POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 2 oktober 2009

Federale ombudsman energie…werkloos

Zo’n 10 jaar geleden stemde het parlement een wetsvoorstel om een ombudsdienst energie in het leven te roepen. Na 10 jaar is het dan eindelijk zover, geen moment te vroeg. De selectieronde werd afgesloten, de aanstelling van de ombudsman energie gebeurde. Vanaf 1 september is hij officieel benoemd en in dienst. Fijn, zegt u? Zeker in deze tijden van hoge energieprijzen, onleesbare facturen, problemen met aansluitingen, en discussies rond wijziging van elektriciteitsleverancier?

Feit is dat dit ook weer zo’n typisch Belgisch verhaal is geworden. Vanaf 1 september is de ombudsman – van de Nederlandstalige taalrol – inderdaad officieel in dienst, maar hij kan zijn functie niet uitoefenen omdat er nog geen Franstalige kandidaat is geselecteerd en de ombudsman alleen in college zou mogen optreden. Ik vroeg minister Magnette om een krachtig optreden, omdat deze situatie in feite niet kan voortduren. Minister Magnette is tenslotte minister van Energie en van Consumentenzaken. Tevens wilde ik weten waarmee de ombudsman zijn dagen vulde.

In zijn antwoord bleef minister Magnette (PS) rond de pot draaien: neen, voorlopig kon hij niet optreden, want pas eind volgende week wordt het resultaat van de jongste Franstalige selectieronde bekend. En inderdaad, het geachte lid Logghe heeft overschot van gelijk: dit is een schandalige toestand. Maar neen, de minister moet gewoon afwachten, maar hoopt wel dat de ombudsman binnen de kortste keren aan het werk zal kunnen gaan. En voorlopig was de ombudsman bezig “zijn dienst te organiseren”! De minister ging niet in op mijn vraag van om de ombudsman van de Nederlandstalige taalrol dan maar onmiddellijk aan de slag te laten gaan in de Nederlandstalige dossiers. De minister bleef ook het antwoord schuldig op de vraag hoeveel klachten en vragen om bemiddeling al op de ombudsman liggen te wachten. Voor mij is het duidelijk: eind volgende week wordt de minister hierover opnieuw geïnterpelleerd.