POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 18 juli 2013

De Arabische lente is definitief over

Voor wie de toestand in de Arabische landen volgt – vanop afstand of van dichterbij – merkt zeker op dat de rust niet is teruggekeerd. In een pak van die landen werden al dan niet radicale versies van islamitische partijen aan de macht gebracht en werd het door allerlei liberale en sociaaldemocratische Europeanen zo geroemde democratiseringsproces gestopt of in een volledig tegenovergestelde richting geduwd. Zo ook Tunesië, waarover De Tijd begin juli volgende achtergrondcommentaar schreef: “Daar komt nog bij dat de militante moslims zich steeds driester gedragen. Onder Ben Ali was Tunesië uitgegroeid tot een seculier baken in een regio waar de religieuze rigiditeit domineerde. Nu lijken de salafisten aan een inhaalbeweging bezig. Ze vallen iedereen lastig die wat minder streng in de leer is, de kortgerokte dames eerst. En extremistische heethoofden verstoren om de haverklap muziekoptredens en filmvoorstellingen omdat die een loopje zouden nemen met de islamitische principes”.
En verder: “De evolutie is verontrustend, zeker omdat Tunesië de bakermat is van de Arabische Lente”.

Eén vraagje aan de verlichte intellectuelen van de verschillende Europese Sanhedrins, die het allemaal zo goed wisten uit te leggen, en die de Europeanen de hand hebben omgedraaid om toch maar mee te stappen in dit verhaal van de zogenaamde Arabische Lente: moesten daarvoor troepen naar Libië worden gestuurd? Is dat de vooruitgang, waar jullie zo mee dweepten? Hebben jullie niet opnieuw het “valse zwijn geslacht”? 

woensdag 17 juli 2013

Iets méér daadkracht kan toch niet schaden?

Waarom zou men het uitroepen van een Vlaamse republiek moeten zien als het ‘opsluiten in een autonome republiek’, als men tezelfdertijd België bestrijdt omdat het Vlaanderen opsluit. N-VA zit in een gevaarlijke cirkelredenering gevangen, en die perceptie wordt bij mij alleen maar groter als ik het interview met minister Geert Bourgeois lees.
In eerste instantie wordt hij geconfronteerd met de tegenstrijdigheid tussen zijn eigen stelling dat Vlaanderen alle bevoegdheden moest krijgen (de facto en de jure wordt het dan onafhankelijk) en het terugfluiten ervan door De Wever en Weyts. Waarop Geert Bourgeois – nochtans een verstandig man – zegt dat eens Vlaanderen alle bevoegdheden het zal kunnen beslissen wat het nog samen wil doen met de andere deelstaten. Maar waarom éérst onafhankelijk worden, om dan in een tweede fase opnieuw afstand te doen van die onafhankelijkheid en opnieuw in een Belgische constructie te stappen, waarvan je zelf het nefaste als politieke partij jarenlang hebt bestreden?
Volgens Bourgeois is niet het overhevelen van àlle bevoegdheden naar Vlaanderen een coperniciaanse omwenteling, maar wel het confederale model. Wie kan nog volgen? De slogan “België barst” wordt door dezelfde N-VA-minister daarom ook consequent terzijde geschoven: “Maar wees gerust, we zullen België niet laten barsten. We zijn al te zeer bezorgd om de werkgelegenheid en om de toekomst en de welvaart van onze regio. We willen de Vlamingen niet in een avontuur storten”.
Vlaamse onafhankelijkheid? Het was eigenlijk maar om te lachen.

De boodschap na jarenlange strijd in de voorposten van de Vlaamse Beweging: iets méér daadkracht bij de Vlamingen zou voorwaar niet schaden, wel integendeel!

dinsdag 16 juli 2013

België wint en Vlaanderen verliest bij volgende staatshervorming

Econoom Geert Jennes van de KULeuven bracht bij de denkgroep Vives van de universiteit van Leuven een studie uit over de financieringswet en de wijzigingen die in het kader van de staatshervormingen in dit land door Di Rupo worden voorbereid. Zijn conclusie is absoluut duidelijk in zijn eenvoud: “De hervorming van de financieringswet zal de deloyale fiscale concurrentie tussen de deelstaten aanmoedigen”.  Met andere woorden: België wint, Vlaanderen verliest.
Dit is tevens de titel van een bijdrage in De Tijd (27.06.2013) waarin Wim Van de Velden de studie bespreekt. Toch goed dat er nog een (uitdunnende) schare onafhankelijke journalisten de regering met bijzonder veel kritische zin blijft volgen. Zo schrijft de journalist: “Niemand mocht verliezen. Dat was het grote politieke uitgangspunt bij de hervorming van de financieringswet. Maar volgens een nieuwe studie van Vives, het onderzoekscentrum dat verbonden is aan de KULeuven, komt daar niets van in huis.
De Vlaamse Gemeenschap is de grote verliezer, en in mindere mate ook het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap”.
Feit is dat België moet worden gefinancierd, en opnieuw zullen de Vlamingen betalen. Feit is dat de tikkende tijdbom Brussel voldoende geld moet toegeschoven krijgen om allerlei subsidieprojecten met voldoende middelen te injecteren zodat de bom verder blijft tikken en niet afgaat.


maandag 15 juli 2013

Verdwijningen uit gesloten terugkeercentra: veiligheidsprobleem blijft

Ook uit gesloten terugkeercentra verdwijnen met de regelmaat van een klok illegalen, die daar zijn opgesloten in het vooruitzicht van een gedwongen terugkeer. Op basis van cijfergegevens die mij door de staatssecretaris voor Asiel en Immigratie, mevrouw Maggie De Block (Open VLD), werden overgemaakt, kan ik tot geen andere reactie komen.
Sinds 2008 en 30 mei 2013 gaat het om niet minder dan 160 personen. 42 personen ontsnapten in 2008, sindsdien was er een dalende trend merkbaar. Sinds 2012 neemt dat aantal echter weer toe: 28 personen in 2012 en 21 personen in de eerste 5 maanden van dit jaar.

Van de 160 ontsnapte personen zit er momenteel opnieuw 1 persoon vast in het gesloten Centrum Merksplas. Voor mij is het duidelijk dat de overheid er niet in slaagt deze illegalen, die juist werden opgesloten met het oog op een gedwongen repatriëring, in het gesloten centrum te houden. Er is een veiligheidsprobleem, en de volksvertegenwoordiger zal er mevrouw De Block dan ook over ondervragen.  

woensdag 10 juli 2013

Onveiligheid in Roeselare – vlugge actie en reactie

Omdat verschillende burgers in en aan het station in Roeselare mij hadden laten weten dat het voorlopig busstation toch wel voor problemen en overlast zorgt, wilde ik van de heer politiecommissaris weten welke maatregelen genomen zouden worden. Er was ook sprake van nogal wat lawaaioverlast en belletje trek – altijd plezant, toch de eerste keer, want na tientallen belletjes trek is de grootste lol er natuurlijk ongeveer af. Tot slot zou zich een nieuwe drugsplaag in en rond het station ontwikkelen. Dealen wordt er opnieuw heel gewoon, blijkbaar.

Ik vroeg de heer politiecommissaris onder andere: Wordt er een speciaal oogje in het zeil gehouden, zeker nu de laatste schoolweken er aan komen? Hoe zit het met de politiebewaking in en rond het station? Zijn er permanenties? Wordt er vooral gepatrouilleerd in de aanlooptijden naar school? Rond de middag ook en rond de avonden? Tot slot, wat betreft de drugsproblematiek Wat wordt er concreet door de politie gedaan? Zijn er ondertussen al mensen opgepakt?
Ik kreeg hierop het volgende antwoord van de woordvoerster van de politiecommissaris:
Geachte heer,
Op uw vraag d.d. 18.06.2013 willen wij graag het volgende antwoorden.
Gedurende het ganse schooljaar wordt tijdens de schooldagen zowel ‘s morgens als ’s avonds telkens een uur toezicht gehouden aan het station Roeselare en in de stationsomgeving.  Op woensdag wordt het avondtoezicht vervangen door middagtoezicht. Wijkagenten te voet worden hiervoor ingezet. In totaal worden er vanuit de Politiepost Roeselare jaarlijks 407 mensuren gepresteerd in het kader van toezicht station, wat neerkomt op een personeelskost van € 15 300.
Daarboven is de stationsomgeving een voortdurend aandachtspunt voor het flexteam interventie, in het bijzonder de hondengeleiders.   De flexteams zijn opvallend zichtbaar aanwezig in de vooravond en tijdens de nachten en controleren veelvuldig.  
Dit toezicht heeft een positief effect op het aantal vechtpartijen, meldingen van steaming en diefstal.  Wat betreft drugs wordt tijdens de controles van het flexteam vooral kleine hoeveelheden (gebruikershoeveelheden) marihuana aangetroffen.
Uw opmerkingen werden overgemaakt aan het flexteam.  Bij deze willen wij eveneens  de personen die u aanspraken met hun grieven en bezorgdheden oproepen om dergelijke feiten onmiddellijk te signaleren via 051 26 26 20. 


dinsdag 9 juli 2013

Islamisering met de steun van nationalisten?

Bij sommige berichten moet men zichzelf toch flink de ogen uitwrijven, zo onvoorstelbaar lijkt het wel. In ’t Pallieterke (26 juni 2013) leest men dat de schollen vanaf september 2014 volledig vrij zijn een vierde taal te kiezen in de derde graag van het secundair onderwijs, het 5de en het 6de leerjaar.  De 3 verplichte talen zijn, zoals geweten het Frans, het Duits en het Engels. En de drie keuzetalen waren Spaans, Italiaans of Russisch.

De verwachting bestaat dat “migrantenleerlingen massaal Turks of Arabisch zullen kiezen”.  De N-VA verzette zich in eerste instantie, aldus ’t Pallieterke, maar uiteindelijk ging ze door de knieën, en werd het verzet in de Vlaamse regering – waar ze deel van uitmaakt – stopgezet. De consequenties van een en ander zijn mogelijk niet te voorzien! Een islamisering van het onderwijs staat hiermee – en vooral gelet op de aantallen leerlingen uit ‘niet-Nederlandssprekende’ ouders in het Vlaams onderwijs – voor de deur. Dat een V-partij hiervoor mee verantwoordelijk tekent, mag op zijn minst merkwaardig, en eigenlijk shockerend worden genoemd. Spijtig dat men bij die andere V-partij de consequenties van bepaalde politieke houdingen niet wil zien!

maandag 8 juli 2013

CdH eindelijk op de lijn van het Vlaams Belang? Bijna, maar niet helemaal…

Benoît Lütgen is de nieuwe voorzitter van de cdH, de Waalse christendemocraten, excuseert u mij, de Waalse humanistische democraten. Deze opvolgerpartij van de Waalse christendemocratische PSC had het enkele jaren geleden niet gemakkelijk om afstand te nemen van haar voorzitster Joëlle Milquet, madame Non zoals ze in Vlaanderen bekend is geraakt. Mevrouw Milquet werd minister van Binnenlandse Zaken, maar de cdH kampte ook behoorlijk met een ‘grijs imago’, noch boter noch vis, noch links noch rechts…U denkt aan een Vlaamse partij, dames en heren?
Benoït Lütgen heeft als nieuwe voorzitter in elk geval een aantal duidelijke stellingen. Zo steekt hij niet weg dat hij niets moet hebben van een opdeling van dit land, zelfs niet van een confederale hervorming. Zullen de Vlaamse al dan niet V-partijen dan toch de Vlaams Belang-stok achter de deur moeten bovenhalen? “Wat gaan we doen? Nog eens jaren sleutelen aan de staatshervorming? Denkt u dat zoiets een enthousiasmerend project voor de Belgische jeugd is?” – let vooral op het vrij ridicule ‘Belgische jeugd’…
En hoewel de cdH-voorzitter niet van de term ‘zerotolerantie’ houdt, moet gezegd dat hij toch wel vrij dicht in de buurt van bepaalde Vlaams Belang-standpunten komt. “Ik wil alleen dat mensen weten dat ze in een gemeenschap leven en dat er direct een antwoord van de overheid komt als iemand over de schreef gaat. En dat moet onmiddellijk gebeuren, anders gaat het van kwaad naar erger. Neem nu het druggebruik bij jongeren. Dat zien we in de corridor van Maastricht naar Frankrijk zitten: er is veel aanbod van dealers op doortocht. We hebben in het verleden op dat punt een aantal politieke flaters begaan”.

Op de vraag welke fouten wijst Lütgen natuurlijk in de richting van paars, toen men het gedoogbeleid als drugbeleid voorstelde. Maar mijnheer Lütgen had nog een stukje consequenter geweest, als hij ook de eigen christendemocratische fouten in deze had toegegeven: het was met naam Stefaan De Clerck (CD&V) die voor een eerste gedoogbeleid op dit vlak verantwoordelijk tekende. 

vrijdag 5 juli 2013

16 jaar topdiplomatie en 11 criminelen

In België zitten ruim 1.300 gedetineerden met de Marokkaanse nationaliteit. Onze partij is al jarenlang vragende partij om de Marokkaanse overheid aan te zetten om ‘haar’ gevangenen terug te nemen en hun gevangenisstraf in hun eigen land te doen uitzitten. En al komen niet alle gevangenen – om verschillende wettelijke redenen – voor een transfer naar Marokko in aanmerking, minstens 200 moesten toch op vrij korte termijn in aanmerking komen voor één enkele reis naar Marokko.
16 jaar topdiplomatie met Marokko heeft niets of bijna niets opgeleverd. Juist geteld 11 criminelen werden naar Marokkaanse cellen overgevlogen. Voormalig minister van Justitie, Stefaan De Clerck, had het in zijn jaren over ongeveer 200 dossiers die in aanmerking kwamen, de huidige minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD), verklaarde dat het mogelijk moest zijn 56 dossiers af te werken.

Steeds meer partijen vragen naar meer druk op de Marokkaanse autoriteiten. Toen het Vlaams Belang jaren geleden al vroeg om de ontwikkelingshulp aan Marokko te verminderen of gewoonweg op te schorten, werd moord en brand geschreeuwd. Ondertussen deelt ook N-VA dit standpunt. Maar we zijn er nog lang niet…Nu nog de rest van de burgerlijke partijen. 

donderdag 4 juli 2013

Respect voor de Vlamingen en inpalmen van grondgebied

De arrogantie van Franstaligen blijft verbazen, zeker in het licht van de – vooral Franstalige – wanhoopskreten dat de Vlamingen, de V-partijen in het bijzonder, aandringen op het uiteenspatten van België. De arrogantie blijft verbazen, maar ook de naïviteit en de gemakzucht waarmee Vlaamse systeemkranten die Franstalige onzin zonder commentaar aan hun lezers blijven verkopen.
Er komt een nieuw Heizelstadion en een mogelijke vestigingsplaats werd in Grimbergen gevonden. De Franstalige partijen willen het stuk Grimbergen – in het Vlaamse Gewest gesitueerd, zoals onze lezers weten – echter losmaken van Vlaanderen en willen er een tweetalig gebied van maken.  Het stadion moet en zal een tweetalig taalstatuut krijgen….Zo willen het de Franstalige partijen, maar voor de rest hebben ze wel “àlle respect voor andere talen en andere culturele gemeenschappen”.
CdH, één van de partijen die zich in het debat roert, laat haar voorzitter Benoît Lütgen in De Standaard wel zeggen dat hij de Vlaamse Beweging van vroeger heel goed begrijpt, want de Vlamingen werden als beesten behandeld. Vol respect voor de Vlaamse strijd, met andere woorden? Toch niet als het op daden aankomt, want de cdH is één van de politieke partijen die een stuk Vlaanderen gewoonweg tweetalig wil maken.
En de Vlaamse regering in deze? Zij heeft een reeks vragen gestuurd naar de Brusselse regering, waarop ze antwoord wenst. Een voorstel van het project dus, de activiteiten,  wie er voor de veiligheid zal instaan, enzovoort. Gewettigde vragen. Wat ik echter helemaal niet gewettigd vind, is de vraag van de Vlaamse regering naar de taalregeling. Daarover moet de Vlaamse regering absoluut niet de indruk laten ontstaan dat er kan ‘onderhandeld’ worden….


woensdag 3 juli 2013

x

20 jaar geleden en nu…

Het economisch magazine Trends drukte in zijn editie van 13 juni 2013 een interessante vergelijking af tussen 20 jaar geleden en vandaag. In een wat cynische stijl, maar het schaadde geenszins de inhoud en de insteek van de vergelijking. De vergelijking sloeg op de transfers van Vlaanderen naar het zuiden van het land, in vroegere dagen door de regimepers wel eens “de zogenaamde transfers” genoemd.
20 jaar geleden berekende de Leuvense economie Paul Van Rompaey. “In 1990 bedragen die 122 miljard frank. In de jaren 80 draagt Vlaanderen 896 miljard frank (of 22,4 miljard euro) meer bij aan de sociale zekerheid dan het terugkrijgt. De cijfers zijn een minimale schatting…”.
Nu. Ondertussen worden door de jaren verschillende studies bekendgemaakt, waaronder de Abafim-studie van de Vlaamse Gemeenschap in 2004, het Warandemanifest en de analyses van het Leuvense onderzoeksinstituut Vives. “De jongste Vives-studie uit 2012 heeft het over 3,8 miljard euro aan transfers in de sociale zekerheid. Tellen we die via de begroting en de financieringswet erbij, dan loopt het bedrag op tot 6,1 miljard euro. Als de rentelasten op de schuld worden meegerekend, wordt zelfs de grens van 16 miljard euro bereikt”.


dinsdag 2 juli 2013

Wordt Brussel een Arabischsprekende stad?

U denkt dat ik overdrijf? Wrijft u zich dan eerst even de ogen uit en leest u dan de volgende bijdrage die in Het Laatste Nieuws verscheen: De derde taalbarometer van het Brusselse onderzoekscentrum BRIO toont de steeds groter wordende diversiteit in de hoofdstad aan. De kennis van het Frans, Nederlands en Engels is afgenomen, terwijl die van het Arabisch toeneemt. Er worden in totaal maar liefst 104 thuistalen gesproken. Dat blijkt uit een steekproef bij 2.500 volwassen Brusselaars.
Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Frans spreekt is tegenover de vorige taalbarometer gedaald van 95 tot 88 procent. Het Nederlands is met 5 procent gedaald tot een vierde en Engels eveneens met 5 tot 30 procent. Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Arabisch spreekt is daarentegen met meer dan een tiende gestegen. Bijna een vijfde van de Brusselse bevolking spreekt vandaag Arabisch.
Een derde van de Brusselaars groeide op in een gezin waar noch Nederlands noch Frans werd gesproken.
Van de min-25-jarigen groeide de helft op in een gezin waar twee of meer talen worden gesproken. Als er voor een tweede gezinstaal wordt gekozen is dat meestal Frans, maar die verdringt de oorspronkelijke thuistalen niet. Sommige migrantentalen winnen juist aan populariteit bij de jongeren.maandag 1 juli 2013

Stijgend aantal besnijdenissen in België

Omdat besnijdenissen als medische ingreep in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen zijn, worden ze volledig terugbetaald. Ik wou van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) weten of het aantal besnijdenissen bij jongens en mannen stijgt.

Uit cijfers die de minister ter beschikking stelde, blijkt dat het aantal besnijdenissen op 4 jaar tijd met ongeveer 12% is gestegen, van 22.559 in 2008 naar 25.286 in 2011. Cijfers voor 2012 zijn nog niet voorhanden. Het aantal besnijdenissen in ziekenhuizen daalt weliswaar van 1.455 naar 1.200, het zijn vooral de ambulante besnijdenissen (de thuisbesnijdenissen) die in de lift zitten: van 21.104 naar 24.086. Thuisbesnijdenissen zijn goed voor 95% van alle besnijdenissen bij jongens en mannen. Besnijdenissen bij jongens tot 16 jaar worden als aandeel in het totaal ook belangrijker: in 2008 een aandeel van 78%, in 2011 een aandeel van net geen 80%.