POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 21 september 2009

Neen, internationaal doet België het NIET goed.

Voor sommige Belgische kranten houdt België goed stand of klimt zelfs plaatsjes omhoog op internationale economische ladder. Het financiële dagblad De Tijd, dat verstand heeft van cijfers en dat blijkbaar mensen in dienst heeft die de internationale rapporten op een correcte manier kunnen lezen, is minder enthousiast. “Goede positie van Belgische economie brokkelt langzaam af”, titelt ze (09.09.2009). “Overheden zwakke schakel in economie. Drie belangrijke rapporten wijzen op nood aan hervormingen”, samen waarover het eigenlijk gaat.


“3 internationale rapporten die toevallig op dezelfde dag werden gepubliceerd, wijzen allemaal in dezelfde richting: de Belgische overheden staan erbij en kijken ernaar”, aldus het dagblad. In een eerste rapport wordt de competitiviteit van de Belgische economie gemeten. De grote ‘remmers’ zijn allemaal dingen waarop de overheid directe macht over heeft: belastingdruk, overheidstekort, overheidsschuld. België is gewoon minder concurrentieel dan zijn buurlanden. Het negatieve resultaat wordt enigszins in evenwicht gebracht door “de uitmuntende gezondheidszorg en het goede basisonderwijs. De positie van het hoger onderwijs en training blijft goed, hoewel er toch een lichte daling optreedt”.

In een 2de rapport worden de gevolgen van de financiële crisis gemeten, vooral dan de resultaten van de bankenindicator vallen op. “De financiële soliditeit van de Belgische banken keldert van de 7de plaats naar de 95ste plaats, internationaal gezien”.

Reageert ons land dan soms niet op veranderingen, op uitdagingen? Ja, maar veel te traag, aldus een 3de rapport. “Door het geringe aantal hervormingen is België gedaald van de 20ste naar de 22ste plaats”. België investeert te weinig in onderzoek en ontwikkeling. De 3%-norm, opgelegd door de Europese Commissie, halen we al helemaal niet. Maar met 1,87% scoren we juist iets beter dan het gemiddelde. “De voorsprong op dat gemiddelde verkleint wel. Meer zelfs, de jongste jaren is het percentage gedaald. Ook hier is de overheid schuldig”.

Mogen we tenslotte verwijzen naar het jongste World Investment Report van de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (Unctad) (De Standaard, 18.09.2009) waarin België van de 4de naar de 8ste plaats op de lijst van landen die wereldwijd het meeste geld uit het buitenland aantrekken, zakt. Wereldwijd werden 14% minder buitenlandse investeringen in 2008 aangetrokken, België trok zomaar eventjes 45% minder kapitaal aan.

Kort en droog besluit De Tijd als volgt: “De federale overheid en de Franse Gemeenschap zijn zo arm dat ze allerhande noodzakelijke investeringen niet aankunnen. Bovendien zijn de ideologische verschillen zeker op federaal niveau zo groot dat echte keuzes niet gemaakt wordt”.

En Vlaanderen? Vlaanderen zakt mee met België…