POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 9 maart 2009

Een mooi congres, met bijzondere dank aan Rosie

Zelfs De Standaard, meestal toch zeer giftig als het om het Vlaams Belang gaat, kon niet om de vaststelling heen dat het Europacongres van onze partij zondag laatstleden in het ICC in Gent een succes was. Een succes wegens de opkomst, maar een succes evenzeer omwille van de inhoud, en last but not least omwille van de aanwezigheid van Marie-Rose Morel. Een (emotionele) opsteker voor alle aanwezigen. En hoewel ik niet onmiddellijk bekend sta als de meest emotionele mens die op deze aardkloot rondloop, moet ik bekennen dat ook ik het even moeilijk had.

De essentie van dit congres is in elk geval dat het Vlaams Belang een pro-Europese partij is. Wij zijn fier Europeaan te zijn, wij zijn fier op de verwezenlijkingen van de Europese beschaving en wij schamen ons niet over de geschiedenis van dit Europese continent. Maar tezelfdertijd – en misschien juist omwille van het feit dat wij zo pro-Europees zijn – stellen we ons zeer EU-kritisch op. De EU-cratie is een zeer ondemocratische club, dat is al heel lang duidelijk. Met de mening van de bevolking wordt géén rekening gehouden, en met de meest absurde regelneverij grijpt de Europese moloch elke dag meer in ons leven in.

Marie-Rose Morel, maar ook Frank Vanhecke en voorzitter Bruno Valkeniers eisten een meer democratisch Europa. Ze eisten – terecht – een referendum over belangrijke beslissingen zoals de uitbreiding van de Europese Unie. Ze kantten zich resoluut tegen de toetreding van Turkije daarbij onder meer verwijzend naar de dolle plannen van verschillende Europese Commissarissen zoals Michel om na de toetreding van Turkije, ook Marokko, Algerije en Tunesië tot de Europese Unie te laten toetreden. Waarom heet dat clubje dan nog Europese Unie?

Dat de eis om Turkije niet toe te laten tot de EU geen extremistische eis is, bewijst in elk geval het resultaat van een internetpeiling van dezelfde De Standaard (09.03.2009), waaruit blijkt dat 61% van de ondervraagden bijvoorbeeld vindt dat Turkije geen lid kan worden van de EU. Niet vanuit een anti-Europees ressentiment, want niet minder dan 69% van de ondervraagde Vlamingen voelt zich Europeaan.

Een schitterend congres dus, met inhoudelijk uitstekende toespraken. Dank u, Philip, Frank, Bruno en vooral Rosie.