POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 23 juni 2009

De spektakelmaatschappij in de woorden van Jef Lambrecht.

Jef Lambrecht is een gerespecteerd radiojournalist, is al meer dan 30 jaar aan de slag en noemt zichzelf een overtuigd vrijzinnige. Een grote vriend van het Vlaams Belang is de man in kwestie nooit geweest, maar goed, niets nieuws onder de zon, zou ik zeggen.

Dezelfde journalist heeft wel een scherpe tong en een scherpe pen en soms kijk je wel eens verbaasd op als een overtuigde vrijzinnige journalist, met (waarschijnlijk) linkse politieke opvattingen, meningen ventileert die je bij jezelf ook al lang maakt. Het gaat dan meer bepaald over de spektakelmaatschappij en de manier waarop de media met het politieke gebeuren omgaan. Alles draait om de vorm, minder en minder om de inhoud.

In een interview met De Morgen (20.06.2009) is de man hierover bijzonder bitter: “Op de VRT-nieuwsdienst hebben ze zich de afgelopen jaren vooral met de vorm beziggehouden. Dat gebeurde trouwens niet alleen bij de audiovisuele media, maar ook bij de geschreven pers. Er is een afglijding naar de vorm ten koste van de inhoud”.

En verder: “Tot op zekere hoogte begrijp ik mijn hoofdredacteurs wel. Ze hebben nog maar één imperatief en dat is een commercieel imperatief: hoe vangen we de concurrentie een vlieg af, hoe kunnen we onze luister- en kijkcijfers verhogen? (…) Alsof dat het enige is wat telt (…) Maar wij blijven staan voor datgene waarvoor we uiteindelijk worden betaald: een zo goed mogelijk journalistiek product leveren”.

Op de vraag of hij in de uitslag van de recente Vlaamse verkiezingen een bewijs van zijn stelling ziet, antwoordt dezelfde Lambrecht: “Zonder meer. Hoeveel weken zijn er niet geweest dat Jean-Marie Dedecker 3 à 4 keer op televisie te zien was? Over Bart De Wever zullen we maar zwijgen. Die dankt zijn overwinning aan De Slimste Mens. De VRT heeft die mensen groot gemaakt. Toen Philip Dewinter onlangs tegen De Wever zei dat die zijn succes te danken heeft aan het ‘Huis van Vertrouwen’ had hij voor één keer gelijk”.

Een interview dat mij bij is gebleven.