POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.





dinsdag 30 september 2008

Vlaanderen is een kmo-land

Uit cijfers die de minister van Economie, KMO, Zelfstandigen en Landbouw, mevrouw S. Laruelle (MR) mij bezorgde, blijkt inderdaad zeer duidelijk dat Vlaanderen een KMO-land is. De overgrote meerderheid van de ondernemingen zijn in Vlaanderen gevestigd, en daarvan blijkt vooral de b.v.b.a. als vennootschapsvorm het zeer goed te doen. Een economisch beleid dat Vlaanderen als staat zou uittekenen, zou nog meer dan het Belgisch kader rekening moeten houden met deze vaststellingen.

Even de cijfers op een rijtje:

- cijfergegevens op 31 december 2006.
- In totaal waren er 722.191 BTW-plichtigen geregistreerd, als volgt over de gewesten verdeeld:

Brussels Gewest 78.174 10,8%
Vlaams Gewest 438.301 60,6
Waals Gewest 204.044 28,3
Zonder adres in België 1.672
Totaal België 722.191 100

Als we geen rekening houden met de BTW-plichtigen zonder adres in België, komen we aan een cijfer van 60,8% BTW-plichtigen in België.

- Eénmanszaken (zelfstandigen zonder vennootschapsvorm)

Brussels Gewest 24.225 6,5%
Vlaams Gewest 224.147 60,9
Waals Gewest 118.869 32
Zonder adres in België 461
Totaal België 367.702 100

- BTW-plichtigen met vennootschapsvorm

Brussels Gewest 53.949 15,2%
Vlaams Gewest 214.154 60,4%
Waals Gewest 85.175 24
Zonder adres in België 1.211
Totaal België 354.489 100

- Als wij kijken naar de vennootschapsvorm komen wij op het volgende resultaat:


b.v.b.a. % n.v. % Coop. %
Brussels Gewest 30.518 13.274 3.359
Vlaams Gewest 129.367 62,5% 53.347 61,8 6.077 38,2
Waals Gewest 47.322 23% 19.637 6.460 40
Totaal België 207.207 86.258 15.896