POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 18 december 2008

1 op 4 in financiële gevarenzone

Voor wie er mocht aan twijfelen: het gaat niet goed met onze economie. Het aanbod aan nieuwe arbeidsplaatsen droogt vrij snel op, ontslagen stapelen zich op, het consumentenvertrouwen neemt af en steeds meer bedrijven kijken met ontzetting en ongeloof naar min of meer lege orderboekjes. Deze crisis is zich ten volle aan het uitrollen.

Een enquête van Trends Top-30.000 bij 1.463 Belgische bedrijfsleiders bevestigt deze donkere economische berichten. Het gaat niet goed, en veel bedrijven zijn zich niet genoeg bewust van de gevaren van de economische en financiële crisis: “Zowat een kwart van de bedrijven heeft onvoldoende liquide middelen om zijn kortlopende schulden terug te betalen. Voorts zegt één op de drie ondernemers dat meer klanten hun facturen laattijdig betalen. Volgens 44% zal die situatie in 2009 nog verergeren. Zowat 53% van de ondernemers geeft toe dat al die laattijdige betalingen hun bedrijf in de problemen kunnen brengen. Desondanks geeft de helft van de bedrijven toe dat ze zelf overwegen om betalingen uit te stellen”.

Op die manier zou een gevaarlijke vicieuze cirkel kunnen ontstaan, natuurlijk. Bedrijven betalen hun facturen aan andere bedrijven trager. Daardoor hebben ook die bedrijven minder middelen, worden bepaalde investeringen misschien in de tijd uitgesteld. Minder inkomsten, zodat ook deze bedrijven de neiging voelen om hun facturen later uit te betalen.

Er is ook een communautair kantje aan de enquête, maar wie kan er zich nog over verbazen? “Bedrijven volgen de financiële toestand van hun klanten slechts zelden op. 30% van de Waalse ondernemers en 13% van de Vlaamse bedrijven heeft er geen idee van hoeveel facturen op tijd worden betaald” (De Standaard, 16.12.2008). Volgen Vlaamse bedrijven de financiële toestand beter op? Het heeft er alle schijn van.