POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 9 september 2008

Politieke burgeroorlog tegen Vlaams Belang

Lukt het niet om het Vlaams Belang met politieke argumenten te bestrijden – de enige toegelaten middelen trouwens in een echte democratie, die naam waardig – dan proberen we het maar op een andere manier, moet de minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) wel gedacht hebben, toen hij door de klachtstelling van de burgemeester van Sint-Niklaas Willockx gevat, aan het Europees Parlement vroeg de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke, oud-voorzitter van het Vlaams Blok en later Vlaams Belang, op te heffen.

De klacht van de burgemeester was en is vederlicht. Frank wordt vervolgd omdat hij de verantwoordelijke uitgever was van het lokaal blad, waarin jonge allochtonen van grafschennis werden beschuldigd. Het artikel werd niet eens door Frank Vanhecke geschreven. In zijn verweernota voor de juridische commissie van het Europees Parlement vatte hij als volgt de essentie van het dossier samen:

"- ik heb deze tekst niet geschreven en daaraan ook geen letter gewijzigd;
- de auteur is bekend (…);
- ik heb zodra deze feiten mij bekend waren de verantwoordelijkheid genomen om een rechtzetting in alle brievenbussen van de stad te laten verspreiden en heb ook de kosten daarvoor gedragen”. Met ander woorden, krachtens artikel 25 van de Belgische Grondwet (een vodje papier, u weet wel) kan Frank zelfs niet strafbaar worden gesteld.

Niemand minder dan Guido Naets, oud-journalist van de BRT (en later van de VRT) en gewezen woordvoerder van het Europees Parlement, verklaarde in zijn pleidooi tégen het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van de oud-voorzitter van het Vlaams Belang onder andere het volgende: “Kringen die België te allen prijze willen behouden - zoals ze zelf zeggen ook met onwettige middelen - willen dit Parlement doen opdraven in een lynchpartij op de voorzitter van een partij die België ziet als een “mislukte staat”, een failed state, die zij democratisch en vreedzaam wil opsplitsen in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië in Europa. Hier wordt onterecht misbruik gemaakt van het gemakkelijkste voorwendsel – neen, geen verkiezingsbedrog, corruptie, smeergeld, of pedofilie, maar de meest abjecte van alle misdaden: racisme. Mijnheer de Voorzitter, in de bijna 30 jaar dat ik Frank Vanhecke ken, sinds hij hier assistent werd van Karel Dillen, heb ik hem nooit op enige vorm van racisme kunnen betrappen".

Frank Vanhecke riskeert het verlies van zijn politieke rechten, en daardoor verlies van zijn mandaat in het Europese parlement, alsook de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen van juni 2009: daar zit natuurlijk de echte bedoeling van het regime. Terwijl in Brussel alleen al 47.000 gerechtelijke dossiers liggen te rotten, vindt men het wel kunnen om de juridische commissie van het Europese parlement dringend bijeen te laten komen voor een belachelijk dossier. De politieke burgeroorlog tegen de Vlaamse onafhankelijkheidspartij is begonnen. Het zou ons niet verbazen dat regimekrantjes als De Morgen mee op deze kar springen. We zijn benieuwd wat er nog allemaal tegen ons zal bovengehaald worden.

Heeft u voor de rest van wie ook enige steunverklaring gelezen? Geen enkele verlichte geest, geen enkele zwaar gesubsidieerde intellectueel, niemand!