POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 10 juni 2009

Cijfers op een rij

Middenin de economische crisis heeft iedereen het moeilijk. Bedrijven over de ganse industriële wereld zuchten, gezinnen slagen er met moeite in de eindjes aan elkaar te knopen. Niemand heeft overschot, zoveel is duidelijk. Maar België doet het keer op keer slecht, en dat heeft natuurlijk alles te maken met haar onwerkbare structuur.

Enkele cijfers dus om de pessimisten, de zwartkijkers, onder ons wat op te vrolijken. Zo kon men op 4.6.2009 vernemen dat investeerders steeds vaker België links laten liggen. In 2008 werden 1/5de minder investeringen binnengehaald. Het aantal daalde namelijk van 175 (in 2007) naar 142 investeringen (in 2008). Verontrustend vindt het expertisekantoor dat slechts de helft van investeringen nieuwe projecten zijn. De klassieke troeven van ons land nemen duidelijk in kracht af, aldus Ernst & Young in zijn conclusies, terwijl Nederland de grootste concurrent van België is. Het land is aantrekkelijker door de lagere loonkosten, de lagere belastingen, de sterkere cultuur en waarden en de grotere dynamiek van de interne markt. Moeten we er nog aan toevoegen dat het vooral Vlaanderen is dat de terugval van de buitenlandse investeringen moet incasseren?

Enkele tijd geleden liet het Planbureau ook al sombere cijfergegevens over ons scherm passeren: de economie zal dit jaar bijvoorbeeld krimpen met 3,8%. Het begrotingstekort zal – zonder nieuwe maatregelen – oplopen tot 4,3% van het bbp of 14,8 miljard euro. De staatsschuld loopt in verhouding tot het bbp stilaan op tot 100%. De gouden jaren zijn met andere woorden helemaal terug…

Onze kinderen (en wellicht ook kleinkinderen) zullen het gelag moeten betalen. Maar de werkloosheid slaat ondertussen in alle hevigheid toe. De neerwaartse trend van het begin van dit jaar zal, als we SD Worx (De Tijd, 03.06.2009) mogen geloven, nog versterken na de grote vakantie. Het ergste moet nog komen. “2010 zou slechter kunnen uitvallen wat werkgelegenheid betreft”. In 2011 zou de werkloosheid zelfs kunnen oplopen tot 15,2%, terwijl de jeugdwerkloosheid nu al piekt.

Tenslotte, als u, geachte lezer, nog een pessimistisch cijfer kan verdragen: Voor de 7de maand op rij noteert het studiebureau Graydon een recordaantal faillissementen. “Nog nooit werden in de maand mei zoveel faillissementen uitgesproken (741), een toename ten opzichte van vorig jaar van 17%!