POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 18 september 2009

Drie maal meer methadon in Wallonië en Brussel?

Dit zou men inderdaad kunnen concluderen uit het antwoord van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) op mijn schriftelijke vraag.
Ik stelde de vraag naar de evolutie van het methadongebruik in België tijdens de afgelopen jaren. De Minister kon weliswaar geen direct cijfermateriaal voorleggen maar verwees naar gegevens op basis van de forfaitaire tegemoetkoming die aan de apothekers wordt toegestaan voor de toepassing van de reglementaire bepalingen van het koninklijk besluit van 19 maart 2004. Die gegevens gaven volgend beeld:

- voor de jaren 2005 en 2006 waren geen gegevens beschikbaar, want te fragmentarisch
- voor 2007 en 2008 kon de minister volgende cijfers opgeven:


2007: totaal aan honoraria en forfaits 12.209
Vlaams Gewest: 3.100
Waals Gewest: 7.628
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.181

2008: totaal aan honoraria en forfaits: 13.786
Vlaams Gewest: 3.372
Waals Gewest: 8.197
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.217Vlaanderen vertegenwoordigt hierin 24,4%, het Waals Gewest 59,5% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16%.
Als we het aantal uitzetten op de bevolking van de gewesten, komen wij op de volgende percentages:
- Vlaanderen (gerekend op een bevolking van 6.000.000) een cijfer van 0,56
- Het Waalse Gewest (gerekend op 3.500.000) een cijfer van 2,3
- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gerekend op 1.000.000) een cijfer van 2,217


Mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister werden correct weergegeven in Het Laatste Nieuws. De Morgen nam de cijfers over maar vermeldde de naam van de indiener noch de naam van het Vlaams Belang. Vlaams Belangers kunnen immers géén interessante vragen stellen.