POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 25 juni 2009

Rechtstreekse kosten van fysieke agressie tegen politiemensen

We lezen er regelmatig over in de pers: politiemensen zijn steeds vaker het slachtoffer van fysieke agressie. Ik wou wel eens concreet weten wat dit kost en richtte mij daarom tot minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Padt (Open VLD).

Uit zijn antwoord blijkt dat de “rechtstreekse kosten voor het verlies van operationele capaciteit op het niveau van de federale politie” voor de periode 2004-2007 constant tussen 250.000 euro en 350.000 euro draait. Met andere woorden, alleen al de kosten verbonden aan het verlies van inzetbaarheid van de federale politiemensen die het slachtoffer werden van fysieke agressie, bedraagt jaarlijks tussen 10 miljoen en 15 miljoen Belgische frank.

Deze kosten zijn natuurlijk verbonden met de dagen werkonbekwaamheid van de federale politiemensen: jaarlijks tussen 1.000 en 1.500 dagen werkonbekwaamheid! Tussen 120 en 140 politiemensen worden elk jaar het slachtoffer, en daarvan zijn er een 10-tal die aan de fysieke agressie een permanente werkonbekwaamheid overhouden (bij 32 moest het ongeval nog worden geconsolideerd).

Indrukwekkende cijfers. Politiemensen hebben ook families, kinderen, een vrouw. Politiemensen lopen elke dag gevaar, zoals de cijfers aangeven. De kosten voor de belastingbetaler lopen hoop op en dan kregen we nog geen cijfers van de minister binnen betreffende de onrechtstreekse kosten van de fysieke agressie. Maar daar hebben we het in een later bericht wel nog eens over.