POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 21 december 2009

Vlaams Belang lokaal: goed bezig!

Voor de pers is het Vlaams Belang al sinds zijn bestaan aangeschoten wild. Zeker voor de grote nationale persorganen bestaat de eerste journalistieke taak er bijna in, om dagelijks enkele meppen uit te delen, onze partij belachelijk te maken, ons voor te stellen als een groepje ongeregeld. Sommige persorganen hebben zelfs journalisten in dienst die daarvan hun hoofdopdracht hebben gemaakt. Soit.

Nu zal u mij niet horen ontkennen dat wij als politieke partij in de afgelopen periode niet hier en daar zelf aanleiding hebben gegeven tot allerlei beschuldigingen en verwijten. Maar dit alles neemt niet weg dat er nochtans verschillende lokale succesverhalen te noteren zijn, waar de rol en de inbreng van het Vlaams Belang fundamenteel is, al wordt zij niet altijd even fundamenteel in het zonnetje gezet. Daarom doe ik het langs deze weg zelf maar eens.

Neem bijvoorbeeld de kroegenkaart van Roeselare, een eerste kaart van die omvang en van die opzet in de Rodenbachstede. Deze cafékaart, een initiatief van de stedelijke dienst Economie – dank u, schepen Declercq – en van het horecamanagment, biedt een visueel overzicht van alle gezellige of muzikale uitgaansgelegenheden in onze stad. Wil u een gezellige pint gaan drinken? Wilt u liever een muziekcafé? Grijp dan naar deze kaart.

Het horecamanagment, dat aan de basis ligt van dit initiatief, is er na jarenlang aandringen van verschillende Roeselaarse horecabazen eindelijk gekomen. Het zal u niet verbazen dat collega gemeenteraadslid en lokaal partijvoorzitter Filip Deforche van café Gezelle een van de drijvende krachten achter dit horecamanagment is. Zijn inbreng in de cafékaart kan dan ook moeilijk overschat worden. Het levende bewijs dat onze partij ook op lokaal vlak een constructieve inbreng kan hebben. Het hangt eigenlijk alleen van onszelf af.