POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 29 augustus 2008

Blijft N-VA in kartel? Blijft kartel in regering?

Politicologen hebben uit de aard der dingen een gezonde belangstelling voor gebeurtenissen en belangrijke kantelmomenten in het politieke wereldje. Professor Bart Maddens (KULeuven) verdedigt in een Vrije Tribune in De Morgen (28.08.2008) de stelling dat niet alleen CD&V na de opstart van het parlementaire jaar in september in de regering blijft en de stekker dus niet uittrekt, maar meer, dat ook N-VA in het kartel en in deze regering blijft. Hij baseert zich hierbij op de persmededeling van het kartel op 31 juli.

Volgt u even met mij zijn redenering? Zijn eerste stelling is dat het voortdurende Franstalige ‘non’ tot een verharding van de communautaire stellingen van het kartel heeft geleid, dat daarmee voor zichzelf de lat veel hoger heeft gelegd. Het kartel gaat voor “een radicale hertekening van het Belgische samenlevingsmodel”, aldus de politicoloog. Daar kunnen we nog ergens in komen, maar, opgepast, het blijven CD&V’ers, toegevingen zijn nooit veraf…

In de persmededeling van het kartel op 31 juli stond letterlijk dat “alles rond moet zijn voor juni 2009”, maar, aldus de professor, ook in het kartel is niemand die daar nog in gelooft. Maar hij trekt onze aandacht op een zinnetje in hetzelfde bericht, dat niet zonder belang is. Ik citeer: “De confederale logica moet intussen alvast worden toegepast in de bestaande instellingen”. Wat Yves Leterme in een televisie-uitzending vertaalde in: “Zolang er geen staatshervorming is, zullen communautaire delicate dossiers niet worden beslecht in de regering”. Met andere woorden: elk dossier, waarin de Vlamingen bepaalde bevoegdheden naar Vlaanderen willen overdragen, wordt beschouwd als een “communautair delicaat dossier”.

Of nog anders gesteld: de nachtmerrie van de N-VA, een regering die alleen gaat voor het beheer van het economische leven, een regering zonder staatshervorming, een verhofstadtiaanse regering, wordt realiteit.

Waarom N-VA dan toch in het kartel zal blijven, en deze regering zonder staatshervorming zal blijven steunen? Omdat Bart De Wever zal verdedigen dat deze regering achter de schermen wel degelijk bezig is met over een staatshervorming te praten. “Maar het belangrijkste waar Bart De Wever mee zal kunnen uitpakken op zijn congres is misschien wel het 7de en laatste uitgangspunt van het kartel, de parlementaire procedure inzake de splitsing van B-H-V die gewoon verder loopt”. Professor Maddens vindt dit een aantrekkelijk perspectief voor N-VA.

De vraag is alleen of de kiezer dat ook zal vinden. Het geduld in Vlaanderen raakt in vele kringen stilaan op. Vlaamse waarnemers van het politiek gebeuren stellen ook steeds weer vast dat het dossier B-H-V steevast bij elke communautaire onderhandeling meegenomen wordt in het onderhandelingspakket…er is met andere woorden niets geregeld inzake de splitsing van B-H-V. Dit is de vooruitgang van de stilstand, en zoals professor Maddens ook weet, is stilstand achteruitgang.

Tenslotte, als uitsmijter: Jean-Luc Dehaene, één van de constructeurs van het onwerkbare België en één van de grote manitoes van de CVP, nu CD&V, liet zijn verlichte geest schijnen over de communautaire onderhandelingen. Hij vindt dat er …4 tot 5 jaar nodig zijn voor een staatshervorming alstublieft…Kan N-VA zolang wachten? En vooral: kunnen de kiezers voor het kartel zolang wachten? Hoe kan N-VA dit mager beestje aan haar achterban blijver verkopen?

Geen opmerkingen: