POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.





maandag 1 september 2008

Franstalige strategie loont - Vlaamse partijen trekken staart in.

Anders kan men het toch niet formuleren als men Bart Somers, grote manitou (nou ja) van de Open VLD hoort verklaren dat de Open VLD de staatshervorming grondig beu is en hij wilt dat de communautaire gesprekken eindelijk naar de achtergrond verdwijnen (De Morgen, 30.08.2008). En dat er werk wordt gemaakt van de echt belangrijke dingen. “Ik hoop nu vooral dat iedereen goed geluisterd heeft naar de mensen in de dorpen en op de pleinen. Ik heb ze veel horen praten over de Belgische medailles op de Olympische Spelen, over de staking op Zaventem, de benzineprijzen en de economie, maar niet over het communautaire”, aldus de ex-VU’er.

Het wordt toch tijd dat iemand de brave man toch eens duidelijk maakt dat in België geen enkel dossier op tafel kan komen dat niet “communautair geladen” is, ook de afwezigheid van medailles op de O.S., ook de economie, ook de benzineprijzen. En wat het luisteren naar mensen betreft, Bart: waar was u toen de snelbelgwet werd goedgekeurd? Had u toen naar de mensen geluisterd?

De kern van de zaak is niet dat politici niet luisteren naar de mensen, althans niet meer of niet minder dan in andere dossiers. De kern van het dossier is dat de Vlamingen schrik hebben om dit communautair dossier tot in alle consequenties door te spreken met de Franstaligen. De zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen hebben schrik van de consequenties van de discussie, die erin zou kunnen bestaan dat men de politieke constructie ‘België’ op de helling zet.

Op de allesbehalve onschuldige vraag van De Morgen of Somers ook gelooft in een Vlaamse radicalisering bij nieuwe verkiezingen, waar “iedereen van uitgaat, maar vanuit wetenschappelijke onderbouw niet wordt ondersteund”, antwoordt het blauwe mannetje: “Ik zie een onverschilligheid die snel in antipolitiek kan omslaan. De politiek bewijst haar overbodigheid en dat is niet goed voor de samenleving. Een Vlaamse radicalisering zal daar wel bij horen”.

Alsof overbodigheid van de politiek gelijkstaat met Vlaamse radicalisering? Wat voor kromme redenering is dat nu weer?

Het belooft in elk geval voor de communautaire onderhandelingen dit najaar! Noch CD&V, noch Open VLD blijken vragende partijen, waarmee zij eigenlijk ook aangeven dat zij bang zijn van de Franstalige afdreigingen. Waarmee zij, willens nillens, aantonen dat de Franstalige strategie opnieuw werkt! In elk geval bij de zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen!

Geen opmerkingen: