POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 17 maart 2009

En mogen we nog eens klagen?

Een bepaalde pers, die zich niet toevallig als ‘kwaliteitskrant’ verkoopt, schept er telkens opnieuw een heidens plezier in om het Vlaams Belang uit zowat alle interessante discussies te weren. Zo ondervroegen mijn collega’s Hagen Goyvaerts en Barbara Pas (in de commissie Financiën en Begroting) en ikzelf (in de commissie Bedrijfsleven) al sinds november vorig jaar regelmatig de betrokken ministers inzake het bestaan van kredietschaarste en de problemen die kmo’s en zelfstandigen ondervinden om kredieten af te sluiten.

Nadat enkele zelfstandigenorganisaties zoals UNIZO en de federatie van de technologische industrie Agoria op basis van een brede rondvraag opnieuw aan de alarmbel trokken, vond de commissie Financiën en Begroting het nuttig om de voorzitters van de Belgische grootbanken aan de tand te voelen. De bankiers bleven tot hier toe altijd volhouden dat er géén problemen zijn op het vlak van kredietverstrekking, niet op het vlak van particulieren en niet op het vlak van de ondernemingen.

Het werd een interessante namiddag, op woensdag 11 maart 2009. Aan de hand van cijfergegevens probeerden de bankiers aan te tonen dat er in december vorig jaar zelfs sprake was van een historisch record van 106 miljard euro aan nieuwe kredieten. Na de toelichting van de bankiers van KBC, Dexia, Fortis Bank en ING, samen met de voorzitter van Febelfin, was het de beurt aan de parlementairen om de bankiers te ondervragen.

Wie schetst onze verbazing toen wij in De Standaard (12.03.2009) bepaalde tussenkomsten wel terugvonden, zoals die van collega Van de Velde (LDD) en van collega Daems. De tussenkomst van collega Goyvaerts, die de fundamentele vragen, de ‘hamvragen’ als het ware, stelde, werd zelfs niet vernoemd. De vraag bijvoorbeeld of de banken niet systematisch bepaalde sectoren uitsluiten. De vraag bijvoorbeeld op welk moment de banken spreken van een kredietaanvraag – de vraag naar het moment van de formalisering van de aanvraag –, de vraag of bepaalde waarborgen niet worden verhoogd.

Als men De Standaard leest, is het wel alsof het Vlaams Belang zelfs helemaal niet aanwezig was, laat staan enige interesse voor het onderwerp zou hebben. Terwijl onze vragen eigenlijk en feitelijk naar de kern van de zaak gingen. Enfin, naar onze bescheiden mening toch…Maar ja, wij zijn dan ook geen kwaliteitsblad.