POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 12 juni 2009

Veiligheid op carpoolparkings

Als Vlaamse volkspartij zijn wij natuurlijk zeer begaan met het thema van de veiligheid. Veiligheid in al zijn aspecten: veiligheid op de weg, veiligheid op het werk, veiligheid thuis. Zo stonden wij in principe niet afkerig tegenover het voorstel om carpoolparkings langs of in de nabijheid van autostrades in te planten, om op die manier het samen naar het werk rijden te bevorderen. Nochtans vroegen wij steeds dat ook de randvoorwaarden van dergelijke carpoolparkings vervuld zouden worden, en dan hebben we het speciaal over de veiligheid.

Zo stelde ik de minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Padt, onlangs enkele vragen betreffende het aantal diefstallen dat op deze carpoolparkings werd geregistreerd. Hoeveel daden van vandalisme worden er vastgesteld? Hoe zit het met de beveiliging, met bewegingsgevoelige verlichting of camera’s?

Het antwoord? Opnieuw van een onthutsende eenvoud! Wat betreft het aantal diefstallen en de daden van vandalisme liet de minister weten dat “wij niet over gecentraliseerde gegevens van diefstallen op carpoolparkings beschikken. De reden hiervoor is dat de bestemming van de pleegplaats niet voorkomt in de Algemene Nationale Gegevensbank”.

Ook inzake de beveiliging moest de minister het antwoord schuldig blijven. “Wij beschikken niet over een uitgebreid overzicht van de beveiligingsmaatregelen die genomen worden op carpoolparkings. Over het algemeen wordt er gezorgd voor voldoende verlichting en is er sprake van een goede sociale controle”.

Er is dus niets aan de hand. Waarom de minister dan enkele alinea’s verder aankondigt, dat er toch projecten lopende zijn om de beveiliging op te drijven, is mij niet helemaal duidelijk. Tenzij de minister zelf twijfelt natuurlijk of de beveiliging momenteel zo deugdelijk is als hij zelf beweert.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…door uw dienaar, en door het Vlaams Belang.