POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 15 december 2009

Openbare schuld opnieuw boven 100%

Gouverneur Guy Qaden van de Nationale Bank rapporteert regelmatig over de evolutie van werkgelegenheid, economische indicatoren en – niet onbelangrijk voor u en mij – de evolutie van de staatsschuld. Het jongste bericht was toch wel een koude douche, en zal in elk geval de communautaire spanningen niet doen verminderen, zoveel is duidelijk.

Het goede nieuws, aldus Het Belang van Limburg, is dat het economisch opnieuw iets beter gaat. De recessie lijkt over, de krimp van de economie van het afgelopen jaar (-3,5%) zou volgende wel eens kunnen omslaan in een lichte groei. Maar dat betekent geenszins dat de economische crisis op zich over is, aldus de grote baas van de NBB. De werkgelegenheid gaat heel zwaar weer tegemoet in België: zo voorspelt de gouverneur een toename van 142.000 werklozen.

Wat misschien op de lange termijn nog erger is – alhoewel ik niemand natuurlijk een kort of minder korte werkloosheid toewens, wel integendeel! – is de evolutie van de staatsschuld. “Het begrotingstekort dit jaar zal oplopen tot 6,1% van het bruto binnenlands product (…) Tekorten op de begroting houdt in dat de overheid moet lenen. Dat maakt dan weer dat de staatsschuld opnieuw toeneemt tot 98,1% van het bbp dit jaar en liefst 102% van het bbp volgend jaar” (08.12.2009).

Slecht nieuws dus, voor u en voor onze nakomelingen. Dit zullen de schuld uiteindelijk moeten delgen. In elk geval is het ritme waarmee de federale regering de schuld en het begrotingstekort wil afbouwen, te klein in de ogen van Europa. Ook Vlaanderen zou heel wat sneller willen gaan. Benieuwd wat hieruit komt…

Tenslotte geraakte via Belga bekend dat volgens Waalse kamerlid Borsus het Waals gewest “momenteel meer dan 11,5 miljard euro aan reële schulden heeft openstaan”. Volgens hem gaat de Waalse regering bij elke beslissing die ze neemt op zoek naar alternatieve financiering, waardoor de regionale schuld veel hoger ligt dan de officiële 4,4 miljard euro.
(verslag in Het Laatste Nieuws, 09.12.2009)
"Ziedaar de briljante financiële architectuur van het Waals Gewest, " sneerde Borsus, die ook de wanorde van de begroting aanklaagt. Zo volgden er nog verschillende correcties nadat de begroting door de regering werd goedgekeurd