POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 20 oktober 2009

Belangwekkende signalen

De Vlaamse OCMW’s vragen om de uitkeringen en de laagste lonen dringend op te trekken. Door de crisis komen steeds meer mensen bij de OCMW’s terecht omdat hun inkomen te laag is. “Het aantal Vlaamse huishoudens dat het met een leefloon moet doen, is in een jaar tijd gestegen met 10%, tot 24.247 in juni 2009”, aldus een woordvoerder in Het Laatste Nieuws (16.10.2009).

Steeds meer inwoners leven onder de armoedegrens, sinds kort geraakte bekend dat 1 op 7 Belgen onder de armoede grens leeft. De armoederisico’s zijn het laagst in Nederland (toevallig, of juist niet?) en het hoogst in Spanje. Ondanks veel tromgeroffel in (vooral Franstalige) politieke kringen over de ‘modelstaat België’, de ‘welvaartstaat’, enzovoort, hangt België ook op dit vlak in de peloton. Ergens middenin. Niet onmiddellijk een signaal om vrolijk over te worden.

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) heeft dan weer de transfers via de sociale zekerheid in 2007 berekend. Volgens haar bedroegen die vanuit Vlaanderen minstens 4,7 miljard euro, opnieuw een monsterbedrag. “Als Vlaanderen niet snel zelf zijn sociale zekerheid in handen neemt en de eigen noden oplost, zal Vlaanderen niet meer in staat alle pijlers van die sociale zekerheid behoorlijk in te vullen”, aldus de woordvoerder in Het Laatste Nieuws (16.10.2009).

Het federaal-sociaal model, of wat daar moet voor doorgaan, staat onder druk.