POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 3 juni 2009

Meer Franstalige journalisten op buitenlandse missie

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, worden de reiskosten van journalisten, die op missie gaan met het Agentschap voor Buitenlandse Handel, door de journalisten of door de media, die ze vertegwoordigen, zelf gedragen. De federale autoriteiten financieren immers geen enkele reiskost van Belgische journalisten in het kader van deze missies, aldus minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) op mijn schriftelijke vraag.

Nochtans worden op deze algemene regel wel degelijk uitzonderingen gemaakt. “Sommige regio’s, en dan voornamelijk het Waalse Gewest AWEX, nodigen journalisten uit en betalen dan hun reis”. De minister heeft het dus niet over de Vlaamse regio die de reiskosten van journalisten betaalt in het kader van missies met Buitenlandse Handel. Opvallend is in elk geval de procentuele aanwezigheid van Franstalige journalisten aan allerlei missies van het Agentschap voor Buitenlandse Handel – en dan hebben we het over een periode van 2005 tot en met 2008:

Land bestemming Totaal/ Ned.talige /Fr.talige /Andere
India 24 11 12 1
Japan 22 4 18
Brazilië 19 1 18
Zuid-Afrika 27 11 16
Rusland 32 12 19 1
Canada 17 6 11
Bulgarije - Roemenië 12 4 8
VR China – Hong Kong 33 10 23
Bahrein 15 5 7 3
Seattle - Vancouver 29 10 16 3
Egypte 13 8 5
Argentinië - Uruguay 15 3 12
Indonesië-Singapore 14 4 8

Het resultaat is er dan ook naar.In totaal 270 journalisten, waarvan 89 Nederlandstalige,173 Franstaligen en 8 andere.