POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 september 2009

Zonder commentaar...

Onderstaand berichtje uit Het Laatste Nieuws (22.09.2009) troffen we ook aan in andere Vlaamse kranten. Het vat de partijpolitieke verwording van dit landje perfect samen. Politieke benoemingen gaan trouwens door, ondanks alle mooie praatjes van zowat alle Belgische regimepartijen. Is de ene verbrand, staat de volgende al klaar, dit alles in razendsnel tempo. Competent of niet competent, bekend met de materie of niet: het speelt allemaal geen rol. Als de republiek van de kameraden maar overeind kan blijven. Dat men op die manier het laatste greintje geloofwaardigheid bij het publiek verliest, mag de pret niet bederven?

“Laurence Bovy (PS), kabinetschef van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS. Het kabinet Onkelinx heeft de informatie bevestigd, hoewel het koninklijk besluit over de nieuwe voorzitter er nog niet is. Laurence Bovy volgt Edmée De Groeve op, die gevraagd had om van haar taak te worden ontlast nadat ze als bestuurder van de luchthaven van Charleroi in verdenking gesteld werd. Bovy is ook voorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel”.

Voor de volledigheid even meegeven dat ook Edmée De Groeve tot de PS behoorde en dat zij tot de ploeg van nieuwe, jonge PS’ers gerekend werd, waarmee Di Rupo de oude en corrupte ‘parvenus’ uit de partij zou zetten. En vorige week geraakte ook al bekend dat Jean-Marc Liétart, kabinetschef van minister Daerden, als voorzitter van de Nationale Loterij werd aangesteld. O tempora, o mores, wisten de oude Romeinen al.