POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 25 maart 2009

Moet échte economische klap nog komen?

Krijgt u ook soms de indruk dat men u vanuit de overheid maar wat op de mouw spelt? Krijgt u ook soms de indruk dat het inkrimpen van de economie, in de wereld maar ook en vooral in België, wel eens grotere proporties aanneemt dan door allerlei instanties wordt toegegeven en dat het krimpscenario van – 4% niet met de realiteit overeenstemt? De laatste weken heb ik in elk geval de indruk enkele keren opgedaan.

Eigenlijk werd mijn argwaan voor een eerste keer gewekt toen een politieke vriend, die in een van de grotere bedrijven in de onmiddellijke omgeving van een van onze havens werkt, mij in een onbewaakt moment meedeelde dat de eigenlijke havenactiviteiten op korte termijn met niet minder dan 35% waren afgenomen (omslag in- en export).

Nu kan men natuurlijk wel opwerpen dat deze havenactiviteiten niet voldoende zwaar wegen om het inkrimpen met – 4% fundamenteel te beïnvloeden. Nu krijg ik cijfers in De Standaard (21.03.2009) onder ogen van de activiteiten in de luchthaven van Zaventem. Tegenover februari 2008 daalde het personenvervoer met 18,7%. Het goederenvervoer liep er zelfs met 48% terug.

België – en dat is de algemene teneur in het artikel – loopt in elk geval voorop in de luchtvaartcrisis. Een ander cijfer is al even veelzeggend: niet minder dan 27% van de particuliere gebruikers van de luchthaven heeft nog niet beslist of ze al dan niet met vakantie gaan. De economische crisis begint dus te wegen. Op de economische activiteiten, op de werkgelegenheid, op de besteding van gezinsbudgetten. De Morgen (21.03.2009) kopt dan weer: “Zaventem krijgt grootste klap sinds faillissement van Sabena”. Toestellen worden uit het verkeer genomen. De wereldfederatie van luchtvaartmaatschappijen IATA heeft berekend dat 11% momenteel aan de grond staan. Het heeft er alle schijn van dat de grootste klap eigenlijk nog moet komen.

Is Vlaanderen klaar voor de uitdaging? Hoelang moeten we het Belgisch kostenverslindend carcan meesleuren? Een kleinere, lichtvoetiger staat zou allicht efficiënter kunnen optreden, dan het logge België met zijn onwerkbare structuren en zijn volksgroepen die totaal anders gestructureerd zijn.