POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 30 oktober 2009

Als de slang in d’r eigen staart bijt…

Malaise in de antiracismeverenigingen? Het heeft er alle schijn van. De MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) is blijkbaar in de val gelopen die haar door islamieten en andere ‘professionele’ antiracisten is gespannen. Deze ‘professionele’ antiracisten hebben namelijk perfect ingeschat welke ontplooiingskansen dit “antiracisme” biedt, zeker als men er allerlei linkse, progressieve en andere multiculturele groeperingen kan van overtuigen dat islamofobie gelijkgesteld moet worden aan racisme.

Deze stelling wordt de MRAX stilaan fataal: steeds nadrukkelijker worden islamofobe gedragingen en gedachten door de MRAX vervolgd en aan de kaak gesteld. Elke vorm van kritiek wordt op die manier onmogelijk, en wel in die mate onmogelijk dat een aantal stichtende en oudere leden hun stem verheffen.

Zo is er Anne Morelli, professor geschiedenis, een zeer progressieve dame, een historica met onverdachte Belgicistische sympathieën. Ze verbindt dit laatste trouwens met een in verhouding even grote antipathie voor het Vlaams Belang. Soit. Maar deze oud-voorzitster van MRAX verklaart in de Franstalige editie van Metro (27.10.2009) het volgende: “Ik en andere progressieve persoonlijkheden hebben de vereniging verlaten. Ik ben een militante van het antiracisme, maar niet van een club voor islamitische zelfverdediging. Sinds het voorzitterschap van Radouane Bouhlal spreekt men nog alleen over islamofobie en laat de MRAX andere dossiers gewoon liggen”.

Op de vraag of de MRAX nog te redden valt: reageert Morelli pessimistisch: “Radouane Bouhlal heeft zich met zeer veel mensen omringd die elk initiatief om hierin verandering te brengen, zullen tegenhouden. Het ziet ernaar uit dat MRAX nog alleen islamieten wil verdedigen”.

Je zal het maar meemaken. Alleen oppassen, mevrouw Morelli, dat je niet in het kamp van het Vlaams Belang en andere verzuurden worden geplaatst!

Toevallig misschien dat dit bericht alléén in de Franstalige editie van Metro te lezen was...