POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 18 september 2008

5 drugsdoden in 7 maanden tijd!

Jarenlang werd het Vlaams Belang Roeselare weggelachen omdat wij van het beleid eisten dat het eindelijk iets ging doen aan de slechte faam van onze stad inzake druggebruik en drugsverkoop. Wij vroegen dat het stadsbestuur eindelijk van drugsbeleid een topprioriteit zou maken. Tot dus uitlekte dat er op 7 maanden tijd niet minder dan 5 drugsdoden te betreuren vielen, 3 maal zoveel als in de rest van het land, als je het bekijkt in verhouding tot het aantal inwoners. Zelfs burgemeester Martens zag opeens een probleem.

Voldoende reden om met een persmededeling nog eens de puntjes op de “i” te zetten.

“Nu een 5de drugsdode in 7 maanden tijd werd geteld, ziet de meerderheid ‘plots’ een probleem. Nochtans waarschuwt het Vlaams Belang al langer dan vandaag dat Roeselare als draaischijf voor zowel gebruik als verkoop van drugs een zeer kwalijke naam heeft opgebouwd en dat dringend maatregelen moeten genomen worden. In gans Vlaanderen vallen op jaarbasis ongeveer een 100-tal drugsdoden, en in Roeselare alleen al zijn er in 7 maanden 5 drugsdoden??? Wat is hier aan de hand?

Mogen wij de Roeselaarse burger trouwens even wijzen op onze herhaalde tussenkomsten in de verschillende gemeenteraden: zo kwam fractieleider Herman De Reuse in een vorige legislatuur regelmatig tussen in de drugsproblematiek. Er was de interpellatie begin dit jaar naar aanleiding van de tweede drugsdode. Ook de raadsleden Filip Deforche en Peter Logghe volgden de problematiek op de voet en stelden met de regelmaat van een klok gerichte schriftelijke vragen aan het stadsbestuur: over de toestand in en rond Hof van ’t Henneken, over drugsproblemen in de stationsbuurt, over drugsoverlast in Meensesteenweg, over drugsoverlast in het Park Vandewalle, over vuilnis- en drugsoverlast in de Spanjestraat, enzovoort. De meerderheid lachte onze bezorgdheid weg en antwoordde telkens dat het hoge aantal drugsdoden eigenlijk ‘uitzonderlijk’ en ‘toevallig’ was en dat het beleid de drugsproblematiek onder controle probeerde te krijgen. Bijkomende maatregelen werden niet in het vooruitzicht gesteld.

Op 12 maart 2008 eiste Peter Logghe opnieuw dat het stadsbestuur naar aanleiding van de 3de drugsdode eindelijk zou optreden. En niet langer dan een tweetal weken geleden nog organiseerde het Vlaams Belang afdeling Roeselare een anti-drugsavond in Roeselare met als spreker Filip De Man.

En nu opeens, nu er een 5de drugsdode te betreuren valt, nu erkent het stadsbestuur eindelijk ook dat er een probleem is. Zo verklaarde burgemeester Martens in Het Nieuwsblad (16.09.2008): “Die doden zijn het topje van de ijsberg. In Roeselare alleen al zijn er meer dan 100 heroïneverslaafden die al in contact kwamen met het gerecht”. Waarom moesten onze vragen en onze tussenkomsten dan steeds worden weggelachen?

Het wordt tijd dat het stadsbestuur die plaatsen, waarvan zo ongeveer elke Roeselaarse burger weet dat er drugs worden verhandeld, in het oog houdt, controleert en optreedt. Het wordt tijd dat het beleid, òòk het federale beleid trouwens, optreedt en eindelijk maatregelen afkondigt en uitvoert. Als onderwijsstad met een dagelijkse studentenpopulatie van meerdere duizenden kinderen moet aan ouders een grotere veiligheid worden gegeven. 2 straathoekwerkers erbij zullen dit keer niet voldoende zijn. Ruim de drugsplaag eindelijk op! Hoeveel drugsdoden moeten er nog vallen?”

En nu maar hopen dat het beleid eindelijk wakker schiet!