POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 23 oktober 2009

“Onversneden” liberalisme?

De wervingscampagne van Jong VLD heeft in elk geval het nodige stof doen opwaaien. “Voor een puur en onversneden liberalisme”, met op de wervingsaffiche allerlei attributen van een drugsverslaafde (jointje, onversneden stuff, enzovoort). Onversneden liberalisme? Ouders van kinderen weten in elk geval dat hun zoon of dochter hier goed zitten. De lichtzinnigheid waarmee politici van allerlei slag het probleem van de drugs (hard en soft) benaderen, shockeert niet weinig mensen, getuige daarvan de vele lezersbrieven in de Vlaamse kranten.

Wie het hele geval ook in het verkeerde keelgat is geschoten, is de woordvoerster van het Vlaams Platform tegen Drugs, dr. Vergucht. In een rondschrijven is zij niet mals voor de ‘bedenkers’ van deze ‘pure, onversneden liberale’ campagne: “De wervingscampagne van Jong-VLD met een beeld van een spiegeltje, mesje en snuifrietje onder de slogan" Voor een puur en onversneden liberalisme", is de schaamte voorbij. Welke verzachtende verklaringen de voorzitter van deze jongerenpartij ook aanhaalt, dit is duidelijk een teken van onverantwoord gedrag, een kenmerk dat nogal eens eigen is aan fervente gebruikers van ( illegale) drugs.Met de huidige kennis van de schadelijke effecten die coke veroorzaakt en de hoge verslavingscapaciteit van deze drug enerzijds( cfr ook Koppen XL dinsdag 13 oktober 09 ), en het feit dat elk lijntje coke staat voor misdaad, moord, oorlog en het schenden van de mensenrechten ( Zuid-Amerika) anderzijds, hoop ik ten zeerste dat het partijbestuur van Open VLD haar Jong-VLD leden zeer snel tot de orde roept”.

Deze week publiceerde P-Magazine (20.10.2009) trouwens een dossier over het Mekka van drugs, de gevangenis van Hasselt. Zo verklaart een vakbondsman: “Het klopt wat men zegt. We hebben hier in Hasselt een groot probleem met drugs (…) De directie vertelt in de pers dat ze een preventiebeleid voert en dat ze een speciale wetgeving heeft die de problematiek opvolgt, maar die werkgroep is niet meer dan een comité dat is samengesteld door de directie zelf en waaruit iedere kritische stem geweerd wordt. In werkelijkheid gebeurt er dus niks”. Gezellig, die ‘pure’ en ‘onversneden’ drugs, dat wel…

De Vlaams Belang-jongeren, bij monde van kersverse voorzitter Barbara Pas, hebben Jong VLD uitgenodigd voor een gesprek ten gronde. De vraag is zeer of deze ‘pure, onversneden’ liberalen op de vraag zullen ingaan.