POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 26 mei 2010

MR blokkeert communautair debat

Het plan van VRT en RTBF om op 30 mei samen een groot politiek debat te organiseren, botst op een njet van de MR. PS, CDH en Ecolo hadden hun fiat gegeven voor het initiatief, maar de MR liet weten dat ze niet zou deelnemen aan een debat met Vlaams Belang, wat tot een weigering van ook de drie andere partijen leidde. Dat schrijft Le Soir woensdag en werd zopas door Belga bevestigd.

dinsdag 25 mei 2010

Verkiezingsdagboek (2)

Twee filmpjes vandaag:

Eentje over de regionale meeting te Roeselare :Daarnaast is er ook het wekelijkse campagnejournaal van het Vlaams belang; met deze maal ook de focus op West-Vlaanderen.

vrijdag 21 mei 2010

verkiezingsdagboek

Mocht u het nog niet hebben opgemerkt, beste lezer, dan kunnen wij u ook niet veel verwijten. Van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 is echt nog niet veel te merken in het straatbeeld. Onze affiches zijn klaar, het campagnebeeld is gedrukt en de foto-affiches worden vandaag geleverd. Voor de goed geoliede oorlogsmachine die het Vlaams Belang is, kan de strijd beginnen.

Belangrijke verkiezingen, ik moet u hiervan niet meer overtuigen, meen ik. De Vlamingen zijn de chaos beu. Drie jaar Belgisch moeras is genoeg, trop is teveel.  Voor mij en vele medestanders is het duidelijk dat alleen Vlaamse onafhankelijkheid een begin van herstel van de normaliteit kan inluiden en dat hiermee ook de twee andere V’s uit ons programma, veiligheid en vreemdelingen, kunnen worden aangepakt. Binnen het Belgisch bestel lukt het immers niet meer. Er komt geen herziening van de snelbelgwet omdat de Franstaligen, die electoraal belang hebben bij steeds meer vreemdelingen, die wet niet willen afschaffen. Er komt geen einde aan de eindeloze instroom van steeds nieuwe vreemdelingen, omdat de Franstaligen het niet willen. Er komt geen einde aan de zogenaamde familiehereniging, omdat diezelfde Franstalige steeds nieuwe vreemdelingen als electoraal kiesvee ontdekken.


Justitie geraakt maar niet hervormd. Er komt geen oplossing voor de vele criminaliteitsproblemen in onze steden en er komt geen wijziging in het beleid van justitie zolang de Franstaligen een vinger in de pap te brokken hebben. Er komt geen jeugdsanctierecht omdat zij het niet willen. De Vlaamse partijen waren allemaal – allemaal, zonder één uitzondering dus – gewonnen voor een eenheidsrechtbank, met een snellere, meer efficiënte werking. De Franstaligen niet en die eenheidsrechtbank komt er dus niet.

Ik ga dus opnieuw voor de Kamerlijst van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij, het Vlaams Belang. Ik doe dat in ploeg - want ik ben een ploegspeler. Ik ga er dus voor, samen met de collega's Koen Bultinck, Agnes Bruyninckx, Stefaan Sintobin, Yves Buyse en Chris Verougstraete. Met de vele jonge en minder jonge kandidaten op de Kamer- en Senaatslijst. Met enthousiaste militantenploegen in alle regio's, steden en gemeenten.
 
U kan mij de komende dagen onder andere op volgende plaatsen ontmoeten:
Vrijdag 21 mei 2010: markt in Waregem (vanaf 17 u 30) en daarna 20 u 00 Zangavond Waregem (OC De Roose, Smedenstraat 4)

Zaterdag 22 mei 2010 Afspraak: 20 u 30 in Gezelle: Sinksenfoor in Roeselare


Zondag 23 mei 2010 (voor- en namiddag): Patersmarkt in Roeselare

Maandag 24 mei 2010: 9 u 30 aan Gezelle (sluitingsdag van Gezelle). Volledige actiedag (met bezoek aan markten in Diksmuide, Kemmel, Kortrijk).

Dinsdag 25 mei 2010 om 8 u 30: bezoek aan wekelijkse markt in Roeselare. Samen met Roeselaarse militanten. Daarna radio-optreden voor Radio 2

Woensdag 26 mei 2010. Vertrek om 9 u 00 aan Gezelle. Markt in Torhout.

Ik houd u natuurlijk allemaal op de hoogte van de activiteitenkalender van de volgende weken..

donderdag 20 mei 2010

Evolutie van de drugsvangsten in ons land


Volgend Belgabericht geraakte niet in de pers, althans niet met vermelding van de naam van vraagsteller of vermelding van de politieke partij van de naamsteller. Het is wel dezelfde pers die de parlementsleden 'weegt'.

"Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom raamt de straatwaarde van de drugs die politie- en douanediensten in 2008 in beslag namen op minimum 342,5 miljoen euro. Dat antwoordt ze op een schriftelijke vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang). In 2008 werden 411 kilo amfetamines, 3,8 ton cocaïne, 23 liter GHB, 1,5 ton hasj, 63 kilo heroïne, 5,1 ton khat, 4,89 ton marihuana, 0,6 kilo opium en 162.821 pillen in beslag genomen.

De grote verschillen met betrekking tot de in beslag genomen hoeveelheden per drug zijn volgens Turtelboom te wijten aan de zeer grote inbeslagnames die de hoeveelheid per drug soms spectaculair doen toenemen. De aantallen van inbeslagnames blijven min of meer constant.

"Opmerkelijk is de toename door de jaren van de hoeveelheid in beslag genomen khat en de afname van xtc", aldus de minister.Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2009 48 kilo amfetamines, 4,4 ton cocaïne, 100 liter GHB, 18,6 ton hasj, 240 kilo heroïne, 1,67 ton khat, 4,4 ton marihuana, 4,5 kilo opium en 29.410 xtc-pillen in beslag genomen werd. Op de luchthavens en zeehavens werden hiervan respectievelijk 607 kilo en 3,45 ton cocaïne in beslag genomen, 124 en 9,95 ton hasj, 8 en 0 kilo heroïne, 912 en 147 kilo khat, 1,04 en 2,12 ton marihuana en 3000 en 0 XTC-pillen. Drugs op luchthavens waren in de meeste gevallen afkomstig van de Dominicaanse Republiek (22) en Brazilië (12)".

woensdag 19 mei 2010

Nog eens over N-VA en haar bocht

Van verschillende kanten lijken politieke commentatoren verrast door de ‘Belgische’ bocht die N-VA aan het nemen was. Nochtans stond in de beginselverklaring van N-VA van 13 oktober 2001 te lezen: “In haar streven naar een beter bestuur en meer democratie, kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie logischerwijs voor een onafhankelijk Vlaanderen, lidstaat van een democratisch Europa.” Bart De Wever lijkt hiermee in een aantal recente interviews komaf te willen maken.


Immers aldus Johan Sanctorum: “Separatisme heeft volgens De Wever een groot nadeel, het heeft een zeer revolutionaire bijklank. Vlamingen en revolutie gaan niet samen. Zo zitten wij niet in elkaar. Volgens de N-VA-voorzitter zijn wij meer Lamme Goedzak, dan Tijl Uilenspiegel. Onlangs verklaarde hij nog dat separatisme beelden oproept van Joegoslavië, miserie, ellende en burgeroorlog. Daarmee maakt de voorzitter duidelijk dat hij de N-VA in het politieke landschap wil herpositioneren. Hij wil af van het ‘rauwe’ onafhankelijkheidsdiscours”

Wordt de N-VA een nieuwe Volksunie? Sommigen vrezen van wel, maar Sanctorum en Borremans gaan nog een stuk verder: “Verontrustend lijkt ons dat Bart De Wever zijn partij wil omturnen naar een uitgesproken Vlaamse CD&V-versie. De komst van Siegfried Bracke is daarom een geschenk van de goden. De gewezen journalist pleit voor een confederalisme en zegt daarmee wat de N-VA niet openlijk kan proclameren.

De nieuwe Belgische structuur zal een confederaal model worden, dat het licht zal zien via lange, nachtelijke onderhandelingen en ingenieuze, “surrealistische” deals, zoals we ze altijd al hebben gekend in dit land. De eigenlijke drijfveer daarvan is machtsbehoud en streven naar status-quo. De N-VA heeft ‘la grande boucle’ ingezet en zal na de verkiezingen de grote staatsraison van de CD&V overnemen.

Net als zijn leermeester Hugo Schiltz beseft Bart De Wever dat een eventuele doorbraak in de machtsdeelname ligt. Hij bereidt zijn partij daarop voor en iedere vorm van separatistisch elan moet worden weg gemasseerd. De defenestraties zijn al bezig, ook persoonlijke “zuiveringen” horen bij die bocht”.

Men kan niet anders dan waarschuwen: het verhaal van de Volksunie is net onder Schiltz totaal verkeerd gelopen. Onder Schiltz is het uit elkaar vallen van de Vlaams-nationale partij begonnen. Waarom kiest De Wever in ’s hemelsnaam niet voor de macht van een radicaal Vlaams onafhankelijkheidsfront? “Het antwoord op de Belgische chaos zou wel eens veel verreikender en realistischer kunnen zijn”, aldus het besluit van de beide publicisten.


dinsdag 18 mei 2010

België slechts 10de meest concurrentiële economie van de EU


In 2002 haalde België nog een 8ste plaats, maar staat sinds 2004 slechts op de 10de plaats, aldus een verslag in De Standaard (10.05.2010) over het rapport van het World Economic Forum.


Het WEF meet “in totaal 8 dimensies: de voortgang naar de informatiemaatschappij, innovatie en R&D (of O&O), de liberalisering van de markten, de opbouw van een netwerkindustrie, de efficiëntie van de financiële diensten, de verbetering van het ondernemingsklimaat, sociale inclusie en duurzame ontwikkeling”.


De best presterende landen zijn onveranderd de Scandinavische landen zoals Zweden, Finland en Denemarken. België komt ook achter alle buurlanden, maar haalt het nog net voor de Zuid-Europese landen. “Voor geen enkele dimensie haalt België de top-3 van de 27 EU-lidstaten”. Voor O&O scoort dit land wel iets beter, maar dat is het dan ook. Vooral op het vlak van de informatiemaatschappij is er nog heel wat werk aan de winkel.


Ik wil tenslotte nog eens verwijzen naar de recente VIVES-studie, waaruit blijkt dat landen waar de transfers worden afgebouwd, het uiteindelijk veel beter beginnen te doen. Waarom maken de verschillende ‘Vlaamse’ partijen hier geen punt van? Wallonië kan er alleen beter van worden. Laat ons op eigen benen staan!

maandag 17 mei 2010

Stem Vlaams Belang. Er is dringend behoefte aan een sterke zweep!

De kandidatuur van Siegfried Bracke, maar ook recente uitspraken van N-VA-voorzitter De Wever doen het ergste verwachten wat betreft de radicale opstelling van deze partij, die electoraal de wind in de zeilen lijkt te hebben. Veel Vlaamsgezinden stellen zich ernstig vragen, zoals mijn vriend P. H.“Nadat ik Bracke bij Phara tegen Vlaams Belang hoorde uithalen, ja uithalen...je kunt de onmetelijke afstand die hij tussen N-VA en Vlaams Belang beschreef niet anders benoemen , verdwenen bij mij opeens alle opgekomen twijfels of ik nog wel voor Vlaams Belang zou blijven stemmen dan wel mijn stem aan de N-VA zou toevertrouwen”.

Voor veel nationalisten leek een stap naar N-VA het overwegen waard. De partij lijkt maatschappelijk meer aanvaard, de pers lijkt gretig in het N-VA-verhaal mee te stappen: “De N-VA wist veel traditionele kiezers voor wie de overstap naar Vlaams Belang een brug te ver is , over te halen voor de Vlaamse Zaak. Maar ingewijden weten allen dat de doorsnee kiezers van zowel Vlaams Belang als van N-VA vooral dezelfde waarden en doelstellingen nastreven (…)De meeste kiezers voor de N-VA zullen wel hun redenen hebben om voor de N-VA te kiezen en niet voor het Vlaams Belang, maar toch voelen zij zich met vele Vlaams Belangers verbonden en zijn voor samenwerking tussen de twee partijen. Dat de N-VA nog zo goed in de markt ligt bij onze media heeft met een grote behendigheid van De Wever zelf veel te maken maar zeker ook omdat die partij als instrument gezien wordt om het Vlaams Belang uit te roken.”


Dat de komst van Bracke veel nationalisten aan het denken zet, lijkt ondertussen een feit. Veel nationalisten maken zich de bedenking of men niet heel snel in een Volksunie-bis-verhaal zal terechtkomen. Zo ook deze vriend: “Bracke zal eventuele overstappers van Vlaams Belang naar N-VA een tweede keer doen nadenken. De N-VA profileert zich met Bracke dichter bij het regime en zal regime getrouwen overhalen veeleer dan Vlaams Belangers. Voor de Vlaamse zaak op zich is dat goed. Dit verbreedt de maatschappelijke basis voor zich Vlaams profilerende partijen (…)Bij dit alles kies ik zeker terug voor Vlaams Belang. Alleen van het Vlaams Belang ben ik zeker dat mijn stem een stem voor Vlaanderen is. De tweeslachtigheid bij een De Wever die hij met zijn behendige intelligentie weet te verdoezelen wordt met de komst van Bracke ontmaskerd. Door te blijven stemmen voor het Vlaams Belang kan ik de zweep houden op de N-VA. Laat de N-VA zich versterken met stemmen uit de traditionele partijen en laat ze goed opgezweept blijven door het Vlaams Belang”.


Onze lezer voegt er nog volgende boodschap aan toe: Durven compromissen sluiten wordt deze dagen gelanceerd als een deugd. Dat het in België nooit ophoudt compromissen te moeten sluiten, bewijst dat wij geen natie zijn en dat hierdoor 2 naties voortdurend tekort gedaan worden. Dit worden inderdaad belangrijke verkiezingen!

vrijdag 14 mei 2010

Democratie in België uitgehold


Geen woorden van het Vlaams Belang, geen woorden van de een of andere radicale actiegroep, maar woorden van professor Dewachter van de KULeuven. Het gesprek in Trends (06.05.2010) begint natuurlijk met de vraag naar de splitsing van B-H-V: “Dehaene weet bijzonder goed hoe de vork aan de steel zit en hij had in de jongste onderhandelingsronde moeten benadrukken dat de Vlamingen de prijs voor de pacificatie al in 1988 betaalden door de creatie van het Brussels Gewest. Het komt er nu alleen op aan consequent te zijn en de kieswetgeving voor alle parlementaire assemblees door te trekken. Dat is een louter technische kwestie. Maar wat doet Dehaene? Hij legt nagenoeg alle problemen die de Franstaligen naar voren schuiven op de onderhandelingstafel”.


Dat veranderingen zonder akkoord van de Franstalige minderheid in ons land onmogelijk zijn, noemt professor Dewachter een drama: “Wij zitten in de complete institutionele anarchie. De politiek blokkeert alles. Maar wat belet mensen zoals Thomas Leysen, Luc Cortebeeck en De Leeuw om centrale sociale akkoorden te sluiten voor Vlaanderen en Wallonië afzonderlijk (…) Wij zitten in België met twee maatschappijen en die hebben elk een ander sociaal en economisch profiel. Dus is er afzonderlijk overleg nodig”.


De economisch-financiële crisis slaat hard toe, en het is maar beter dat de Vlaamse burger zich daar ernstig over bezint, vindt professor Dewachter: “De dag dat de Vlaamse en de Waalse maatschappijen niet langer de kredietwaardigheid van België dragen, beginnen we af te glijden. De PS en het cdH willen dat het vliegwiel voort draait (…) Ondertussen zitten we volop in een geglobaliseerde wereld waar de democratie de brutale macht van de markten niet milderen. Dat de Europese Commissie alleen oog heeft voor de marktwerking is daar een sprekend voorbeeld van. Vlaanderen heeft absoluut die minimale politieke macht nodig om de brutale globalisering te milderen. De globalisering kan hard in het leven van de mensen ingrijpen. Daarom moet Vlaanderen zich volwaardig op het Europese niveau kunnen verdedigen”.

En dan nog tenslotte over de veto’s, alarmbellen, belangenconflicten en andere mechanismen waarmee de Franstaligen in ons land de democratie onmogelijk maken: “(CD&V en N-VA) hadden de macht van het aantal moeten doen spelen. Zo werkt dat in een normaal functionerende democratie”.


Professor Dewachter zal niet onmiddellijk op een Belgisch lintje moeten hopen, vrees ik.

woensdag 12 mei 2010

Belgische belastingen…de hoogste van de wereld


Pricewaterhouse and Cooper’s tweede zogenaamde Total Tax contribution survey bevestigt dat België het zwaarst belaste land ter wereld is. Hiermee wordt wat iedere Vlaming aanvoelt, ook nog eens wetenschappelijk bewezen en onderbouwd. Wij zijn dus allemaal de uitgeperste citroen, we zijn allemaal Honoré Gepluimd.
PwC komt tot deze stelling op basis van een 3-tal belangrijke aandachtspunten, en wij willen die graag even overlopen:


1. België heeft veel meer soorten belastingen dan waar ook ter wereld. De onderzochte landen in de studie van PwC hebben gemiddeld 45 belastingen, terwijl België er meer dan 90 heeft. Het gemiddelde belastingpercentage bedraagt in de verschillende landen ongeveer 37%, terwijl dat voor België onveranderd op 52% ligt, het hoogste van alle onderzochte landen.

2. De taxatie en het taxatiepercentage kennen ondanks de financiële en economische crisis niet onmiddellijk een dalende tendens.

3. Ook de inningkosten in België liggen bijzonder hoog. De gemiddelde kost van de inning voor alle taksen bedraagt er 1,85% van de totale opbrengst van de belastingen, wat een stuk hoger ligt dan in de rest van Europa.

U zal zich misschien herinneren, geachte lezer, dat ik als “nobele onbekende” een tijd geleden van minister Reynders antwoord kreeg op een schriftelijke vraag. Daaruit bleek dat Vlaamse vennootschappen in elk geval in verhouding veel sneller hun belastingen betalen. Daaruit bleek ook dat in verhouding Vlaamse vennootschappen beter hun belastingbrief invullen, en dat de controle achteraf nochtans eerder gericht is tegen Vlaamse vennootschappen. Ook de uitgeschreven boetes worden veel sneller betaald door de Vlaamse belastingbetaler. Wij houden deze staat letterlijk recht, en wat krijgen we ervoor in de plaats? De vraag stellen is ze beantwoorden.

dinsdag 11 mei 2010

Transfers belemmeren economische groei


Belangrijke resultaten van een belangrijke studie. Vives, de denktank van de Leuvense universiteit voor regionaal-economische vraagstukken, maakte recent de resultaten van een studie bekend, waaruit blijkt dat “een vermindering van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië voor beide gewesten winst oplevert: niet enkel voor Vlaanderen dat dan meer geld overhoudt, maar ook voor Wallonië dat dan minder krijgt”, aldus een verslag in De Standaard (06.05.2010).
Wat iedereen in dit land aanvoelde, maar alleen radicale nationalisten durfden zeggen, wordt hiermee wetenschappelijk bewezen. Trends publiceert de resultaten met als commentaar: “De geldstromen van noord naar zuid werken verlammend op de Waalse en Vlaamse economie. En nog geen klein beetje ook, zo toont onthullend onderzoekswerk van Vives aan” (06.05.2010).“Verlaag de geldstromen in België van noord naar zuid met de helft, en de Waalse economie groeit 0,55% extra per jaar”, aldus de researcher van Vives. Ook de Vlaamse economie krijgt een boost van 0,38% extra groei per jaar. En belangrijk aldus Trends: “deze cijfers zijn niet het resultaat van het betere nattevingerwerk, maar zijn gebaseerd op een econometrische analyse van regionale transfers en groeicijfers in verschillende Europese landen. Dat gebeurde op cijfers van Eurostat”.Een wetenschappelijke studie bewijst andermaal wat het Vlaams Belang al jaren beweert: de geldstromen zorgen niet alleen voor het afromen van de Vlaamse welvaart, maar zetten in Wallonië ook geen zoden aan de dijk. Door de gegarandeerde Vlaamse miljarden wordt de noodzaak aan structurele hervormingen niet aangevoeld in Wallonië. Reeds in 2004 beloofde Yves Leterme duidelijkheid te brengen inzake de juiste omvang van de transfers. De zoveelste gebroken belofte. Alleen wij hebben steeds de miljardenstromen in vraag gesteld. Dat de overheid nog steeds geen duidelijkheid wil of kan brengen, is een overduidelijke boodschap….

maandag 10 mei 2010

Werkloosheid in Vlaanderen en België…


Uit een interessant Belgabericht van 3 mei 2010: “Het voorbije jaar daalde het aantal werkende personen in België met 25.000 of 0,6 procent. In totaal waren er 4.421.000 inwoners aan de slag en 380.000 werkloos. Dat blijkt maandag uit statistieken van de federale overheidsdienst Economie. De Fod Economie wijst er ook op dat in het vierde kwartaal sprake is van een ommekeer: in Vlaanderen neemt de werkgelegenheid opnieuw toe en daalt de werkloosheid.De Europese doelstellingen inzake werkgelegenheid worden in elk geval (nog) niet gehaald. Vooral de Lissabondoelstelling om dit jaar de helft van de 55-tot 64-jarigen aan het werk te hebben, faalt. In
2009 lag de werkgelegenheidsgraad op 35,3 pct.

Ook de nieuwe doelstelling om tegen 2020 bij de 20 tot 64-jarigen een werkgelegenheidsgraad van 75 procent te bereiken, is nog veraf. België haalde in 2009 67,1 pct. In Vlaanderen is dat 71,5 pct, in
Wallonië 61,7 pct en in Brussel slechts 59,5 pct.

De daling van de werkgelegenheid deed zich in 2009 enkel voor in de privésector, met respectievelijk 42.600 minder arbeiders en 17.300 minder bedienden. In de publieke sector nam de tewerkstelling toe met 13.000 jobs en ook het aantal niet-loontrekkenden steeg met 21.800. De zwaarst getroffen sector is de industrie (-49.600), gevolgd door de financiële sector

vrijdag 7 mei 2010

Vlaams Belang trendzetter – algemeen akkoord over boerkaverbod in KamerHet regime en haar knechtjes doen er wel eens schamper over: “Wat kunnen jullie, Vlaams Belangers? Niets, want we hebben jullie door het cordon wel mooi aan de zijlijn van het politieke leven geduwd! Jullie zijn nutteloos en een stem voor jullie partij is dat ook”.Nochtans is vorige week donderdag 29 april in de Kamer bijna unaniem het boerkaverbod goedgekeurd. Enkel één ‘chichi-progressief’ kamerlid van de SP.A vond het nodig nog eens alle multiculturele clichés te herhalen en als een blinde in het rond te stampen. Wil hij dan de werkelijkheid niet zien, soms?In hun tussenkomst lieten mijn collega’s Filip De Man en Annick Ponthier niet na te wijzen op de voortrekkersrol van het Vlaams Belang in dit belangrijk wetsvoorstel. “Wij zijn tevreden dat nu al een eerste aanzet wordt gegeven tot het creëren van een sfeer waarbij het islamfundamentalisme zich niet langer welkom voelt in onze contreien. Ook in deze materie waren wij trendzetter: al in 2004 heeft het Vlaams Belang (Vlaams Blok) een wetsvoorstel ingediend tot invoeging in het Strafwetboek van een verbod op het dragen van gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen”.In maart stelde het Vlaams Belang de minister van Binnenlandse Zaken de vraag naar de wenselijkheid van een algemeen boerkaverbod. De minister antwoordde dat het maatschappelijk debat omtrent die materie “zo divers is dat het mij niet aangewezen lijkt op dit ogenblik een stringente regelgeving in te voeren”. Zo snel kunnen de zaken veranderen!Waarmee het bewijs van het effect van een consequente, rechtlijnige oppositiepartij als het Vlaams Belang nog eens geleverd wordt.

donderdag 6 mei 2010

Over minderheden en meerderheden, en het misbruik van het woord ‘democratie’

Vooral de conclusie van commentator Eric Donckier in Het Belang van Limburg ’30.04.2010) windt er geen doekjes om: “We moeten vaststellen dat de Franstaligen deze (Belgische) grendels misbruiken om Vlaamse voorstellen af te blokken. We hebben dus niet met een dictatuur van de meerderheid van doen, maar wel met een dictatuur van de minderheid. Dit legt een fundamentele hypotheek op het Belgische samenlevingsmodel en op het voortbestaan van België”.


“We weten niet of België nog een toekomst heeft (…) Het zou goed zijn mochten alle Vlaamse partijen en de Vlaamse regering nu al onze Vlaamse onafhankelijkheid voorbereiden. Is het uiteindelijk niet nodig, ook goed. Is het wel nodig, dan kan de scheiding op een ordentelijke manier gebeuren. Dat is in het belang van alle Vlamingen”.

Dat de meeste Vlaamse partijen als de dood zijn voor communautaire verkiezingen, is duidelijk. De reden is ook duidelijk: ze hebben schrik van de consequenties, ze hebben schrik van hun eigen schaduw en van de gevolgen van het op niets uitdraaien van een zoveelste rondje “praten”. Maar dat is het nevralieke moment van België: dat de Vlaamse meerderheidspartijen ons toch maar eens komen uitleggen hoe zij de blokkering denken te kunnen doorbreken. Hoe ze een meerderheidsbeslissing in dit land ook opnieuw een meerderheidsbeslissing willen laten zijn? Hoe wetten veranderen, als je voor het veranderen van die wetten de meerderheid aan de Franstalige kant nodig hebt? Hoe grendelwetten, alarmbellen en belangenconflicten te vermijden zijn als de Franstaligen leven bij de gratie van al die blokkeringen?


Al goed dat het Belgisch politiek systeem nog over journalisten beschikt als Mark Van de Looverbosch (VRT), die het blokkeren door de Franstalige minderheid in dit land wist uit te leggen als een overwinning van de democratie: “Het belet dat de meerderheid (de Vlamingen dus) met brute kracht haar wil zou opleggen aan de minderheid (de Franstaligen). Door aan de alarmbel te trekken hebben de Franstaligen de Vlamingen schaakmat gezet en hun dictaat de pas afgesneden”. Let vooral op de epitheta: “met brute kracht”, het Vlaamse “dictaat”. Ik mag toch hopen dat het Belgisch lintje voor ‘baron’ Van de Looverbosch al klaar ligt?

woensdag 5 mei 2010

Verkleuring zal vergrijzing niet betalen

Nu de ‘verrijking’ die de multicullobby steeds opnieuw beloofde, steeds vaker met de werkelijkheid lijkt te botsen en de werkelijkheid veel meer crimineel aan het worden is, moeten de vermelde verlichte geesten hun andere argumenten uit de kast halen om de burgers vooralsnog aan te zetten tot een welwillende houding tegenover steeds maar nieuwe nieuwkomers. Eén van de meest voorkomende argumenten is wel dat “de migratie absoluut noodzakelijk is om de welvaartstaat betaalbaar te houden wanneer de vergrijzing toeslaat” (Trends, 29.04.2010).


Een rapport van het Nederlandse Centraal Planbureau, waarin de migratie werd geëvalueerd op haar kosten-baten-kant, toont eigenlijk aan, aldus de commentaar in Trends, dat de mensen massaal een rad voor de ogen wordt gedraaid. Eerst nog dit over de studie, en pas dan gaan we het even hebben over de resultaten. Het Planbureau keek dus naar de financiële nettobijdrage van migranten aan de staatskas: “het verschil tussen de belastingsopbrengsten van de migrant enerzijds en uitgaven aan de migrant anderzijds. In de studie werd bovendien verondersteld dat migranten vanaf de 3de generatie voor opleidingsniveau en arbeidsmarktprestaties niet meer te onderscheiden zijn van de gemiddelde Nederlander” (quod non).

Maar zélfs met die veronderstelling – en zo komen wij op de resultaten – is het duidelijk: “een 25-jarig migrantenpaar met 2 jonge kinderen kost over zijn volledige levenscyclus de Nederlandse staat netto 230.000 euro – de modale Nederlander ontvangt ook iets, maar een veel lager bedrag, namelijk slechts 38.000 euro.

Trends merkt op dat deze studie weinig goeds belooft voor de Belgische situatie: “Voor zowat alle integratie- en migratie-indicatoren scoort Nederland beter dan België. Van zowat alle Belgen is zowat 62% actief op de arbeidsmarkt, voor migranten is dat nauwelijks 39%. Er is geen enkele EU-lidstaat waar dat verschil groter is”.

Als de multucullobby, als de Belgicisten, die de migratie nog willen versterken om de Vlamingen in Brussel, in Vlaams-Brabant of Antwerpen zo snel mogelijk minoritair te maken, moeten ons toch eens komen uitleggen waarom er geen Belgische studie mogelijk zou zijn om de kostprijs van de migratie te berekenen. Hebben ze dan misschien gewoon schrik van de “resultaten”?

dinsdag 4 mei 2010

Zuurverdiende Vlaamse centen over de Belgische balk

Het Vlaams Belang vergelijkt de Vlaming al langer dan vandaag met een uitgeperste citroen of met Honoré Gepluimd. Sommige politici gebruiken deze beelden in overdrachtelijke zin, maar ik heb er geen probleem mee te zeggen dat ze best letterlijk worden genomen. Op de verschillende politieke niveaus maken wij duidelijk dat de Vlaming véél meer in deze staat investeert dan hij ooit terug ontvangt. De belastingen liggen te hoog, de sociale zekerheidsafhoudingen liggen te hoog, en de uitkeringen veel en veel te laag. Onze pensioenen behoren tot de laagste van de Europese Unie.Deze vermoedens werden onlangs ook bevestigd door cijfers van de OESO, die werden becommentarieerd door het beurshuis Petercam. “De Belgische overheid behoort tot de duurste van de wereld, maar in ruil krijgen we te weinig levenskwaliteit terug”. De rangschikking gebeurde door de verhouding in kaar te brengen tussen het geld dat de overheid opslorpt (met in verhouding veel méér Franstalige ambtenaren) en de levenskwaliteit die door de Human Development Index van de OESO wordt ingeschat.


Uit deze cijfers blijkt dat België nog na Italië en Hongarije komt, en dat het ook Griekenland moet laten voorgaan.


De Morgen meldt dat “de ‘Waar-voor-je-geld’-index het doembeeld bevestigt dat eerdere studies ook al over de performantie van de Belgische overheidsdiensten schetsten. In 2008 merkte de OESO al op dat België op 5 landen na het grootste deel van zijn bbp in zijn overheidsdiensten stopt, maar dat ons land in performantiemetingen op de 19de plaats uitkwam”.


Het wordt dus stilaan tijd dat de Vlamingen massaal hun vertrouwen in deze staat opzeggen en eindelijk het heft in eigen hand nemen.

maandag 3 mei 2010

Dé inzet van deze verkiezingen

Natuurlijk zal Open VLD en zal vooral CD&V er alles aan doen om het communautaire thema – u weet wel, hét thema dat eigenlijk niet bestaat – uit deze verkiezingen te houden. Ze hebben immer schrik dat de kiezers hun getalm, hun “ja, maar…” en hun gebrek aan politieke moed zwaar zullen aanrekenen. Ze zullen dus proberen het thema onder de mat te vegen. Nochtans was het opnieuw een Franstalige politica die in een interview vrijdagmorgen (30.04.2010) op radio één de puntjes op de ‘i’ zette en aan de Vlamingen gratis en voor niets volgend dringend stemadvies meegaf. Mevrouw Onkelinx vroeg de Vlaamse kiezers te “kiezen voor mensen die inzetten op dialoog en samenwerking. Kies niet voor het avontuur en de chaos”.Wat mevrouw Onkelinx natuurlijk bedoelt, is: laat dit Belgische verhaal alsjeblieft eindeloos voortduren. Laat dit nog een parlementaire termijn duren, als het écht niet anders kan desnoods met wat kleine aanpassingen (de zogenaamde borrelnootjes). Laat vooral Vlaanderen niet onafhankelijk worden, want dan eindigen alle voordeeltjes. Voordelen van beschermde minderheid in dit land, politieke voordelen (het tegenhouden van élke gewettigde eis van de Vlamingen, het tegenhouden van de uitvoering van arresten van het Grondwettelijk Hof, enzovoort) en zéér uitgebreide financiële voordelen.


De analyse van de voorzitter van N-VA, Bart De Wever, dat “deze crisis bewijst dat staatsstructuur niet meer werkt”, is dan ook volledig correct. Alleen begrijpen wij als Vlaams-nationalisten, die deze analyse al meer dan een decennium geleden hebben gemaakt, niet waarom dezelfde voorzitter het nodig vindt te pleiten voor een Copernikiaanse revolutie om de Belgische structuren te hervormen.


Het lukt niet meer in België juist omwille van die structuren. Hervormen is hier niet meer aan de orde van de dag, deze structuren moeten gewoon afgeschaft. Zoals professor Maddens in een Vrije Tribune in De Tijd schreef (24.04.2010): “België is een hallucinante opeenstapeling van grendels, blokkeringen, speciale regelingen en uitzonderingen op de uitzondering”.


De traditionele Vlaamse partijen – daarin bijgestaan door de Franstalige politici én door Belgicisten aan weerszijden van de taalgrens – zullen afkomen met de chaos als afschrikkingsbeeld tegen de separatisten. “Als we niet allemaal samenwerken om België overeind te houden, verdwijnt ons land in de chaos, en onze welvaart en die van onze kinderen ook”: u kent het soort redeneringen. Het wordt tijd dat deze Belgische leugen wordt doorprikt: verder gaan zoals we bezig waren, IS de chaos. België kan – door de grendels, blokkeringen, enzovoort – alléén maar de chaos betekenen. Wil Vlaanderen nog een beetje van zijn welvaart overhouden, dan moet het zéér dringend volledig op eigen benen staan. Daarover moet het in deze verkiezingen gaan, dat is de fundamentele uitdaging.