POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 28 oktober 2009

Senator Destexhe doorbreekt politiek correct stilzwijgen

Bestaat er in Vlaanderen, vooral onder intellectuelen en andere opiniemakers, een soort omerta betreffende politieke ‘hot items’, zoals daar zijn: migratie, multiculturaliteit, Vlaamse identiteit en het voortbestaan van België, dan krijgt men als waarnemer van het politiek gebeuren op Belgisch niveau nog meer die indruk als men naar Franstalig België kijkt. Niets lijkt die sacrosante eenheid tussen vrijzinnigen en ‘humanitaires’, tussen progressief en eerder conservatief, tussen links en rechts te kunnen breken.

Senator Alain Destexhe is nochtans zo’n stoorzender, die in het verleden al eens scherpe woorden in de mond nam om het ‘hangmatsocialisme’ van de Franstaligen onder vuur te nemen, en – in navolging van Vlaams-nationalisten – te pleiten voor meer responsabilisering in de sociale zekerheid.

Nu laat hij opnieuw van zich horen, in een interview in De Standaard. MR moet zich, wat senator Destexhe betreft, gaan beraden over nieuwe thema’s: fiscaliteit, ecologie en immigratie. “Volgens mij zijn er bepaalde dingen die niet kunnen. Bepaalde conservatieve vormen van islam maken opgang. Dat heeft er onder meer toe geleid dat er een banalisering is van het antisemistisme (…) Er zijn scholen waar meisjes systematisch weigeren te zwemmen of te turnen. Homoseksuelen worden op straat geïntimideerd (…) Elke dag worden jonge vrouwen uitgescholden voor hoer omdat ze geen hoofddoek dragen of omdat hun rokjes volgens sommigen te kort zijn. Wie komt er op voor hun rechten? Ze dienen nooit een klacht in bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Maar als ik als verkozen parlementslid met een bekende journalist een tekst over de hoofddoeken publiceer in een respectabele krant, gaat een ambtenaar van dat Centrum na of de tekst wel in overeenstemming is met de racismewet. Dat gaat te ver. Waarom hebben we trouwens ambtenaren nodig die zich daarover uitspreken? Er bestaan daar toch rechtbanken voor?” (24.10.2009).

Alain Destexhe heeft het over een politiek correcte cultuur in Franstalig België: “Wie iets over migratiepolitie durft te zeggen, wordt onmiddellijk als racist afgeschilderd. Wie kritiek heeft op de islam, is meteen een islamofoob. Men probeert racisme en het bekritiseren van de godsdienst gelijk te stellen. Het eerste is verwerpelijk en strafbaar, het tweede is perfect legitiem. Waarom zou je in onze maatschappij niet het recht hebben om kritiek te uiten op godsdienst? Het is zo ver gekomen dat het woord ‘integratie’ in Franstalig België taboe is geworden”.

Senator Destexhe moet oppassen, want voor hij het weet, belandt hij in het verdomhoekje van het Vlaams Belang! Want in wezen herhaalt hij wat wij al enkele tientallen jaren aanklagen.