POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 mei 2014

Vaart wel en levet scone!

Jarenlang heb ik op mijn webstek, later op mijn blog en ook op facebook berichtjes gepost, commentaren, bitterzoetjes, cijfermateriaal uit de Kamer. 1.525 stukjes verder, en spijtig genoeg door de voor het Vlaams Belang vrij dramatische verkiezingen komt aan deze weblog nu een einde. En ik zou de partij van de overwinnaars met een citaat als dit kunnen feliciteren: ‘Een partij die de eer opeist voor de regen, moet niet verbaasd zijn als haar tegenstanders haar de schuld geven voor de droogte”.  Want dat is een optie natuurlijk: de optie van de verbittering.
Er is – gelukkig maar – ook een andere optie: die van de aanvaarding, het doorspoelen van de ontgoocheling en het draaien van de pagina. Zonder verbittering. “Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen, tot statig als een eik voor u ons volk her bloeit”, zoals we zo vaak én geëmotioneerd meezongen. Het politieke werk verder zetten dus, zij het op een ander niveau, vanuit een ander perspectief ook. Maar vooral: het werk verder zetten!
Daarom zeg ik u: Vaart wel en levet scone! Dank, beste lezer, voor uw aandacht, dank voor uw bemoedigende woorden, dank voor de vele raadgevingen, dank voor de steun vooral! Doe vooral verder en laat u door niets afleiden van de hoofdzaak. 

maandag 12 mei 2014

12,8% Belgen betaalt geen personenbelasting

Uit cijfers die de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) publiceerde in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat in België in 2011 ruim 1,6 miljoen burgers geen personenbelasting betalen, omdat hun netto belastbaar inkomen onder het belastbaar minimum lag. Een cijfer dat ten opzichte van 2008 vrij constant is gebleven, zij het dat er toch opmerkelijke regionale verschillen zijn.
Zo daalde het aantal personen dat geen personenbelasting betaalde in 2011 ten opzichte van 2008 in het Waals Gewest met 2,5%, in het Vlaams Gewest met 3%, en werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging genoteerd van liefst 19,5% ten opzichte van 2008.
Dezelfde tendens is merkbaar in 2012, zij het dat het hier gaat om voorlopige cijfers. Algemeen is er ten opzichte van 2008 een daling van 11%, wat het aantal personen zonder personenbelasting betreft. De daling is het grootst in het Vlaams Gewest – een daling van 15% - terwijl de daling in het Waals Gewest 12% bedraagt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een stijging van bijna 10%.

Ten opzichte van het aantal inwoners worden de regionale verschillen tussen 2008 en 2012 (als de voorlopige cijfers worden bevestigd) duidelijker. Ten opzichte van het aantal inwoners telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 16,4% personen die geen personenbelasting betaalden, een cijfer dat in 2012 al opliep naar 18,7%. In het Waals Gewest daalde het aantal burgers dat geen personenbelasting betaalde, tussen 2008 en 2012 terug van 17,1% naar 14,7%. In het Vlaams Gewest daalde het percentage van 13% naar 10,7%.