POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 30 september 2009

Ze hebben het nog steeds niet begrepen

Oude liberalen hebben nooit enig begrip gehad van de Vlaamse problematiek in België. Ze praatten liever Frans onder elkaar, ze wilden met het gewone, Vlaamssprekende volk liefst zo weinig mogelijk te maken hebben, en ze sloten zich op in hun Franstalige (luxueuze) getto’s in Kortrijk, Gent en Antwerpen. Het betere volk, zeg maar. U kent het beeld en het zal daarom niemand verwonderen dat de PVV jarenlang in Vlaanderen de bijnaam ‘Pest voor Vlaanderen’ meekreeg.

De hoop bij heel wat Vlaamsgezinden bestond dat die houding met de komst van ex-Volksunie-mandatarissen (Gabriëls, Somers, Tommelein, we vergeten er) zou veranderen en dat de Open VLD eindelijk dat luchtje van belgicistische, en royalistische partij wat zou kwijtraken en zich als moderne, Vlaams-liberale partij zou gaan profileren. Met Verhofstadt was men er al goed aan voor de moeite natuurlijk. Verhofstadt gaat de geschiedenis is als de man van het communautair ‘status quo’. Op een moment dat Vlaanderen gewoon schreeuwde om verandering, slaagde deze liberale wonderknaap erin …niets te doen.

De liberalen werden electoraal afgestraft, en nieuwe voorzitters kondigen zich aan. Het interview in De Standaard (26.09.2009) met één van hen, Alexander De Croo, heb ik aandachtig gelezen. Op de vraag naar zijn standpunt inzake communautaire veranderingen lezen we het volgende antwoord: “Ik bekijk dat rationeler. België en Brussel brengen Vlaanderen een enorme rijkdom bij, de voordelen daarvan zijn veel groter dan die van een splitsing”.

Zucht. Diepe zucht. Het is natuurlijk juist omgekeerd, mijnheer De Croo. Het is Vlaanderen dat België, Brussel en Wallonië, rijkdom bijbrengt, zoals zowat elke Vlaming ondertussen al weet:
- de Vlaamse export maakt momenteel 80% van de Belgische export uit en het cijfer stijgt nog
- bij de Belgische startende ondernemingen zitten steeds meer Vlaamse, jonge starters. Ook hier stijgt het aandeel.
- Willen we het aandeel van de Vlamingen in de personenbelasting misschien eens leggen naast het Franstalige deel hierin?
- Idem maar dan over de vennootschapsbelasting?
- We kunnen het natuurlijk nog eens hebben over de werkloosheidsgraad in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en over de (federale) sociale zekerheidsuitkeringen…
- Uit cijfers die ik van minister Reynders mocht ontvangen, blijkt dat Vlamingen sneller en correcter hun belastingen betalen, en dat de achterstallen zich in verhouding veel meer voordoen in het Franstalig gedeelte.
- Het verkeersboetefonds is nog zo’n financiële transfermachine. Maar dat weet de heer De Croo natuurlijk ook wel.
- We kunnen zo nog bladzijden lang verder gaan. Cijfers, toestanden, situaties die al jarenlang gekend zijn in België en waar amper iets wordt aan gedaan. Altijd éénrichtingsverkeer: van Vlaanderen naar de andere delen. U bent toch niet helemaal onbekend met de wereld, mijnheer De Croo?