POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 30 juni 2009

Steeds meer afwezigheden in het Parlement

Een fait divers naast zovele andere, ongetwijfeld. Maar het valt steeds meer parlementairen van onze fractie op dat de commissievergaderingen steeds vaker moeten uitgesteld worden omdat de meerderheid er niet eens in slaagt haar parlementairen, die zitting hebben in de commissie, ook aanwezig te laten zijn. Zo heb ik zitting in de commissie Familierecht, waar onder andere de mogelijkheid om een familierechtbank te installeren, zou worden besproken. Zou worden besproken, want 2 vergaderingen op rij was de meerderheid niet eens aanwezig. De oppositie (Paul Meeus, Bart Schoofs en ikzelf) wel natuurlijk!

Ook Paul Geudens van Gazet van Antwerpen is het opgevallen. Zelfs tijdens de plenaire zitting (éénmaal per week, op donderdagnamiddag) slaagt de meerderheid er niet meer in voldoende parlementairen in het halfrond te krijgen….

”In principe hadden de volksvertegenwoordigers de wet op het nieuwe bewijs donderdagnamiddag moeten stemmen. Het bestaande was door de Raad van State vernietigd en mag vanaf 1 juli niet meer afgeleverd worden. Daarom moest het nieuwe ten laatste op 30 juni in het Staatsblad verschijnen. Er was dus haast bij, donderdag in de Kamer.

Daar was weinig van te merken. De meerderheidspartijen, die 95 van de 150 zetels bezetten, slaagden er niet in om 76 mandatarissen bij elkaar te krijgen. Dat is het quorum om geldig te kunnen stemmen. Het spreekt vanzelf dat de oppositie niet bereid was om aan het benodigde aantal te komen. Terecht. Het is de meerderheid die moet zorgen voor de noodzakelijke hoeveelheid stemmen.

Daardoor moest een hele rist ontwerpen naar volgende week verschoven worden, onder meer dus het bewijs van goed gedrag en zeden, de speekseltest voor drugs in het verkeer, en de biobrandstoffen.

Het gebeurt de jongste tijd wel meer dat de Kamer niet geldig kan stemmen wegens te veel afwezigen. Een mens vraagt zich af hoe dat kan.

De dames en heren volksvertegenwoordigers weten perfect dat er op donderdagnamiddag stemmingen zijn. Eén keer per week. De andere dagen zijn er commissies. Ook daar is hun aanwezigheid vereist. Maar kom, een mens kan voor minimum 4.000 euro netto per maand toch niet álle dagen naar Brussel komen, zeker? Ook al heb je dan nog ongeveer een derde van het jaar vakantie...

Waar zijn onze parlementsleden mee bezig? Ze worden zeer goed betaald, ze moeten niet te hard werken, ze worden goed verzorgd en ondersteund, en dan nog niet de inspanning kunnen doen om een dringend wetsontwerp te komen goedkeuren”.

Heel juist gezien van de arbiter natuurlijk. Misschien zou het voorstel om de lijst van afwezigen in de pers af te drukken, zoals sommige briefschrijvers voorstelden, soelaas kunnen bieden?