POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 31 december 2008

Steeds méér vreemdelingen die Belg worden.

Men kent de argumentatie van de multiculturele lobbys in dit land om steeds weer op te komen voor een nieuwe regularisatie, voor een verdere versoepeling van de nationaliteitswetgeving, voor een uitholling van het asielbeleid: het is allemaal zo erg niet, en eigenlijk worden steeds minder vreemdelingen Belgische staatsburgers. België zou op het vlak van asielbeleid een bijna onmenselijk beleid voeren, etcetera.

Terwijl wij van het Vlaams Belang juist blijven stellen dat door de soepele nationaliteitswetgeving – dé soepelste volgens ons op deze planeet –, door het lakse asielbeleid (en vooral de afwezigheid van een echt uitwijzingsbeleid) en door groeiende fenomenen als schijnhuwelijk en schijnsamenlevingscontracten steeds meer mensen dit land binnen geraken en ook ‘Belg’ worden.

Inzake het cijfermateriaal worden wij nu in elk geval in het gelijk gesteld. Een kleine week geleden stuurde academicus en onderzoeker Jan Hertogen volgende informatie via elektronische weg door – en wij nemen de informatie over, dus zonder de cijfers te interpreteren of in te vullen:

“36.063 Belgwordingen in 2007 of een stijging met 13,2% - tezelfdertijd stijgt Belg worden langs naturalisatiecommissie met 38%.

Nationaliteitsverwerving is een belangrijke sleutel voor integratie. 4.209 erkende vluchtelingen en 31.583 vreemdelingen werden in 2007 Belg. 58% van de Belgwordingen gebeuren mede langs de Belgwording ouders. Forse stijging met 38% van Belgwording langs naturalisatie: 8.372 in 2007. Belgwording door een huwelijk kent een lichte stijging tot 6.295 in 2007.

8.722 Belg geworden Marokkanen op plaats 1, Turken met 3.039 op de 2de. Aantal Belgwordingen erkende vluchtelingen stijgt in 2007 met 46 %. 1/4de van de Belg geworden erkende vluchtelingen zijn Russen (Tsjetsjenen). Belgwording vreemdelingen uit Nepal, Oezbekistan, Pakistan, Kazakstan, Irak, Equador, Iran, Rwanda, Brazilië en Nigeria stijgt met meer dan 50%. Oost-Europeanen verdubbelen aandeel Belgwordingen op 6 jaar tot 15,8%.
47,3% van de Belgwordingen 2000-2007 is Afrikaans, 25,8% is Aziatisch.”


De conclusie van onderzoeker Hertogen is eigenlijk dezelfde als die van het Vlaams Belang: Aantal Belgwordingen zal verder stijgen gezien immigratie verder stijgt. Met andere woorden: er moet dringend worden gesleuteld aan wetgeving en aan het uitzettingsbeleid. Maar met een regering die bestaat uit 5 verschillende partijen en met een samenhang die we het afgelopen jaar aan den lijve hebben ondervonden, moet men van politiek België niets, maar dan ook niets verwachten. De toestand kan dus alleen maar verergeren.