POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 5 maart 2009

Recentste exportcijfers in België

De Vlaamse Beweging houdt al langer dan vandaag vol dat het economische leven in België gedragen wordt door Vlaanderen. Reden temeer dat Vlaanderen ook de fiscale en de economische hefbomen van de eigen toekomst zo snel als mogelijk in handen krijgt. Reden voor onafhankelijkheid ook, want Vlaanderen, dat buiten proportie bijdraagt in de Belgische welvaart, krijgt hiervoor wel heel weinig terug.

Een van de indicatoren van het belang van het Vlaams economisch weefsel is de evolutie van het exportcijfer. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Vereenvoudigen en Ondernemen, de heer Van Quickenborne (Open VLD). Uit zijn antwoord blijkt dat het aandeel van het Vlaamse Gewest inderdaad bovenproportioneel bijdraagt en blijft bijdragen in de Belgische welvaart.

Let wel: in de onderstaande cijfers werd dus nog niet eens rekening gehouden met Vlaamse bedrijven die in het Brussels hoofdstedelijk Gewest actief zijn, en eveneens een aandeel in het Belgische exportcijfer hebben.

Wat blijkt?

In januari 2006 bedroeg de Belgische export 17.515,5 miljoen euro, waarvan bedrijven in het Vlaamse Gewest goed zijn voor 13.786,2 miljoen euro, of 78,7%. Het Waalse Gewest neemt slechts 18,8% voor zijn rekening. In december 2006 was het Belgische exportcijfer 17.343,4 miljoen euro. Vlaanderen was goed voor 80,9%, het Waalse Gewest: 17,4%.

In januari 2007 was het Vlaamse Gewest goed voor 81% van het Belgische exportcijfer, het Waalse Gewest voor 16,9%. December 2007: het Vlaamse Gewest staat voor 79,8%, het Waalse Gewest voor 17,9%.

Tenslotte bedroeg het aandeel van het Vlaamse Gewest in de Belgische export in januari 2008 niet minder dan 79,5%, het Waalse Gewest 18,5%. De laatst gekende maand, juni 2008, gaf volgend cijfer: het Vlaamse Gewest was goed voor 80%, het Waalse Gewest voor 17,9%.