ongunstige adviezen na een hygiënecontrole, in 2011 72,4%. De cijfers in 2012 geven een lichte daling aan, maar spreken maar tot juni 2012.
De vastgestelde inbreuken, aldus de Minister, blijven ook dezelfde in de betrokken jaren:  het ontdooien gebeurt niet in de juiste omstandigheden, de temperaturen van gekoelde levensmiddelen worden niet gerespecteerd, en de oppervlakten in contact met levensmiddelen zijn niet proper.
Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de gewesten. Het Vlaamse Gewest neemt het gros van de controles op zich: meer dan 65% van alle controles gebeuren in het Vlaamse Gewest. In 2008 66 controles op de 100, in 2012 bijvoorbeeld 116 controles van de in totaal 178 uitgevoerde controles. Ook wat betreft het aantal opgestelde pv’s spant het Vlaamse Gewest de kroon met gemiddeld 16 pv’s per jaar tegen pittazaken, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden slechts 2 pv’s na een ongunstig advies tegen pittazaken uitgeschreven, en in het Waals Gewest zijn dat er gemiddeld 9.
Gemiddeld worden op basis van de ongunstige adviezen door het FAVV bij pittazaken gemiddeld 82 boetes per jaar opgelegd.  In 2011 werden er slechts 18 boetes betaald, en in 2012 zelfs maar 2 boetes: dat heeft te maken met een nieuwe maatregel, waarbij pittazaken de boete kunnen ontlopen als ze zich inschrijven voor een horeca-opleiding. 

maandag 7 januari 2013

Belgisch establishment op ramkoers


Toch wel eigenaardig hoe het Belgisch establishment op ramkoers gaat deze dagen. Er was de kerstboodschap van de genaamde Albert, “van België” en ook wel gekend onder zijn andere roepnaam “Von Sachsen-Coburg-Gotha”, waarin hij in het kader van de economische crisis naar de jaren 30 van vorige eeuw verwees en waarschuwde voor de lokroep van het nieuwe populisme.
Alle media keken in de richting van de V-partijen en in het bijzonder N-VA. Alle media, zowel Frans- als Nederlandstalige. Als er dan reactie komt vanuit Vlaanderen, dan vindt Di Rupo het nodig in De Zondag (van 6 januari 2013) als volgt te reageren: “Het discours van de koning was voor 90% geconcentreerd op de economische realiteit. Met zijn waarschuwing voor het populisme citeerde hij niemand en viseerde hij niemand”.
Maar als dat zo is, mijnheer Di Rupo, waarom spreekt hij er dan over? Als zijn verwijzing naar, als zijn waarschuwing voor het populisme geen enkele band met de hedendaagse werkelijkheid heeft, zoals u zegt, waarom spreekt hij er dan over? Waarom dan met zoveel nadruk verwijzen naar de jaren 30?
Enkele vragen verder komt natuurlijk de aap uit de mouw. Op de vraag of N-VA een gevaarlijke partij is, komt de ongezouten mening van de Franstalige toppoliticus op ons bord: “Oui! Très dangereux! N-VA is een separatistische partij en dus zeer gevaarlijk voor ons land. Die partij spreekt nu over confederalisme, maar zal pas begin 2014 uitleggen wat dat wil zeggen (…) Het eerste artikel van de partijstatuten stelt duidelijk dat de N-VA een onafhankelijke lidstaat wil. Als ze consequent zijn, wijzigen ze dat artikel. Wat wil dat anders zeggen? Dat N-VA een separatistische partij is, die ons nu wil doen geloven dat ze wel een confederale staat wil, maar in realiteit enkel en alleen het land wil breken. En ik ben tegen de mensen die dat objectief hebben”.
Stilaan wordt het allemaal duidelijk natuurlijk:
1.       Het hof heeft enorm veel te verliezen bij het uiteenvallen van dit land. Zij bestrijdt te vuur en te wapen elk separatisme.
2.       Ook de PS en de ganse Franstalige politieke wereld heeft veel te verliezen bij een Vlaamse afscheiding.
3.       Deze regering heeft géén meerderheid aan Vlaamse kant, en de V-partijen halen samen tussen 45 en 50%.
Conclusie: het populisme zit aan Vlaamse kant, zoveel is duidelijk. De afscheiding van Vlaanderen kan alleen worden bestreden als de Vlamingen schrik kan worden aangejaagd. Schrik aanjagen doe je bijvoorbeeld  door een cordon sanitaire rond een politieke partij te leggen en op die manier haar kiezers af te schrikken. Als het Belgisch establishment consequent is, breidt ze de cordon uit tot en met N-VA.  Maar dan zou tezelfdertijd blijken dat de cordon niets, maar dan ook niets te maken heeft met racisme, maar alles met doodgewone Belgische machtspolitiek.
Om af te sluiten: De VRT vond dan toch een ‘Vlaamse’ partij die achter het standpunt van de koning kon staan…Amada van Peter Mertens. Toch wel merkwaardig hoe uiterst-links zich door het meest conservatieve politieke systeem laat gebruiken om op te roepen tot nog méér solidariteit onder de Belgen. Nog méér solidariteit, mijnheer Mertens? Nog méér transfers tussen Vlaanderen en Wallonië?