POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 24 juni 2009

Medisch toerisme groeit exponentieel

Dat België over een goed uitgebouwde medische organisatie beschikt, is algemeen gekend. Degelijk opgeleid medisch personeel, een goed uitgebouwd ziekenhuisnet, een (vooral in Vlaanderen) gemotiveerd werkende eerstelijnsgeneeskunde, een degelijke sociale zekerheid.

Voeg daar echter het zeer lakse beleid ten opzichte van illegalen aan toe, en men beseft dat dit luilekkerlandje natuurlijk veel gelukzoekers van alle slag aantrekt. Steeds vaker komen mensen illegaal naar ons land en een van de redenen is natuurlijk onze uitstekende medische zorgverstrekking: iedereen in de medische sector actief, kan u dat bevestigen.

Ook de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, mevrouw Aréna (PS), bevestigde de exponentiële groei van het aantal illegalen dat op dringende medische hulp beroep doet. De cijfers spreken voor zichzelf. De staat verleende in 2003 tussenkomst inzake dringende medische hulp aan 11. 628 illegaal in België verblijvende personen. In 2004 betrof dit al 15.095, in 2005 19.377, in 2006 23.731 en in 2007 22.763. Op 5 jaar tijd een verdubbeling.

De kosten voor deze dringende medische hulp wordt in eerste instantie gedragen door de verschillende OCMW’s, die het bedrag terugvorderen van de staat. Uiteindelijk betalen wij allemaal voor deze dringende medische hulp aan illegalen. Als wij ziek worden in het buitenland, worden de medische kosten door ons ziekenfonds betaald, eventueel aangevuld met een tussenkomst door onze hospitalisatieverzekering. Denk daar meer eens over na!