POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 2 maart 2009

Financieel-Economische Commentaren

Het Vlaams Belang is een grote, sterke onafhankelijkheidspartij, de Vlaamse onafhankelijkheid is met andere woorden het alfa en het omega van onze partij. Maar we hebben bewezen dat we wel meer in onze mars hebben dan communautaire eisen.

Anders gesteld proberen onze mandatarissen op elk niveau waar ze werkzaam zijn – lokaal, provinciaal, regionaal of federaal – elke dag opnieuw aan te tonen dat België geen democratis is of kan zijn, en dat er geen normaal economisch leven meer mogelijk is in dit land, omdat juist de communautaire blokkeringen dit onmogelijk maken. Wat de afgelopen maanden trouwens ten overvloede bewezen werd.

Neem nu inderdaad de economie: “De economie glijdt verder af. De werkloosheid loopt snel op, het aantal faillissementen stevent af op een record. Budgettaire prognoses zien er steeds somberder uit. De tekorten 2008 en 2009 zullen waarschijnlijk veel meer bedragen dan tot nu toe werd aangenomen”. En verder: “Ieder uitstel van radicale maatregelen verergert de economische crisis. Andere landen lanceren relanceplannen (…) Het onverantwoord electoraal gekrakeel tussen de Waalse partijen – met onder meer KBC als inzet – illustreert de onmacht van de federale regering”.

Een bericht uit De Tijd? Helemaal niet, integendeel. Wel enkele zinnen uit de Financieel-Economische Commentaren, een uitgave van de Studiedienst van het Vlaams Belang. Reeds in zijn 7de jaargang trouwens. Tweemaandelijks levert onze studiedienst financiële en economische analyses af, maakt ze cijfergegevens bekend inzake fiscaliteit, inzake transfers van Vlaanderen naar Wallonië bijvoorbeeld. Of brengt ze achtergrondinformatie over de bankencrisis bijvoorbeeld, zoals in het eerste nummer van deze jaargang.

Vlaamse onafhankelijkheid is het alfa en het omega van onze partij. Alleen Vlaamse onafhankelijkheid kan ons een ander kader geven waarin problemen op een andere manier kunnen worden aangepakt. Maar zoals u heeft kunnen constateren, zijn we veel meer dan dat.

U bent geïnteresseerd in deze Financieel-Economische Commentaren? U kan zich – helemaal gratis, dat spreekt – abonneren door contact op te nemen met fec@vlaamsbelang.org. Schrijven kan ook: Financieel-Economische Commentaren, Studiedienst Vlaams Belang, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel