POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 24 december 2008

'Heren van Stand'

Het is misschien de dringendste, maar tezelfdertijd de meest onmogelijke taak van de volgende federale regering: het vertrouwen van de burgers in de politiek en dan vooral in de politici herstellen. Onmogelijk, als u het mij vraagt, omdat de Belgische graaicultuur blijkbaar zo wijd verspreid is op alle niveaus, dat ze wel onuitroeibaar lijkt. Ondanks alle mooie woorden, trouwens.

Zo blijkt van de geplande afslanking bij verzekeraar Ehtias niet veel in huis zal komen. U zal zich herinneren dat in het begin van de financiële crisis vooral Ethias werd getroffen, het vroegere OMOB, de overheidsverzekeraar. De verschillende overheden – de Vlaamse, de Waalse, de federale – zouden allen samen zo’n 1,5 miljard euro op tafel leggen om de financiële structuur van de overheidsverzekeraar te verbeteren, te redden. Voorwaarde was wel dat de directiestructuur zou ‘verlichten’, dat men het met minder mensen zouden moeten doen.

Immers, zo kon men gisteren in De Standaard lezen, bestond Ethias tot dan toe uit 4 autonome verzekeringskassen, die elk hun uitgebreid directiecomité hadden van ongeveer 20 zitjes. Welnu, Ethias zou versmelten tot één verzekeringsbedrijf met één directiecomité, dat voortaan zou bestaan uit 16 man. De rest – de overgrote meerderheid dus van oud-bestuursleden – zou nu niet moeten opstappen, maar er zou een Raadgevend Comité worden opgericht, dat de verzekeraar voortaan zou voorzien van allerlei analyses en advies. Voel j’em?

Niet vergeten ook: De leden van de verschillende directiecomités van Ethias bestaan grotendeels uit geparachuteerde parlementsleden van de verschillende traditionele partijen, CD&V en cdH zijn goed vertegenwoordigd, maar evengoed SP.A en PS, naast MR en Open VLD. Dit Raadgevend Comité is de voortzetting van de oude graaicultuur, maar het zal misschien iets minder opvallen.