POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 6 oktober 2009

Nieuwe drugs – waarom reageert België niet?

Dat er een zeer nauwe band bestaat tussen drugs en criminaliteit, ontkent vandaag niemand meer. Ook in landen waar men het druggebruik ‘gedoogt’, is de band niet minder sterk en niet minder uitgesproken, dan in landen waar men niet gedoogt. Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde bijvoorbeeld werd de zaak van een vrouw behandeld, die urenlang werd gefolterd. De vrouw werd door haar partner behandeld met een hamer, bedreigd met een mes van 31 centimeter en bang gemaakt met een gasfles, enzovoort. De dader bood tenslotte zijn vrouw aan aan 2 drugsvrienden. Het is nog onduidelijk of drugs niet meespeelden.

Niet minder tragisch is het overlijden van een kindje van 22 maanden in Charleroi. Het onderzoek wees uit dat het kind overleed aan de gevolgen van het inslikken van methadon en in mindere mate van cocaïne. Een woordvoerder van het Belgisch Antigifcentrum merkt op: “Elk jaar worden 10 tot 20 kinderen in het ziekenhuis opgenomen omdat ze het slachtoffer zijn van accidentele intoxicatie door methadon (…) methadon is levensbedreigend voor een kind (…) Het aantal sterfgevallen onder kinderen van verslaafden ligt allicht hoger dan die 10 per jaar” (De Morgen, 29.09.2009).

Dan krijgt men het toch wel moeilijk als men volgend bericht leest: “Sinds enkele maanden is er ‘synthetische cannabis’ te koop op het net, onder meer onder de merknaam Spice. Het zou gaan om een op het eerste gezicht onschuldige kruidenmix, die chemisch aangesterkt is met de werkzame stof die ook in cannabis zit”, aldus een bericht in Het Laatste Nieuws (29.09.2009). In de ons omringende landen, zoals Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, wordt het goedje in allerijl verboden. In België zijn we nog zover niet, laat de krant ook weten. Zéér geruststellend allemaal. Het zal je kind maar wezen…