POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 19 december 2008

Goednieuwsshow doorprikt

Drie grote en eerbiedwaardige economische instellingen doorprikken elk op hun eigen manier en op een eigen tijdstip de goed nieuwsshow die premier Leterme van zijn begroting en van zijn zogenaamde relanceplan probeert te maken. Maar als de drie berichten naast elkaar legt, wordt pas het ganse plaatje duidelijk. Leterme en zijn ploeg doen het helemaal niet zo goed en krijgen de kritiek met bakken over zich heen.

Zo geeft de Europese Commissie dit land over (ongeveer) de ganse lijn een onvoldoende. “België heeft in 2008 nauwelijks vorderingen geboekt om de sociaaleconomische uitdagingen te beantwoorden. Dat is ten delen te wijten aan de labiele politieke situatie na de verkiezingen van juni 2007. “Er is te weinig concurrentie op de energiemarkt, met hoge prijzen tot gevolg”, heeft De Tijd in het rapport gelezen (12.12.2008). Ook zijn er de grote verschillen de werkloosheidspercentages: de werkloosheid blijft zeer hoog bij de migrantenbevolking en in het zuiden van het land.

Een andere handicap is het gebrek aan beleid en voldoende overheidsgeld voor het stimuleren van innovatie en onderzoek. Ik wil hierbij alleen de schandalige manier nog eens aanhalen waarmee de Belgische overheid het Myrrha-project van het SCK te Mol behandelt…U kon er alles over lezen op deze weblog enkele weken geleden. Ook op de Belgische begroting wordt met scherp geschoten. De schuld zal door het opsouperen van de marges onder paars nog toenemen en deze schuldaangroei bedreigt het bestaan van België zelf, zo lijkt dit rapport wel te besluiten.

Maar ook het gezaghebbende Internationaal Monetair Fonds is niet mals: “Het relanceplan van België is verre van optimaal”. Het begrotingstekort in 2009 ziet het IMF stijgen tot ruim 2% van het bruto binnenlands product. “Een stimulans moet op het juiste moment effect hebben, tijdelijk zijn, en gericht zijn op de sectoren die meest waarschijnlijk groei zullen realiseren. Voor elk van die criteria is het plan niet ideaal”, is de scherpe inschatting van het IMF.

U wil nog meer kritiek op het sociaaleconomisch beleid – of de aanwezigheid eraan – van Leterme? Het Planbureau ziet de schuld in 4 jaar stijgen met 26 miljard euro. Een schuld die bovenop de gewone, reeds bestaande schuld komt, en die onze kinderen, onze kleinkinderen, en misschien zelfs de kinderen van onze kleinkinderen zullen moeten helpen afbetalen. De schuldgraad in percent bbp “stijgt volgens het Planbureau van 83,9% eind 2007 tot 87,1% eind 2008 om tegen het einde van de regeerperiode uit te komen op 85,7%”.

Ja, ze zijn waarlijk goed bezig, onze Belgische jongens en meisjes….