POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 2 december 2008

Blijvende fiscale onevenwichten in België

Ook de cijfers bevestigen de continuïteit van de transfer van Vlaanderen naar Wallonië, en niet omgekeerd. Tot spijt van wie het benijdt. Tot nader order blijven de Vlamingen geld versassen naar het zuiden van het land, zonder dat daar ook maar enige positieve geste van de Franstaligen tegenover staat.

Uit het antwoord op een schriftelijk vraag aan minister Reynders, minister van Financiën en Begroting, blijkt dat het Vlaamse Gewest – zonder het zogenaamd Brussels Hoofdstedelijk Gewest - in 2006 goed was voor meer dan 63% van de ontvangsten uit de personenbelasting, zo’n 19.627.056.954 euro. Het Waalse gewest was goed voor amper 28% van de inkomsten (8.758.641.081 euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met daarin ook heel wat Vlaamse ingezetenen natuurlijk) bracht op het vlak van de personenbelasting 2.615.989.968 euro op.

En neen, dit is geen uitzonderlijk cijfer of een uitzonderlijk jaar. In 2003 betaalde het Vlaams Gewest – nog eens: zonder rekening te houden met de ‘Vlaamse’ inkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – op het vlak van de personenbelasting 63,6%, in 2004 63,1%, in 2005 zelfs 63,6% en in 2006 dus 63,3% van alle ontvangsten.

Op het vlak van de vennootschappen betaal Vlaanderen ook een steeds groter aandeel. In 2003 kwamen 51,1% van de opbrengsten van vennootschapsbelastingen uit Vlaanderen, in 2005 was dat al 52,6% en in 2006 steeg dit tot 53,8%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar heel wat grote en minder grote Vlaamse bedrijven hun hoofdzetel hebben, is goed voor ruim 32% van de inkomsten in de vennootschapsbelasting. Wallonië bengelt helemaal achteraan met minder dan 14% aandeel in de ontvangsten van de vennootschapsbelastingen.

Het spreekt vanzelf dat de zogenaamde verzuring zich alleen aan Vlaamse kant voordoet.

De minister kon mij geen antwoord geven op de vraag naar de regionale opdeling van de ontvangsten uit btw en uit accijnzen. Maar België is dan ook het meest surrealistische land ter wereld. Nergens betaalt één bevolkingsgroep zovéél en zolàng aan een andere bevolkingsgroep. En controle op een en ander blijkt bijna niet mogelijk.