POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 29 december 2008

Vlaamse senioren in de kou?

We mogen nooit vergeten van hoever we eigenlijk zijn gekomen. Onze ouders, onze grootouders hadden het ‘in hun tijd’ zeker niet breed, leefden meestal op de armoedegrens en hebben zich uit de naad gewerkt voor hun kinderen en kleinkinderen. Vlaanderen is, mede door hun labeur, op enkele generaties uitgegroeid tot een modern en zeer welvarend gebied. België heeft in deze heel weinig verdiensten, laat dat ook maar onmiddellijk gezegd.

U kent natuurlijk de geschiedenis van de transfers. De Vlaamse rijkdom werd en wordt al decennialang afgeroomd door het Belgische sociale zekerheidssysteem en werd en wordt massaal gepompt in allerlei initiatieven, die – vooral – richting Wallonië gaan. Generatiesteuntrekken, zeg maar. Op hetzelfde moment bouwde Nederland – dat een analoge economische groei als Vlaanderen kende – haar sociaal zekerheidsstelsel op een moderne en transparante manier uit. Misbruiken werden aangepakt, een echt pensioenfonds werd opgezet.

Het gevolg kennen wij nu: “De kloof tussen Nederland en België wordt almaar breder: de afgelopen jaren daalde het aantal armen bij onze noorderburen van 12 naar 10%, bij ons steeg dat tot 15%. Arm is wie minder dan 60% van het gemiddelde inkomen verdient. Nederland is nu een van de rijkste landen van de Europese Unie, België zit onder het EU-gemiddelde” (De Standaard, 15.12.2008).

Vooral de verschillen onder senioren zijn beklemmend. “Het percentage 65-plussers in België onder de armoedegrens loopt op tot 23%, of bijna 1 op 4 senioren. In Nederland gaat het om 6% of 4 keer minder dan bij ons”. Zelfs de Franstalige staatssecretaris van Armoedebestrijding Delizée (PS) gaf in een onbewaakt moment toe dat het Nederlandse pensioen hoger lager dan het Belgische. Heeft hij zich al één moment de vraag gesteld naar de achtergrond hiervan? Heeft hij zich al één moment de vraag gesteld naar de communautaire achtergrond van het lage, zeer lage Belgische pensioen (bekeken tegen een Europese achtergrond).

Voor Vlamingen is de conclusie heel kort: België is geen land, België is georganiseerde diefstal. Dat blijkt elke dag opnieuw. En er komt geen eind aan.