POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 27 maart 2009

7 juni: Europese verkiezingen. Een belangrijke dienstmededeling

We zouden het wel eens durven vergeten dat er op 7 juni eerstkomend ook Europese verkiezingen worden georganiseerd. In dit verband las ik op de webstek van de goede collega Yves Buysse, senator en zéér populair in de omgeving van Brugge, een interessant bericht waarvan ik u de inhoud niet wil onthouden. “Op 7 juni a.s. kunnen zowel Europeanen die in België wonen, als landgenoten die in een andere lidstaat van de Europese unie wonen een stem uitbrengen op onze Europese lijsten.
Om te kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen moeten bovengenoemde personen zich wil inschrijven als kiezer. De Europeanen die hier wonen moeten de aanvraag voor eind deze maand doen, de landgenoten in een andere Europese lidstaat hebben nog de tijd tot 8 april.
1. Procedure Europeanen in België
• Om te kunnen stemmen op Belgische Europese lijsten moeten de burgers van een andere lidstaat van de Europese Unie 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen, voor 1 april 2009 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente én moeten zij zich ingeschreven hebben als kiezer bij ons.
• Zeer belangrijk: de aanvraag om als kiezer geregistreerd te worden moet uiterlijk op 31 maart a.s. aan het gemeentehuis worden afgegeven worden of bezorgd worden per brief, per fax of per e-mail.
De aanvraag om zich in te schrijven als kiezer gebeurt via de indiening van formulier C/1. Dit formulier kan afgehaald worden bij elk gemeentebestuur of kan ik u per mail onmiddellijk bezorgen.
Voor een goed begrip, over de onderdanen van welke landen gaat het?
In alfabetische volgorden gaat het over Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Nog te weten:
• Indien een EU-onderdaan zich inschrijft voor onze Europese verkiezingen, dan kan hij/zij op 7 juni vanzelfsprekend niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in eigen land.
• Indien een EU-onderdaan zich reeds vroeger heeft laten registreren als kiezer, dan is er nu geen nieuwe inschrijving meer nodig.
• Nadat uw aanvraag om ingeschreven te worden als kiezer door het Schepencollege is behandeld, zal men de aanvrager officieel laten weten dat hij/zij als kiezer is ingeschreven.
2. Landgenoten in een andere Europese lidstaat
Ook landgenoten met woonplaats in een andere Europese lidstaat kunnen bij de komende Europese verkiezingen hun stem uitbrengen op kandidaten op Belgische lijsten.
Behalve beschikken over de Belgische nationaliteit moeten ook zij uiterlijk op de verkiezingsdag 18 jaar zijn, hun werkelijke verblijfplaats gevestigd hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie én moeten zij een aanvraag indien bij een diplomatieke of consulaire post waarvan zij afhangen.
Deze aanvraag moet uiterlijk op woensdag 8 april ingediend zijn.
Het formulier om de aanvraag te doen (formulier C/4) stuur ik u op eenvoudig verzoek graag door.
Nog vragen in verband met de kieswetgeving
Sinds de verkiezingen van 1994 houd ik me op het nationaal secretariaat tijdens de campagne vooral bezig met de Verkiezingscel van het Vlaams Belang. Dit zal de komende weken en maanden niet anders zijn. Samen met Nele Jansegers, Carola De Brandt en Wouter Jeanfils sta ik opnieuw ter beschikking voor alle mogelijke (en onmogelijke) vragen in verband met de kieswet en alle formaliteiten die komen kijken bij de organisatie van de stemverrichtingen.
Stuur uw vragen gerust door info@yvesbuysse.be of verkiezingscel2009@vlaamsbelang.org”.
Kent u derhalve Vlamingen die permanent in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld in Spanje? Contacteer ze. Kent u EU-ingezetenen in uw buurt die mogelijk voor onze partij zouden kunnen stemmen? Contacteer ze! En overtuig ze om zich in België voor de Europese verkiezingen in te schrijven. Het Vlaams Belang kan er maar beter van worden.