POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 8 september 2008

PS en corruptie - een 'never ending' story!

PS en corruptie – er blijkt een heel speciale band te bestaan tussen de Franstalige socialisten en allerlei vormen van corruptie, het verhaal van de kat en de melk zeg maar. Of de Italiaans klinkende naam van de voorzitter er voor iets tussenzit, weten we niet, maar de (bijna) machtigste partij van Franstalig België blijft bijzonder hoog scoren op de corruptieschaal.

Deze week werd hierin een belangrijke nuance aangebracht. Tot hier toe bleek alleen de Waalse PS in allerlei louche zaken verwikkeld. De Brusselse PS was – op het eerste gezicht dan toch – ‘clean’. Tot enkele dagen geleden in De Tijd (01/09.2008) een uitgebreid artikel over een Brussels corruptieschandaal verscheen, waarin ook politici worden vernoemd, allemaal PS-politici overigens. “Valsheid in geschrifte, verduistering, heling en het vormen van een criminele organisatie”, zo luidt de beschuldiging.

Een openbare aanbesteding, goed voor tientallen miljoenen euro, zou helemaal vervalst zijn. Twee (politiek bevriende) bouwgroepen hadden hun offerte al helemaal klaar, vooraleer andere kandidaten nog maar inzage hadden gehad van het lastenboek. Dit officiële lastenboek zou trouwens ook vervalst zijn, en zelfs het officieel verkoopcontract van 1992 bleek vervalst. De bouwgroepen zelf kregen nog eens tientallen miljoenen verdoken subsidies, waarmee zij het project konden voorfinancieren, aldus de beschuldiging.

In totaal werden 7 personen rechtstreeks door het Brusselse parket gedagvaard, en die hebben allemaal banden met de PS. Er zijn 2 PS-schepenen bij. Merkwaardig is verder dat 2 voormalige medewerkers van Brussels minister-president Piqué gedagvaard werden, maar niet Piqué zelf, dit ondanks het feit dat een PS-schepen verklaarde alleen in opdracht van de Brusselse regering te hebben gehandeld.

Voor de volledigheid nog meegeven dat het een renovatieproject betrof van een site aan de Elsense Kroonlaan, waar vroeger een militair ziekenhuis was gevestigd. Wordt vervolgd? Wij zijn in elk geval benieuwd of men zal slagen om alle PS-beerputten op te kuisen. Wordt het niet stilaan tijd om gans de PS als criminele organisatie te veroordelen?