POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 4 maart 2009

Europese banksector zieker dan Amerikaanse?

Er zijn er al die luidop verkondigen dat het einde van bankcrisis in zicht is. Er zijn er die ook de economische crisis al min of meer hebben begraven. Maar niet iedereen deelt dit optimisme, en ikzelf heb in elk geval mijn bedenkingen bij sommige berichten. Wie ook zeer kritisch het optimisme van de jongste dagen benadert, is de werkgeversorganisatie VKW Metena.

In een persbericht met de bovenstaande titel schrijft deze denktank onder andere: “De bankcrisis kent zijn oorsprong in de VS. Amerikaanse financiële instellingen gingen zich te buiten aan herverpakte hypotheekleningen. Hoewel Europese banken rommelhypotheken hebben over gekocht, lijkt het niet meer dan logisch dat zij er beter aan toe zijn dan de financiële sector in de VS. Schijn bedriegt, helaas”.

VKW windt er geen doekjes om: de Europese sector heeft wel degelijk redenen om zich ernstig zorgen te maken en vooral niet te snel op de lauweren te gaan rusten. Zo lekte in de Daily Telegraph uit dat een rapport van de Europese Commissie voorziet dat in de toekomst grote, bijkomende afboekingen op Europese bankactiva mogen worden verwacht. “40% van de Amerikaanse subprime leningen in het buitenland belanden voornamelijk in Europa”. In de VS werd al 738 miljard dollar afgeboekt, in Europa nog maar 294 miljard dollar.

West-Europese banken zijn ook erg verstrengeld in de Oost-Europese markten, waar “de toestand dag na dag verslechtert en verdere grote verliezen verwacht worden”. KBC-bankiers zullen zeker weten waarover VKW het heeft. Maar ook verontrustend is dat bedrijfsleningen in Europa 95% van het bbp in Europa vertegenwoordigen tegenover 50% in de VS. “Naarmate het economische klimaat keldert, zullen meer ondernemingen niet kunnen voldoen aan hun afbetalingsverplichtingen, waardoor zich grote problemen kunnen voordoen”.

Tenslotte, en niet onbelangrijk: het relatief weinig eigen vermogen dat de Europese banken aanhouden ten opzichte van de totale activa – een kwestie waarover de Vlaams Belang-fractie in de Commissie Financiën al enkele keren is tussengekomen. Deze problematiek kan gemakkelijk leiden tot solvabiliteitsproblemen, aldus de VKW Denktank. Deze ‘leverage ratio’s’ liggen lager dan in de VS, waar ze gemiddeld onder de 20 liggen. De gemiddelde Europese percentages liggen op 35, wat ze kwetsbaarder maakt voor waardeverminderingen van hun activa. Deutsche Bank zit bijvoorbeeld op een ratio van 59, Barclay’s Bank op 61 en Dexia zelfs op 64.

Neen, het realisme gebiedt VKW te waarschuwen voor financieel optimisme. Deze crisis is nog niet achter de rug.