POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 9 juni 2009

Pour les Flamands la même chose

België zal nooit taalgevoelig zijn, dit land zal de Vlamingen nooit respecteren, dit land zal nooit vrijwillig de nodige stappen zetten om de Vlamingen en hun taal te respecteren. Zo bleek onlangs uit een onderzoek van Test-Aankoop dat Ryanair en Easyjet, twee goedkope vliegtuigmaatschappijen, alleen klachten aanvaarden die opgesteld zijn in het Engels. Met andere woorden klachten die in het Nederlands of in het Frans zijn opgesteld, worden blijkbaar onmiddellijk vertikaal geklasseerd. Buiten het feit dat dit allesbehalve in overeenstemming lijkt te zijn met de taalwetgeving, is dit ook volledig in strijd met het respect dat men voor de consument zou moeten hebben.

Daarom legde ik minister van Consumentenzaken, de heer Magnette (PS) enkele vragen voor, want als men een consument in een bepaald land benadert, zou men er op zijn minst – meende ik toch – mogen van uitgaan dat de bedrijven dat doen in de taal of in de talen die in dit land worden gesproken. Klachtenbehandeling moet minstens ook in die talen gebeuren.

Zo vroeg ik de minister of hij kennis genomen had van de bevindingen van Test-Aankoop op het vlak van het klachtenbeleid van deze twee luchtvaartmaatschappijen en of zich terzake geen dringende maatregelen opdrongen. De minister gaf toe dit de luchtvaartmaatschappijen zich bezondigden aan laakbare gedragingen, want dat een klacht in een andere taal verplichten, waar men de klanten wel in hun eigen taal in publicitaire berichten tegemoet komt, eigenlijk niet kan. Een terechte Vlaams Belangvraag dus, maar maatregelen??? Minister Magnette deed verder of zijn neus bloedde: ook als iets niet door de beugel kan, dan was hij niet zinnens om op te treden…

Maar niet alleen het respect voor onze taal wordt met de voeten getreden. Volgens Test-Aankoop is ook de regel dat alleen de rechtbanken van het eigen land bevoegd zou zijn (zoals Ryanair en Easyjet voorzien), een regel die niet door de beugel kan. Op die manier staat de consument namelijk steeds in een minder sterke positie dan de aangeklaagde. Ook hier moest de minister toegeven dat dit niet kan, en dat bijvoorbeeld ook het Europees Hof van Justitie dit aanklaagt. Maar op mijn herhaalde vraag naar maatregelen bleef Magnette ook nu weer zéér stil. Zou het kunnen dat beide luchtvaartmaatschappijen prominent aanwezig zijn in de Waalse luchthavens?

Het juridisch Belgisch kader zorgt er in elk geval niet voor dat de Vlaamse belangen worden verdedigd, dat blijkt uit de realiteit van elke dag.