POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 9 september 2009

De Post - kan béter

Een tijd geleden stelde ik de minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, Steven Vanackere (CD&V) de vraag naar de evolutie van het aantal verloren gegane aangetekende zendingen. Ik stelde namelijk vast dat nog steeds heel wat aangetekende zendingen verloren gingen.

Uit het antwoord van de minister leidde Het Laatste Nieuws (02.09.2009) af dat het aantal verloren gegane zendingen niet steeg. De titel van het artikel is echter op zijn minst misleidend: “Aangetekende zendingen komt steeds vaker terecht”. Hier zijn op zijn minst enkele kanttekeningen op zijn plaats, dunkt me.

Zo gingen in 2004 150 aangetekende zendingen verloren, in 2005 202, en in 2007 bijvoorbeeld 184. In 2008 daalde het aantal verloren gegane aangetekende zendingen 127. De teneur van het artikel klopt dus? Het artikel slaat inderdaad de bal juist wat de evolutie van het aantal betreft. Maar men mag toch niet vergeten dat er steeds minder post bij De Post passeert (internet, de ganse elektronische markt zorgt voor een crisis bij alle postbedrijven), zodat de aangetekende zendingen, en vooral het aantal verloren gegane aangetekende zendingen procentueel toeneemt.

Anderzijds heb ik de minister vooral willen wijzen op het ongerijmde van de toestand. Omdat in het verleden zoveel gewone zendingen verloren gingen, werd op een bepaald moment het begrip ‘aangetekende zending’ ingevoerd. Een aangetekende zending kan niet verloren gaan: men krijgt een bewijs van verzending en de geadresseerde krijgt en tekent een bewijs van ontvangst. Alles wat ertussen gebeurt, is de verantwoordelijkheid van De Post.

De teneur van het artikel van De Post is dus wat misleidend omdat De Post het – zeker als we Europees kijken – niet zo schitterend doet als ze wil doen geloven. En dan wil ik vooral niet schieten op mijn postbode en al die andere postbodes die door weer en wind de post ronddragen en alle moeite van de wereld doen om alles op tijd bij de klanten te krijgen. Integendeel. Maar in het Europees lijstje van de top-postbedrijven komt de Belgische Post niet voor.

Top 10 kwaliteit overkomstduur (bezorging binnen 24 uur)

1
Luxemburg
97,5%2
Nederland
96,1%3
Duitsland
96,0%4
Zweden
95,7%5
Denemarken
95,1%6
Finland
95,0%7
Tsjechië
92,7%8
Groot-Brittannië
92,6%9
Slowakije
92,3%10
Portugal
91,6%