POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.





donderdag 12 maart 2009

Wallonië zo erg als Sicilië

Mocht het Vlaams Belang deze stelling verspreiden, de Belgische pers zou ‘moord en brand’ schreeuwen. We zouden opnieuw worden bedacht met verwijten als ‘racisme’, ‘bekrompenheid’ en ‘provincialisme’. Nu bevinden we ons wel in zeer goed gezelschap, want Gerard Deprez (MR) werd onlangs gepromoveerd tot voorzitter van de Commissie Burgerlijke Vrijheden in het Europees Parlement, aldus het eerste nummer van een Europa-Nieuwsbrief.

In een rapport heeft deze Deprez het in volgende bewoordingen over de toestand bij onze zuiderburen: “Wallonië is niet veel meer waard dan Sicilië”. De structuurfondsen die de voorbije jaren naar Wallonië vloeiden – tussen 2000 en 2006 liefst 672.430.656 euro – werden er slecht besteed. In andere regio’s zijn er resultaten, in Wallonië bleven resultaten uit en ging het van kwaad naar erger.

Voldoende reden voor Europees parlementslid Koen Dillen om enkele gerichte vragen aan de Commissie te stellen: Deelt de Commissie de kritiek van Deprez? Welke controle oefent de Commissie uit op de aanwending van de structuurfondsen? Als blijkt dat de gelden van de structuurfondsen slecht worden besteed, vraagt de Commissie deze gelden dan terug? Zijn er schriftelijk vastgelegde criteria waaraan de met structuurfondsen gefinancierde projecten moeten voldoen?

Allemaal vragen waarop nog geen antwoord kwam. Maar Koen Dillen belooft in deze Europa-Nieuwsbrief, een project van onze 3 Europese parlementsleden Philip Claeys, Koen Dillen en Frank Vanhecke, verder op de hoogte te houden van de antwoorden van de Commissie. De Vlaming heeft recht te weten wat er met zijn zuurverdiende centen gebeurt.

Geïnteresseerd in deze nieuwe publicatie? U ontvangt deze Nieuwsbrief gratis mits even contact op te nemen met fractie.europa@vlaamsbelang.org of Vlaams Belang-delegatie, D05M111, Wiertzstraat, 1047 Brussel.