POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 16 december 2008

Electrabel: zelfs de regering geeft het toe.

Dat de prijzen voor elektriciteit en voor gas in ons land voor de consument te hoog zijn, weet iedereen. De hoge prijzen vallen vooral op als men even vergelijkt met de buurlanden. Al maanden, zelfs jaren dringt men van verschillende kanten aan, ook vanuit het Vlaams Belang, om de concurrentie te vergroten op het vlak van de energieverstrekking. Alleen op die manier, daar zijn alle spelers op de markt het ongeveer eens, alleen op die manier kunnen onze prijzen eindelijk gelijke tred houden met de prijzen in de landen rondom ons.

De naam die steeds weer opnieuw valt, is die van Electrabel, dat een monopoliepositie inneemt, en die zich taai verzet tegen elke wijzigingen hierin. Komt er eindelijk schot in de zaak? Eén zwaluw maakt nog de lente niet, zoals het spreek woord zegt, maar zelfs premier Leterme neemt zware woorden in de mond. Zelfs hij geeft toe dat het zo eigenlijk niet verder kan.

Verschillende Vlaamse kranten liet hij eind vorige week optekenen dat de greep van Electrabel op de energieverstrekking in ons land veel te hoog is, en dat de liberalisering van de energiemarkt eigenlijk niet gelukt is in ons land, want dat de doelstelling niet werd bereikt: voor de consument (zowel bedrijf als particulier) lagere en betaalbare prijzen voor de energie. Nu nog wachten op daden van regeringszijde natuurlijk, want tot deze vaststelling waren collega Bart Laeremans en ikzelf in de commissie Bedrijfsleven al enkele keren gekomen.

Tegelijkertijd organiseren kleine bedrijven en zelfstandigen zich in het zelf voortbrengen van eigen energie, als we De Standaard (13.12.2008) mogen geloven. Ze wekken dus zelf energie op en zorgen voor de energie bij x-aantal gezinnen. Alternatieve energieverstrekking. Benieuwd welke evolutie dit allemaal nog zal kennen. Kenners waarschuwen nu al dat de elektriciteitskabels de toevoer van elektriciteit nu zullen aankunnen.